Eigenschappen van wapeningsobjecten in tekeningen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Eigenschappen van wapeningsobjecten in tekeningen

Gebruik de opties in de eigenschappen van Wapening of Aansluitende wapening om de zichtbaarheid, het uiterlijk en de inhoud van de wapening, het net en het staafmerk in tekeningen te controleren en te wijzigen.

Ga naar de wapeningseigenschappen:

  • Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening­eigenschappen, selecteer het tekeningtype en ga naar wapeningseigenschappen.
  • Dubbelklik in een geopende tekening op het kader van het tekening venster en selecteer Wapening in de optiestructuur.
  • Dubbelklik in een geopende tekening op de tekeningachtergrond en ga naar wapeningseigenschappen.
  • Dubbelklik in een geopende tekening op een wapening.
  • Ga in een geopende tekening naar Snel starten, voer wapeningseigenschappen in en selecteer Tekening wapeningseigenschappen in de lijst. Als u in plaats daarvan neteigenschappen wilt openen, voert u neteigenschappen in en selecteert u in plaats daarvan Tekening eigenschappen wapeningsnet.

In de volgende tabel ziet u alle wapeningseigenschappen op alle eigenschappenniveaus (tekening, venster, object).

Optie

Beschrijving

Tabblad Staaf inhoud of Inhoud:

Zichtbaarheid van alle wapeningsstaven

Deze instellingen zijn niet beschikbaar op objectniveau.

Zichtbaar geeft de staven of netten weer.

Onzichtbaar geeft geen staven of netten weer.

Weergave wapeningsstaaf of Weergave

enkele lijn tekent een enkele lijn met krommingen met een straal.

enkele lijn met gevulde einden tekent een enkele lijn voor parallelle staven en gevulde uiteinden voor loodrechte staven.

dubbele lijnen tekent een omtrek van de staaf met krommingen met een straal.

dubbele lijnen met gevulde einden tekent een omtrek van de staaf met krommingen met een straal en gevulde staafuiteinden.

gevulde lijn tekent een gevulde staaf met krommingen met een straal.

staaf tekent een enkele lijn zonder krommingen met een straal.

omtrek geeft de vorm van het net met behulp van een rechthoekige of polygone omtrek en een diagonale lijn weer. Is alleen van toepassing op wapeningsnetten.

omtrek (negeer gaten) negeert gaten en tekent er overheen. Is alleen van toepassing op wapeningsnetten.

Zichtbaarheid van wapeningsstaven in de groep

alle geeft alle staven in een groep of net weer.

eerste staaf geeft alleen de eerste staaf in de groep of het net weer.

laatste staaf geeft alleen de laatste staaf in de groep of het net weer.

eerste en laatste geeft alleen de eerste en de laatste staaf in de groep of het net weer.

staaf in het midden van de groep geeft één staaf in het midden van de groep of het net weer.

twee staven in het midden van de groep geeft twee staven in het midden van de groep of het net weer.

gebruikers geeft aan dat u de locatie van de enige zichtbare wapeningsstaaf hebt opgegeven. Is alleen van toepassing op staafgroepen en netten.

Verberg lijnen achter onderdelen

Verbergt de lijnen achter het onderdeel. Dit is bijvoorbeeld nuttig voor hijsankers, waarbij de wapeningsstaaf zich gedeeltelijk buiten het onderdeel bevindt.

Als u insluitingen wilt weergeven terwijl wapening wordt verborgen, gebruikt u de variabele XS_HIDDEN_LINES_UNHIDE_EMBEDDED.

Verberg lijnen achter andere wapeningsstaven

Verbergt de lijnen achter lijnen van andere wapeningsstaven.

Symbool op recht eind

Uiteindesymbolen van wapeningsstaven worden altijd als type ononderbroken lijn getekend, ongeacht het geselecteerde type van de wapeninglijn.

Is alleen van toepassing op wapeningsstaven.

Symbool op haakse eind

Is alleen van toepassing op wapeningsstaven.

Uiteindesymbolen van wapeningsstaven worden altijd als type ononderbroken lijn getekend, ongeacht het geselecteerde type van de wapeninglijn.

Tabblad Wapeningsnet inhoud of Inhoud:

Zichtbaarheid van alle wapeningsnetten

Deze instellingen zijn niet beschikbaar op objectniveau.

Zichtbaar geeft de netten in de tekening weer.

Onzichtbaar geeft de netten niet in de tekening weer.

