Automatisch labels toevoegen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Automatisch labels toevoegen

U kunt automatische labels voor gebouwobjecten (onderdelen, aansluitende onderdelen, bouten, oppervlaktebehandeling, verbindingen, wapening en aansluitende wapening) instellen en de labeleigenschappen in een eigenschappenbestand opslaan voor later gebruik.

U kunt dit in het dialoogvenster met aanzichteigenschappen van onderdeel-, merk- en betontekeningen doen. Voor overzichtstekeningen kunnen automatische labels op tekeningniveau worden gedefinieerd.

 1. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening­eigenschappen en selecteer het tekeningtype.
 2. Laad tekeningeigenschappen die zo dicht mogelijk aansluiten op degene die u nodig hebt.
 3. Afhankelijk van het tekeningtype kunt u het volgende doen.
  Tekeningtype Automatisch labels toevoegen

  Onderdeel-, merk- en betontekeningen:

  1. Klik in de optiestructuur aan de linkerzijde op Maken aanzicht, selecteer het aanzicht en de eigenschappen die u wilt wijzigen en klik op Aanzichteigenschappen.

  2. Klik op het labeltype dat u wilt wijzigen, bijvoorbeeld Onderdeellabel.

  3. Voor sommige labels moet u in een lijst het object selecteren waarvoor u de labels definieert.

   U kunt bijvoorbeeld voor onderdeellabels afzonderlijk onderdeellabelinstellingen voor hoofdonderdelen en aansluitende onderdelen, en voor hoofdonderdelen en aansluitende onderdelen van submerken definiëren.

  4. Voeg elementen aan het label toe door op de elementen in de lijst Beschikbare elementen te dubbelklikken.

  5. Wijzig het uiterlijk van het element (kader en lettertype).

   U kunt ook de eenheid en het formaat van de lengte-, hoogte- afstands- en diameterelementen wijzigen.

  6. Gebruik de knoppen Omhoog verplaatsen en Omlaag verplaatsen om de elementen in de door u gewenste volgorde te plaatsen.

  7. Wijzig de instellingen voor uiterlijk, plaatsing en zichtbaarheid op de tabbladen Inhoud en Algemeen. Pas bijvoorbeeld de aanhaallijn aan.

  8. Sla de aanzichteigenschappen op door naam van het eigenschappenbestand in het vak bovenaan in te voeren en op Opslaan te klikken.
  9. Klik op Sluiten om naar de tekeningeigenschappen terug te gaan.

  Overzichttekeningen:

  1. Klik op het labeltype dat u wilt wijzigen, bijvoorbeeld Onderdeellabel....

  2. Voor sommige labels moet u in een lijst het object selecteren waarvoor u de labels definieert.

   U kunt bijvoorbeeld voor onderdeellabels afzonderlijk onderdeellabelinstellingen voor hoofdonderdelen en aansluitende onderdelen, en voor hoofdonderdelen en aansluitende onderdelen van submerken definiëren.

  3. Voeg elementen aan het label toe door op de elementen in de lijst Beschikbare elementen te dubbelklikken.

  4. Wijzig het uiterlijk van het element (kader en lettertype).

   U kunt ook de eenheid en het formaat van de lengte-, hoogte- afstands- en diameterelementen wijzigen.

  5. Gebruik de knoppen Omhoog verplaatsen en Omlaag verplaatsen om de elementen in de door u gewenste volgorde te plaatsen.

  6. Wijzig de instellingen voor uiterlijk, plaatsing en zichtbaarheid op de tabbladen Inhoud en Algemeen. Pas bijvoorbeeld de aanhaallijn aan.

  7. Sla de labeleigenschappen op door naam van het eigenschappenbestand in het vak bovenaan in te voeren en op Opslaan als te klikken.

  8. Klik in het subdialoogvenster op OK om de wijzigingen op te slaan, het subdialoogvenster te sluiten en naar de tekeningeigenschappen terug te gaan.

 4. Klik op Opslaan om de tekeningeigenschappen op te slaan, klik vervolgens op OK en maak de tekening.

Voorbeeld

Dit is een voorbeeld van een onderdeellabel.

 1. Merknummer
 2. Grootte
 3. Commentaar naam
 4. Profiel
 5. Labelelementkader
 6. Lengte
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende