Snel aan de slag met Tekla Structures tekeningen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Snel aan de slag met Tekla Structures tekeningen

Lees dit artikel als Tekla Structures tekeningen nieuw voor je zijn!

Je leert:

 • Wat is specifiek voor Tekla Structures tekeningen en wat is inbegrepen in de tekeningen

 • Wat u moet doen voordat u tekeningen gaat maken

 • Tekeningen maken in uw eerste project met behulp van de vooraf gedefinieerde instellingen in uw omgeving

 • De gemaakte tekeningen handmatig wijzigen in de tekenmodus

Klik op de blauwe links voor meer informatie. Hier is een voorbeeldlink .

Basisprincipes van Tekla Structures tekeningen

Tekeningen Up to date

Tekla Structurestekeningen zijn altijd up-to-date omdat:

 • De in de tekening weergegeven gebouwobjecten zijn exact hetzelfde als de modelobjecten in het model. U kunt de weergave ervan in de tekening wijzigen, maar u kunt de geometrie of de locatie van het gebouwobject niet wijzigen. Ook kunt u gebouwobjecten niet verwijderen. Alle wijzigingen in modelobjecten worden in het model aangebracht.

 • De meeste objecten in de tekening zijn associatief en worden automatisch bijgewerkt wanneer de bijbehorende modelobjecten worden gewijzigd. Als u bijvoorbeeld de grootte van een modelobject wijzigt, worden de bijbehorende maatlijnpunten verplaatst van het bijbehorende object in de tekening, worden de maatlijnen opnieuw berekend en worden de gerelateerde gegevens bijgewerkt in labels. Handmatige wijzigingen die u in de tekening hebt aangebracht, gaan desondanks niet verloren. Houd er rekening mee dat als de bematingspunten niet worden verplaatst, ze niet zijn gekoppeld aan bouwobjecten.

Tekenobjecten, aanzichten en tekening-opmaak

Tekenobjecten zijn georganiseerd in tekeningaanzichten, die worden geplaatst in de geselecteerde tekening-opmaak volgens de geselecteerde instellingen:

 • Tekenobjecten omvatten bouwobjecten (onderdelen, bouten, lassen, afwerkingen, wapening, oppervlakten, enz.), annotatieobjecten (labels, notities, maatlijnen, teksten, gekoppelde objecten, referentieobjecten, enz.) en schetsobjecten (lijnen, rechthoeken, wolken, cirkels, enz.).

  Al deze objecten zijn aanpasbaar.

  Enkele voorbeelden van gebouwobjecten, maatlijnen, labels, teksten en wolken:

 • Tekeningaanzichten fungeren als containers voor de gebouwobjecten of gebieden in het model die u hebt geselecteerd om in de tekening op te nemen. De grootte van het tekeningaanzicht wordt automatisch aangepast aan meer inhoud wanneer dat nodig is. Tekeningaanzichten kunnen gebouwobjecten vanuit verschillende richtingen (voor, boven, achter, onder), of als doorsneden weergeven. Weergave-instellingen, bijvoorbeeld de weergavediepte en -schaal, zijn instelbaar.

  Voorbeeld van een overzichttekening met een verdiepingsvloer voor de montage en details:

  Voorbeeld van een gecombineerde vorm- en wapeningsstaventekening van trappen met bordessen met twee hoofdaanzichten en een aantal details:

  Voorbeeld van een merktekening van een ligger met één hoofdaanzicht en een doorsnede:

 • Een overzichttekening definieert:

  Hieronder ziet u een voorbeeld van een standaard overzichttekening:

  (1) Marges tussen het tekeningkader en de buitenste aanzichten

  (2) Ruimten tussen de aanzichten

  (3) Bovenaanzicht

  (4) Vooraanzicht

  (5) Doorsneden A-A en B-B

  (6) Tekeningkader

  (7) Keyplan

  (8) Materiaallijst

  (9) Revisietemplate

  (10) Titelblok van de tekening

  (11) Vouwlabels

Vooraf gedefinieerde tekeninstellingen

Uw omgeving bevat vooraf gedefinieerde tekeninstellingen die geschikt zijn voor verschillende doeleinden, op meerdere niveaus.

Wanneer u voor het eerst een tekening maakt, hoeft u alleen maar de meest geschikte vooraf gedefinieerde tekeninginstelling te kiezen uit de lijst in het dialoogvenster tekeneigenschappen.

Houd er rekening mee dat de instellingen op tekeningniveau ook bepalen welke opmaak wordt gebruikt.

U kunt deze instellingen wijzigen en uw eigen instellingenbestanden opslaan voor uw toekomstige tekeningen.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een lijst met tekeninginstellingen in een overzichttekening:

Voordat u tekeningen maakt in Tekla Structures

 • U kunt tekeningen maken in elke fase van het project, maar om dubbel werk te minimaliseren, voert u de detaillering zo veel mogelijk door en voltooit u de nummering voordat u tekeningen maakt. Nummering is een vereiste voor het maken van tekeningen met één onderdeel, assemblage en betoneenheden.

 • Zorg ervoor dat de objectclassificaties en naamgeving in uw model overeenkomen met de filters . Volg de bedrijfsconventies.

 • Maak in het model alle benodigde venstersvoor overzichttekeningen. Aanzichten in overzichttekeningen hebben dezelfde oriëntatie en inhoud als het modelvenster. Maak bijvoorbeeld een venster van een verdiepingsvloer of een vloerplan. Het is een goed idee om het werkgebied met twee punten in het modelvenster aan te passen door het gewenste gebied te selecteren dat u in de tekening wilt weergeven.

 • Bepaal de vensterdiepte die u in overzichttekeningen wilt gebruiken. Stel de gewenste vensterdiepte in het oorspronkelijke modelvenster in voor een efficiënte en transparante workflow. De tekeningen gebruiken de diepte die is gedefinieerd in het modelvenster.

 • Bepaal welke vooraf gedefinieerde instellingen en tekening-opmaak u wilt gebruiken. Selecteer geschikte standaardinstellingen en een opmaak die beschikbaar is in uw omgeving.

Een overzichttekening maken

In uw eerste project is het idee om een overzichttekening (GA) te maken met behulp van vooraf gedefinieerde instellingen uit uw omgeving en vervolgens de tekening handmatig te wijzigen in de tekenmodus indien nodig.

 1. Ga naar het tabblad Tekeningen & Lijsten in het lint en klik op Tekeningeigenschappen > Overzichttekening.
  • Open de lijst met tekeninginstellingen en selecteer het instellingenbestand met een naam die aan uw behoeften voldoet.

  • Controleer de algemene instellingen. Als u de instellingen in de subdialog-vakken wijzigt, vergeet dan niet te klikken op OK:

   • Definiëren Naamen Titel 1 -Titel 3.

   • Ga naar Opmaak... instellingen en wijzig de opmaak indien nodig in een andere.

   • Ga naar Aanzicht...instellingen en selecteer de Schaal en de Label. De diepte wordt automatisch uit het modelvenster gehaald.

   • Ga naar de instellingen voor de gebouwobjecten (onderdeel, wapening, oppervlakte, enz.) en wijzig de weergave.

   • Ga naar Filteren...instellingen en maak filters. Bepaal welke objecten u in de tekening wilt weergeven en filter andere objecten weg.

    In het volgende voorbeeld wilt u alleen kolommen, liggers en funderingen weergeven:

   • Klik Toepassenin het Overzichttekening eigenschappen dialoogvenster om de wijzigingen toe te passen op de tekening die u gaat maken. Sla ook de tekeninstellingen op, zodat u de opgeslagen instellingen in uw volgende projecten kunt gebruiken.
 2. Op het Tekeningen & Lijsten tabblad op het lint, klikt u op Tekeningen maken > Overzichttekening.
 3. Selecteer in het dialoogvenster Overzichttekening maken het venster waaruit u de tekening wilt maken tussen de vensters die u eerder in het model hebt gemaakt.

  Overzichttekeningen zijn gebaseerd op modelvensters, dus selecteer bijvoorbeeld een geschikt vloer- of ankerplan.