Weergave

enkele lijn tekent een enkele lijn met krommingen met een straal.

enkele lijn met gevulde einden tekent een enkele lijn voor parallelle staven en gevulde uiteinden voor loodrechte staven.

dubbele lijnen tekent een omtrek van de staaf met krommingen met een straal.

dubbele lijnen met gevulde einden tekent een omtrek van de staaf met krommingen met een straal en gevulde staafuiteinden.

gevulde lijn tekent een gevulde staaf met krommingen met een straal.

staaf tekent een enkele lijn zonder krommingen met een straal.

omtrek geeft de vorm van het net met behulp van een rechthoekige of polygone omtrek en een diagonale lijn weer. Is alleen van toepassing op wapeningsnetten.

omtrek (negeer gaten) negeert gaten en tekent er overheen. Is alleen van toepassing op wapeningsnetten.

Zichtbaarheid hoofdwapening

Zichtbaarheid verdeelwapening

alle geeft alle staven in een groep of net weer.

eerste staaf geeft alleen de eerste staaf in de groep of het net weer.

laatste staaf geeft alleen de laatste staaf in de groep of het net weer.

eerste en laatste geeft alleen de eerste en de laatste staaf in de groep of het net weer.

staaf in het midden van de groep geeft één staaf in het midden van de groep of het net weer.

twee staven in het midden van de groep geeft twee staven in het midden van de groep of het net weer.

gebruikers geeft aan dat u de locatie van de enige zichtbare wapeningsstaaf hebt opgegeven. Is alleen van toepassing op staafgroepen en netten.

Verberg lijnen achter onderdelen

Verbergt de lijnen achter het onderdeel. Dit is bijvoorbeeld nuttig voor hijsankers, waarbij de wapeningsstaaf zich gedeeltelijk buiten het onderdeel bevindt.

Als u insluitingen wilt weergeven terwijl wapening wordt verborgen, gebruikt u de variabele XS_HIDDEN_LINES_UNHIDE_EMBEDDED.

Verberg lijnen achter andere wapeningsstaven

Verbergt de lijnen achter lijnen van andere wapeningsstaven.

Wapeningsnet symbool

Definieert welk wapeningsnetsymbool moet worden gebruikt. Het netsymbool wordt in het midden van de diagonale lijn weergegeven.

Symbool 1

Symbool 2

Symbool 3

Wapeningsnet symbool grootte

Definieert de grootte van het netsymbool.

Tabblad Staaf weergave, Wapeningsnet weergave of Uiterlijk:

Zichtbare lijnen

Definieert de kleur en het type van de zichtbare lijnen.

Uiteindesymbolen van wapeningsstaven worden altijd als type ononderbroken lijn getekend, ongeacht het geselecteerde type van de wapeninglijn.

Verborgen lijnen

Definieert de kleur en het type van de verborgen lijnen.

Tabblad Staafmerk:
Zichtbaarheid van staafmerken

Zichtbaar toont de staafmerken.

Onzichtbaar geeft de staafmerken niet weer.

Wapeningsstaaf Weergave Solid: Alle submerken van het staafmerk worden als omtrekvakken weergegeven.

Als afzonderlijke staafobjecten: Alle staafobjecten in het staafmerk en de submerken zijn zichtbaar.

  • Submerken als omtreklijn, hoogste niveau als afzonderlijke staafobjecten: Alle submerken worden als omtrekvakken getoond en het hoogste niveau van het staafmerk wordt weergegeven als afzonderlijke staafobjecten.

Zichtbare lijnen

Definieert de kleur en het type van de zichtbare lijnen in staafmerken.

Uiteindesymbolen van wapeningsstaven worden altijd als type ononderbroken lijn getekend, ongeacht het geselecteerde type van de wapeninglijn.

Wapeningsnet symbool

Definieert het netsymbool dat moet worden gebruikt in staafmerken. Het netsymbool wordt in het midden van de diagonale lijn weergegeven.

Symbool 1

Symbool 2

Symbool 3

Wapeningsnet symbool grootte

Definieert de grootte van het netsymbool in staafmerken.

Extra manieren om wapening te wijzigen

Naast de instellingen in wapeningeigenschappen kunt u de wapening op een van de volgende manieren wijzigen:

  • Vergroot de grootte van de gebogen en eindsymbolen (in tekeningeenheden) met de variabelen XS_REBAR_BEND_MARK_SYMBOL_MIN_SIZE en XS_REBAR_END_SYMBOL_MIN_SIZE in het menu Bestand > Instellingen > Variabelen > Concrete detailing.

  • Gebruik de variabele XS_REBAR_REVERSE_END_SYMBOLS in het menu Bestand > Instellingen > Variabelen > Concrete detailing om de eindsymbolen in een andere richting te wijzigen.

  • Wijzig het buigschema van de wapeningsstaaf, de afronding van staafmaatlijnen, de symbolen voor netten, de strengen, de onthechting en het uiterlijk van wapeningsstaven in vergrote afbeeldingen in het bestand rebar_config.inp.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende