Labeleigenschappen staafmaatlijn in tekeningen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Labeleigenschappen staafmaatlijn in tekeningen

In het dialoogvenster Labeleigenschappen staafmaatlijn kunt u definiëren hoe staafmaatlijnen eruitzien en welke indelingen, eenheden enzovoort worden gebruikt.

 • Om het dialoogvenster Labeleigenschappen staafmaatlijn te openen, opent u vervolgens de tekening en gaat u naar het tabblad Tekening en klikt u op Eigenschappen > Staaf maatlijnlabel.

  Voor details, raadpleegt u Maatlijnen aan wapening toevoegen.

Tabblad Staaf

Gebruik het tabblad Wapeningsstaaf in het dialoogvenster Labeleigenschappen staafmaatlijn om de stijl van het maatlijnlabel van de staaf in een geopende tekening te wijzigen.

Optie Beschrijving

Maatvoering voor

Hiermee geeft u op of maatlijnen tussen Alle staven of alleen tussen Begin en einde staven worden gemaakt.

Onderdeelrand

Hiermee voegt u sluitmaten aan de rand van het onderdeel in maatlijnen van wapeningsstaafgroepen toe. Deze instelling is alleen beschikbaar als Maatvoering voor op Alle staven is ingesteld.

Subgroepering

Hiermee geeft u op of er subgroepen voor verschillende tussenafstanden van staven binnen een staafobject worden gemaakt, zodat maatlijnlabels de eigenschappen van de subgroep kunnen weergeven. Subgroepering is alleen beschikbaar wanneer Maatvoering voor op Alle staven is ingesteld en voor Begin en einde staven is uitgeschakeld.

Verlenglijn op zichtbare staaf

Hiermee definieert u de weergave van verlenglijnen naar de zichtbare staven.

Type taps toelopende maatlijn

Hiermee geeft u op of schuine maatlijnen een schuine of horizontale weergave hebben .

Type gebogen maatlijn

Hiermee geeft u op of gebogen maatlijnen een gebogen of horizontale weergave hebben .

Tabblad Algemeen

Gebruik het tabblad Algemeen in het dialoogvenster Labeleigenschappen staafmaatlijn om de instellingen voor formaat, type, eenheid, nauwkeurigheid, verlengingslijn, groepering en plaatsing van maatlijnen te bekijken en te wijzigen.

Optie

Beschrijving

Maatlijn types

Lineair

Stelt het maatlijntype voor rechte maatlijnen in.

Relatief: Maatlijnen van punt naar punt.

Absoluut: Maatlijnen vanaf een gemeenschappelijk beginpunt.

Relatief en absoluut: Combinatie van punt naar punt en gemeenschappelijk beginpunt.

US absolute: Maatlijnen vanaf een gemeenschappelijk beginpunt die een actief maatlijnlabel (RD) bevatten.

US absolute 2: Vergelijkbaar met US absolute maar het wijzigt korte maatlijnen naar relatief.

Absoluut met korte relatieven: Vergelijkbaar met Absoluut maar het wijzigt korte maatlijnen naar relatief. Wordt ook intern absoluut genoemd. Deze optie kan beide maatlijnen weergeven maar geeft geen relatieve maatlijnen weer wanneer maatlijnen lang zijn. Deze optie geeft de absolute afmetingen binnen de maatlijnen weer.

Absoluut met alle relatieven boven de absoluten: Gelijk aan Relatief en absoluut maar plaatst de relatieve afmetingen boven de absolute.

Hoogtemaat: Maakt een hoogtemaatlijn op een aangewezen punt. Dit type is alleen beschikbaar in de maatlijneigenschappen van handmatige maatlijnen in de Tekening Editor.

In x-richting

Zoals bovenstaand, maar overschrijft de instelling Recht voor horizontale maatlijnen. Als u de lege optie gebruikt, gebruikt Tekla Structures de optie-instellingen Lineair. De x-richting betekent meestal maatlijnen parallel aan de x-as van de tekening.

Hoek

Definieert het uiterlijk van hoekmaatvoering.

Geeft de hoekmaatvoering in graden vanaf de zijkant weer.

Geeft de hoekmaatvoering in graden bij een hoekpunt weer.

Geeft de hoekmaatvoering met behulp van een driehoek weer.

U kunt ook de Grondlengte driehoek instellen om de basismaatlijn te definiëren die voor hoekmaatvoering wordt weergegeven.

Geeft de hoekmaatvoering met behulp van een driehoek met graden weer.

Grondlengte driehoek

De lengte van de basis van een driehoek.

Korte aanhaallijn maatvoering

Definieert of Tekla Structures verlenglijnen met allemaal dezelfde lengte moet maken of automatisch de korte verlenglijnen moet gebruiken als de maatlijn met een stramienlijn samenvalt.

Als u maatlijnen wilt verbreden, moet u deze optie instellen op Nee.

Maatlijn nauwk./dec.

Eenheden

Definieert de eenheden die bij bemating worden gebruikt.

automatisch

Gebruikt de eenheden die in het model worden gedefinieerd.

mm (millimeter)

cm (centimeter)

m (meter)

voet - inch (voet en inches)

Inches worden naar voet in een geheel getal geconverteerd en de resterende inches worden in inches weergegeven.

cm/m (centimeter en meter)

Maatlijnen onder de 100 cm worden in centimeters weergegeven en maatlijnen boven de 100 cm worden in meters weergegeven. Millimeters worden als superscript weergegeven.

inch (inches)

voet (voet)

Nauwkeurigheid

Definieert de nauwkeurigheid van maatlijnen: afronding, inches.

Het volgende geldt voor het definiëren van nauwkeurigheid met afronden: Met een nauwkeurigheid van 0,33 wordt de werkelijke maatlijn 50,40 bijvoorbeeld weergegeven als 50,33.

0.00

0.50

0.33

0.25

Het volgende geldt voor inches:

1/8

1/16

1/32

Het volgende geldt voor het definiëren van nauwkeurigheid zonder afronden:

1/100

1/1000

1/10

Decimalen

Definieert de indeling van de maatlijn: het aantal decimalen en hun weergave.

###

###[.#]

###.#

###[.##]

###.##

###[.###]

###.###

### #/#

Het volgende is alleen beschikbaar voor rechte maatlijnen:

## #/##.## #

Gebruik groeperen

Definieert of lange maatlijnwaarden worden gegroepeerd.

Combineer gelijke maten

Combineert gelijke maatlijnen. De opties zijn Uit, 3*60 of 3*60=180.

De nauwkeurigheid bij het combineren van gelijke maatlijnen is 0,1.

Minimum aantal voor het combineren

Definieert het minimumaantal maatlijnen dat moet worden gecombineerd.

Plaatsing

Maatlijnafstanden

Definieert de afstand tussen parallelle maatlijnen.

Bij handmatig gemaakte maatlijnen werkt deze instelling alleen als maatlijn Plaatsing op vrij is ingesteld (zie hieronder).

Kleine afstanden

Definieert de locatie van tekst van korte maatlijnen: tussen of buiten de maatlijnen.

Plaats...

Opent het dialoogvenster Maatlijn plaatsing.

Plaatsing is de methode die wordt gebruikt om maatlijnen te plaatsen. De opties zijn:

 • vrij laat Tekla Structures de locatie en richting van de maatlijn op basis van de instellingen Richting bepalen.

 • Met vast (standaard) kunt u de maatlijn op elk punt plaatsen.

Zoekstap is de lege marge die u rondom de maatlijn wilt hebben.

Minimale afstand is de kleinste afstand die Tekla Structures bij het zoeken naar een lege ruimte voor een maatlijn gebruikt.

Richting definieert de zijde van het bemate object waarop Tekla Structures de maatlijnen plaatst.

Tabblad Uiterlijk

Gebruik het tabblad Uiterlijk van het dialoogvenster Labeleigenschappen staafmaatlijn om de instellingen weer te geven en te wijzigen die van invloed zijn op de weergave van maatlijnen.

Optie

Beschrijving

Tekst

Kleur

De kleur van de maatlijnlabeltekst. Dit definieert de lijndikte in afgedrukte tekeningen.

Achtergrondmasker

Selecteer Ondoorzichtig om het gebied van de tekening dat door het maatlijnlabel wordt bedekt te verbergen.

Selecteer Doorzichtig om de tekeninginhoud in de maatlijnlabelachtergrond weer te geven zodat het lijnenwerk van de tekening zichtbaar is.

Hoogte

Definieert de hoogte van de tekst die in maatlijnlabels in de tekening wordt gebruikt.

Lettertype

Definieert welk lettertype in het maatlijnlabel wordt gebruikt.

Kader

Definieert een kader voor het maatlijnlabel.

Plaats

Definieert hoe het maatlijnlabel relatief ten opzichte van de maatlijn wordt geplaatst.

Lijn, Pijl

Kleur

Definieert de kleur van de maatlijn. De kleur bepaalt de lijndikte in afgedrukte tekeningen.

Pijlvorm

Definieert het type label dat met de maatlijn wordt gebruikt.

U kunt ook uw eigen pijltypen maken. Raadpleeg Maatlijnpijlen aanpassen.

Stelt de hoogte en lengte van de pijlpunt in.

De tabbladen Labels en Tags

Gebruik de tabbladen Labels en Tags in het dialoogvenster Labeleigenschappen staafmaatlijn om de inhoud van maatlijnlabels en -tags van de staaf in een geopende tekening weer te geven en te wijzigen.

Optie

Beschrijving

Tabblad Labels

Prefix

Geeft de gedefinieerde waarde vóór de numerieke waarde van de maatlijn weer. Voer tekst in of klik op ... om elementen te selecteren.

Een prefix mag niet alleen uit cijfers bestaan en niet op een cijfer eindigen.

Zichtbaarheid numerieke waarde

Definieert of de numerieke waarde van de maatlijn zichtbaar of verborgen is.

Als u de numerieke waarde van de maatlijn verbergt, wordt de tekst van het prefix en postfix nog steeds weergegeven.

Postfix

Geeft de gedefinieerde waarde achter de numerieke waarde van de maatlijn weer. Voer tekst in of klik op ... om elementen te selecteren.

Een postfix mag niet alleen uit cijfers bestaan en mag niet met een cijfer beginnen als de numerieke waarde van de maatlijn zichtbaar is.

... knoppen

Definieer de inhoud van het maatlijnlabel door elementen toe te voegen. U kunt ook het labeluiterlijk wijzigen.

Kader om elementen: Type en Kleur definiëren het kadertype en de kleur voor elk element apart.

Met < Kader toevoegen kunt u kaders rond elementen toevoegen. Lettertype: Kleur, Hoogte en Lettertype definiëren het lettertype, de kleur en de hoogte die voor elk element in elementteksten afzonderlijk wordt gebruikt. Als u op Selecteren... klikt, worden meer opties voor lettertypen weergegeven.

Eenheden: Met Eenheden en Decimalen kunt u voor lengte-elementen de eenheid en de indeling instellen. Eenheidsinstellingen kunnen alleen worden aangepast wanneer een lengte-element wordt geselecteerd.

U kunt ook templateattributen in het element Variabelen gebruiken. In labels kunt u geen templateattributen zoals MODEL_TOTAL gebruiken die naar het gehele model verwijzen. Labels controleren alleen de informatie van het object in de tekening en niet van het hele model.

Labels plaat zijde

Gespecificeerd maakt plaatzijdelabels aan plaatmaatlijnen met de opgegeven kleur, grootte en offset. Parallel is de afstand tussen het label en de maatlijn.

De optie Automatisch is alleen beschikbaar in intelligente tekeningen wanneer de variabele XS_INTELLIGENT_DRAWING_ALLOWED op TRUE is ingesteld.

Verbreden

Gespecificeerd verbreedt smalle maatlijnen.

Selecteer de Richting: Links / Onder, Rechts / Boven of Beide.

Stel de Oorsprong, Breedte, Positie en Hoogte in.

Tabblad Tags

Tagsgebied

Tags aan maatlijnen toevoegen: U kunt tekst in het tagvak invoeren of elementen toevoegen door op de ... te klikken.

Als u op de knop ... naast een tagvak klikt, wordt een dialoogvenster voor het betreffende label weergegeven en u kunt de inhoud van maatlijntags definiëren door elementen toe te voegen. U kunt ook het uiterlijk van het tagelement wijzigen.

 • Rotatie > Loodrecht op maatlijn roteert de tag.

 • Rotatie > Parallel aan maatlijn roteert de tag niet. Dit is de standaardwaarde.

 • Kader om elementen: Type en Kleur definiëren het kadertype en de kleur voor elk element apart.

 • Met < Kader toevoegen kunt u kaders rond elementen toevoegen. Lettertype: Kleur, Hoogte en Lettertype definiëren het lettertype, de kleur en de hoogte die voor elk element in elementteksten afzonderlijk wordt gebruikt. Als u op Selecteren... klikt, worden meer opties voor lettertypen weergegeven.

 • Eenheden: Met Eenheden en Decimalen kunt u voor lengte-elementen de eenheid en de indeling instellen. Eenheidsinstellingen kunnen alleen worden aangepast wanneer een lengte-element wordt geselecteerd.

 • U kunt ook templateattributen in het element Variabelen gebruiken.

  In tags kunt u geen templateattributen zoals MODEL_TOTAL gebruiken die naar het gehele model verwijzen. Tags controleren alleen de informatie van het object in de tekening en niet van het gehele model.

Inclusief aantal onderdelen in de tag

Selecteer de tagposities waarvoor u het aantal onderdelen in de tag wilt opnemen.

Onderdelen uitsluiten volgens filter

Selecteer een tekeningaanzichtfilter dat de gewenste inhoud uit de tag verwijdert.

Gebogen maatlijntagtype

Selecteer een tagtype voor gebogen maatlijnen voor wapeningsstaven. Het tagtype bepaalt hoe de tags op de maatlijn worden uitgelijnd.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende