Eigenschappen doorsnede

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Eigenschappen doorsnede

Als u automatische doorsneden maakt, maakt Tekla Structures doorsneden en doorsnedelabels met de huidige aanzicht- en labeleigenschappen. U kunt de doorsnede-eigenschappen in een geopende tekening wijzigen.

Optie

Beschrijving

Tabblad Attributen

Aanpassen aan onderdelen

De instelling Aanpassen aan onderdelen werkt als een alternatief voor Doorsnede diepte en Afstand voor combineren doorsneden en geeft het hele onderdeel in de doorsneden weer.

Doorsnede diepte

Definieert de positieve en negatieve afstanden van de doorsnedes wanneer aanzichten niet worden gecombineerd.

Afstand voor combineren doorsneden

Definieert de afstanden voor het combineren van doorsneden.

Richting

Definieert de aanzichtrichting van de doorsnede. De opties zijn:

  • Doorsnede rechts
  • Doorsnede midden
  • Linker doorsnedeLinker doorsnede

De beschikbare waarden zijn links of rechts.

Tabblad Doorsnede

Lijn

Lengte en verschuiving van de doorsnedelijn.

Eigenschappen

Kleur van de doorsnedelijn.

Tabblad Doorsnedelabel

Tekst

Definieert de tekst op het doorsnedelabel. Klik op de knoppen ... naast de tekstvakken om het dialoogvenster Labelinhoud te openen.

Symbool: Kleur

Kleur van het symbool van het doorsnedelabel.

Symbool links, Symbool rechts

Symbool van linker- en rechterdoorsnedelabel.

Grootte

De grootte van het linker en rechter symbool van het doorsnedelabel.

x/y

De offset van het linker en rechter symbool van het doorsnedelabel.

Startnummer of -letter van doorsnede en symboollabel

Definieert de letter of het nummer dat in het doorsnedelabel of in het label van doorsnedesymbolen wordt gebruikt.

U kunt elk nummer vanaf 1 invoeren of een letter die met A - Z of a - z begint (worden ook in hoofdletters in het label weergegeven). Als u een letter gebruikt en de ingevoerde tekenreeks langer is dan één letter, wordt alleen de eerste letter in het aanzichtlabel en het label van doorsnedesymbolen weergegeven. Als u nummers gebruikt, worden alle ingevoerde nummers weergegeven. Het startnummer wijzigt alleen als u het in de tekeningeigenschappen wijzigt voordat u een tekening maakt en als u de optie in een bestaande tekening wijzigt en de tekening opnieuw maakt, waardoor het doorsnedesymbool en de labels voor alle automatisch opgenomen doorsneden en alle nieuwe doorsneden worden gewijzigd.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende