Wapeningsinstellingen voor tekeningen (rebar_config.inp)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Wapeningsinstellingen voor tekeningen (rebar_config.inp)

Tekla Structures gebruikt de instelling in het bestand rebar_config.inp in de systeemmap (XS_SYSTEM), bedrijfsmap of projectmap om de volgende aan wapening gerelateerde kwesties in tekeningen te definiëren:

 • Geselecteerd gebiedspecifiek buigschema van wapeningsstaven

 • Afronding van staafmaatlijnen

 • Beschikbare symbolen voor netten, strengen en ontkoppeling

 • Uiterlijk van wapeningsvergrotingen

De vermeldingen in het bestand rebar_config.inp worden hieronder weergegeven en beschreven:

Vermelding

Beschrijving

MergeOneFormat

Niet meer in gebruik. Definieer deze eigenschappen in de tekeningeigenschappen.

MergeTwoOrMoreFormats

MergeAndFormat

LeaderLinetype

DimensionMarkSpacingSeparator

="/"

Beïnvloedt het scheidingsteken in wapeningslabels.

ExactDimensionMarkSpacingSeparator

=" + "

Scheidingsteken tussen de verschillende exacte afstandswaarden in wapeningslabels.

ExactDimensionMarkPcsSeparator

="*"

Scheidingsteken tussen het aantal staven en hun exacte afstandswaarde in een wapeningslabel.

BendingAngleTolerance

Stel een tolerantiewaarde voor de hoek in. Hoeken die afwijken van de ingestelde tolerantiewaarde met minder dan de tolerantie worden herkend en leiden tot een correcte buigvorm.

Voer de tolerantiewaarde in als radialen en niet als graden. De standaardwaarde is 0,001 radialen wat 0,0573 in graden is. Dit geldt voor alle buigvormen.

BentRebarTolerance

Stel een tolerantiewaarde in. Afhankelijk van de waarde krijgen licht gebogen wapeningsstaven een rechte vorm.

Als de diameter van de wapeningsstaaf 20 mm en de radius 200 m is, is de waarde 20/200000 = 0,0001.

Deze variabele definieert de juiste gebogen wapeningsstaaf in het geval van lange wapeningsstaven om een juiste vorm voor de staaf te krijgen. Deze optie wordt bij het vergelijken van de verhouding van de diameter en radius van de wapeningsstaaf gebruikt. Als de relatie kleiner is dan BentRebarTolerance, is de wapeningsstaaf van bend_type_1, anders is het bend_type_34.

PullOutBendingRadiusAsMultiplier

Stel in op 1 om de vergrote buigradii met een vermenigvuldiger in de plaats van mm weer te geven.

GroupBarMark

Niet meer in gebruik.

MarkingDimAttributes

Niet meer in gebruik.

ScheduleCountry

Definieert welk buigschema wordt gebruikt. Beïnvloedt de buigvormen in templates en lijsten. De beschikbare schema's zijn FIN, SWE, UK, US.

Wanneer u het model nummert, wordt de buigvorm voor de staaf op basis van deze gegevens opgegeven. In de omgeving Default zijn de buigvormen bijvoorbeeld de letters A, B, C enzovoort.

ScheduleDimensionRoundingDirection

ScheduleTotalLengthRoundingDirection

Opties:

 • "UP": rond staafafmetingen naar boven af

 • "DOWN": rond staafafmetingen naar beneden af

 • "NEAREST": rond staafafmetingen naar boven of beneden af

ScheduleDimensionRoundingAccuracy

Stelt de afrondingsnauwkeurigheid voor staafafmetingen in. Standaard is 1 mm.

Tekla Structures rond individuele staafafmetingen naar boven of beneden af, afhankelijk van de optie die u voor ScheduleDimensionRoundingDirection hebt geselecteerd.

ScheduleTotalLengthRoundingAccuracy

Stelt de afrondingsnauwkeurigheid voor de totale staaflengte in. Standaard is 10 mm.

Tekla Structures rond individuele staafafmetingen naar boven of beneden af, afhankelijk van de optie die u voor ScheduleTotalLengthRoundingDirection hebt geselecteerd.

BentSymbolFile

Verwijst naar het symboolbestand dat de beschikbare buigsymbolen van wapeningsstaven bevat. Verwijst standaard naar het bestand bent.sym. In een standaardomgeving bevindt dit bestand zich in de map ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\symbols.

MeshSymbolFile

Verwijst naar het netsymboolbestand dat de beschikbare netsymbolen bevat. Beïnvloedt de beschikbare wapeningsnetsymbolen in tekeningen.

Verwijst standaard naar het bestand mesh.sym in de map ...\Tekla Structures\<version>\environments\common\symbols.

StrandSymbolFile

Verwijst naar het strengsymboolbestand dat de beschikbare strengsymbolen bevat. Beïnvloedt tekeningen.

Verwijst standaard naar het bestand strand.sym in de map ...\Tekla Structures\<version>\environments\common\symbols.

UnbondingSymbolFile

Verwijst naar het ontkoppelingssymboolbestand dat de beschikbare ontkoppelingssymbolen bevat.

RebarMeshSize

Template voor het wapeningsnetformaat.

="%CC_DIAMETER_LONG%/%CC_DIAMETER_CROSS%-​%CC_PITCHING_LONG%/%CC_PITCHING_CROSS%-​%LENGTH%/%WIDTH%"

PullOutDimensionFormat

Definieert de indeling voor het weergeven van de maatlijnen.

De indeling volgt de indeling van de maatlijneigenschappen.

Opties:

 • 0 = ###

 • 1 = ###[.#]

 • 2 = ###.#

 • 3 = ###[.##]

 • 4 = ###.##

 • 5 = ###[.###]

 • 6 = ###.###

 • 7 = ### #/#

 • 8 = ###/##.###

PullOutDimensionPrecision

Stelt het niveau van nauwkeurigheid in. De nauwkeurigheid wordt berekend met de volgende formule: 1/value = nauwkeurigheid.

In metrische systemen wilt u mogelijk de waarden 1, 10 en 100 gebruiken en in Engelse systemen bijvoorbeeld de waarden 2, 4, 8, 16 en 32.

PullOutDimensionUnit

Definieert de eenheden die moeten worden gebruikt.

Opties:

 • 0 = automatisch

 • 1 = mm

 • 2 = cm

 • 3 = m

 • 4 = inch

 • 5 = foot en inch

PullOutColor

Stelt de kleur in voor de vergrotingen in wapeningslabels.

Opties:

 • 1 = zwart

 • 2 = rood

 • 3 = heldergroen

 • 4 = blauw

 • 5 = cyaan

 • 6 = geel

 • 7 = magenta

PullOutVisibleLineType

Stelt het lijntype voor de wapeningsstaafvorm in vergrotingen in.

Opties:

1 =

2 =

3 =

4 =

5 =

6 =

7 =

PullOutRepresentation

Stelt het weergavetype in.

Opties:

 • 0 = enkel

 • 1 = dubbel

 • 2 = gevuld

 • 3 = staaf

PullOutAngleColor

Stelt de kleur voor de hoek in vergrotingen in.

Opties:

 • 1 = zwart

 • 2 = rood

 • 3 = groen

 • 4 = blauw

 • 5 = cyaan

 • 6 = geel

 • 7 = magenta

 • 8 = bruin

 • 9 = groen

 • 10 = donkerblauw

 • 11 = bosgroen

 • 12 = oranje

 • 13 = grijs

PullOutAngleLineType

Stelt het lijntype voor hoeklijnen in vergrotingen in.

Opties:

 • 1 =

 • 2 =

 • 3 =

 • 4 =

 • 5 =

 • 6 =

 • 7 =

PullOutLeaderLineMinLength

Stelt een minimumlengte in voor de kleine aanhaallijnen die naar de maatlijntekst wijzen. De standaardwaarde is 10 mm. Als u aanhaallijnen helemaal uit wilt schakelen, gebruikt u een grote waarde.

PullOutShowDuplicateDims

Definieert of dubbele maatlijnen meerdere keren voor één staaf worden weergegeven.

Opties:

 • 0 = dubbele maatlijnen worden niet weergegeven (standaard)

 • 1 = gelijke en parallelle maatlijnen worden weergegeven, maar vergelijkbare haakafmetingen worden niet weergegeven

 • 2 = gelijke en parallelle maatlijnen worden niet weergegeven, maar beide haakafmetingen worden weergegeven

 • 3 = alle maatlijnen worden weergegeven

 • 4 = haakafmetingen worden niet weergegeven

 • 5 = haakafmetingen of gelijke en parallelle maatlijnen worden niet weergegeven

PullOutShowUSHookDims

Met deze optie kunt u bepalen of de US-/NA-stijl van de maatvoering voor hoeken van meer dan 90 graden wordt weergegeven.

Opties:

 • 0 = Europese afmeting van de haak weergeven (= beenlengte, standaard)

 • 1 = Amerikaanse afmeting van de haak weergeven (= rechte lengte) voor hoeken >90 graden

Zie de afbeelding hierna voor het verschil tussen de US/NA (A) en Europese (B) afmeting van de haak.

Was this helpful?
Vorige
Volgende