 4. Om een tekening te maken, klikt u op Maken.

Zie Overzichttekeningen maken en Overzichttekening eigenschappen maken voor meer informatie over overzichttekeningen.

Een overzichttekening wijzigen

Wijzig de tekening handmatig in de tekenmodus om het gewenste resultaat te krijgen.

 1. Klik op het Tekeningen & Lijstentabblad op het lint en selecteer en open de Documentmanageroverzichttekening die u eerder hebt gemaakt.
 2. Controleer de opmaak, templates en het titelblok; alle inhoud buiten de aanzichten. Als u de opmaak wilt wijzigen, opent u de Opmaakeditor door te dubbelklikken op een template in de opmaak.

  Dubbelklik bijvoorbeeld op het titelblok:

 3. Controleer het aanzicht en wijzig de aanzichtinstellingen door te dubbelklikken op het kader van het aanzicht. Het kader van het aanzicht is zichtbaar wanneer de muisaanwijzer zich in het kader van het aanzicht bevindt.
  • Is de schaal correct?

  • Is het aanzichtlabel juist?

  • Bevat het aanzicht de gebouwobjecten die u wilt? Zo niet, wijzig dan de instellingen voor objectzichtbaarheid en filtering.

  • Bent u tevreden met de weergave van de gebouwobjecten? Zo niet, controleer dan de weergave van de onderdelen, bouten, oppervlakte, wapening, enz.

  • Als u klaar bent, klikt u op Wijzigen. Sla ook de aanzichtinstellingen op, zodat u ze in uw volgende projecten kunt gebruiken.

 4. Maak de benodigde details en voeg 2D-details toe vanuit de 2D-bibliotheek. De commando's voor het maken van aanzichten bevinden zich op het tabblad Aanzichten in de tekening en 2D-details in de 2D-tekeningenbibliotheek in het zijvenster.

 5. Controleer en wijzig de inhoud van de aanzichten één voor één:
 6. Rangschik de aanzichten of lijn alle aanzichten verticaal of horizontaal uit met het hoofdaanzicht.

  Het Rangschikken commando bevindt zich op het tabblad Aanzichten op het tekeninglint en de uitlijn-commando's in het contextmenu.

Wanneer u tevreden bent met het resultaat, gebruikt u deze tekening als kloontemplate voor het klonen van tekeningen voor andere vergelijkbare modelinhoud. U kunt tekeningen in het huidige project ook gebruiken als kloontemplates voor uw toekomstige projecten.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een tekening van een funderingsplan. Als u de tekening op ware grootte wilt zien, klikt u hier met de rechtermuisknop https://support.tekla.com/dist/sxf/document/foundation_plan.pdfen selecteert u de optie waarmee de PDF-tekening in een ander browservenster wordt geopend.

(1) Stramienmaatlijnen

(2) Onderdeellabels

(3) Doorsnedelabels A-A, B-B en C-C

(4) Handmatige maatlijnen

(5) Doorsneden A-A, B-B en C-C

(6) Staafgroeplabel

(7) Wapeningsstaaflabel met vergrote afbeelding

(8) Peilmaten

(9) Revisietemplate

(10) Titelblok van de tekening

(11) Tekeningkader en marge

Een betontekening maken

Aangezien dit uw eerste project is, raden we u aan een betontekening te maken met vooraf gedefinieerde instellingen uit uw omgeving en de tekening indien nodig handmatig in de tekenmodus te wijzigen.

 1. Ga naar het tabblad Tekeningen & Lijsten in het lint en klik op Tekeningeigenschappen > Betontekening.
 2. Open de lijst met tekeninginstellingen en selecteer het instellingenbestand met een naam die aan uw behoeften voldoet.

 3. Controleer en wijzig de algemene instellingen in Betontekeningeigenschappen:
  • Definiëren Naamen Titel 1 -Titel 3.

  • Ga naar Opmaak instellingen en wijzig de opmaak indien nodig in een andere.

  • Ga naar Doorsnede en stel de standaard vensterdiepte van de doorsnede en het doorsnedelabel in.

  • Ga naar Maken aanzichten definieer ten minste één hoofdaanzicht om bijvoorbeeld een vooraanzicht te maken en type een Label in voor het aanzicht.

 4. Selecteer een venster dat u hebt gemaakt in de vensterlijst en ga naar Venstereigenschappen. Wijzig de aanzichtinstellingen. Als u besluit meerdere hoofdaanzichten te maken, wijzigt u de instellingen voor elk aanzicht afzonderlijk.

  • Stel de Schaal in.

  • Wijzig de instellingen van de gebouwobjecten en stel de objectweergave in.

   In je eerste project heb je waarschijnlijk één betonnen onderdeel en een aantal instortvoorzieningen. Stel de onderdeelweergave in op Solidof Exact. Stel de wapening bijvoorbeeld in op Zichtbaar, en stel de weergave van de wapening in op enkele lijn met gevulde einden. Vergeet ook niet om de instellingen voor oppervlakten te controleren.

  • Ga naar Filteren...instellingen en maak filters. Bepaal welke objecten u in de tekening wilt weergeven en filter andere objecten weg.

   In het volgende voorbeeld zijn alle andere staven uitgefilterd, behalve instortvoorzieningen:

  • Wanneer u klaar bent, Opslaan de aanzichtinstellingen en klikt u op Sluiten.

 5. Klik Toepassenin het Betontekeningeigenschappen dialoogvenster om de wijzigingen toe te passen op de tekening die u gaat maken. Sla ook de tekeninstellingen op, zodat u de opgeslagen instellingen in uw volgende projecten kunt gebruiken.
 6. Selecteer de objecten.

  Zorg ervoor dat de juiste selectiebox actief is en selecteer het hele model met behulp van gebiedsselectie. U kunt ook selectiefilters gebruiken om objecten te selecteren.

 7. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Productietekening maken en let erop dat de knop Weergave van het gemaakte is ingeschakeld en klik op Productietekening maken.
 8. Open in het dialoogvenster Weergave van het gemaakte de lijst Toegepaste instellingen, selecteer de instellingen die u eerder hebt gewijzigd en klik op Maken.

Voor meer informatie over betontekeningen gaat u naar Betontekeningen maken en Eigenschappen betontekeningen.

Een betontekening wijzigen

Wijzig in de tekenmodus de betontekening handmatig om het gewenste resultaat te krijgen.

 1. Klik op het Tekeningen & Lijstentabblad op het lint en selecteer en open de Documentmanagerbetontekening die u eerder hebt gemaakt.
 2. Controleer de opmaak, templates en de titelblokken; alle inhoud buiten de aanzichten. Als u de opmaak wilt wijzigen, gaat u naar de opmaakeditor door te dubbelklikken op een template in de opmaak.

  Dubbelklik bijvoorbeeld op het titelblok:

 3. Controleer de instellingen in het hoofdaanzicht dat u hebt gemaakt en wijzig de Aanzichteigenschappen in tekeningenaanzicht-instellingen door te dubbelklikken op het kader van het aanzicht . Het kader van het aanzicht is zichtbaar wanneer de muisaanwijzer zich in het kader van het aanzicht bevindt.
  • Is de schaal correct?

  • Is het aanzichtlabel juist?

  • Bevat het aanzicht de gebouwobjecten die u wilt? Zo niet, wijzig dan de instellingen voor objectzichtbaarheid en filtering.

  • Bent u tevreden met de weergave van de gebouwobjecten? Zo niet, controleer dan de weergave van het onderdeel, de oppervlakte, de wapening, enz.

  • Als u klaar bent, klikt u op Wijzigen. Sla ook de aanzichtinstellingen op, zodat u ze in uw volgende projecten kunt gebruiken.

 4. Maak andere aanzichten (doorsnedes, details) en controleer de aanzicht-instellingen op dezelfde manier als voor het hoofdaanzicht dat u hebt gemaakt. Voeg ook 2D-details uit de 2D-bibliotheek en koppelingen naar DXF-bestanden en -afbeeldingen toe. De commando's voor het maken van aanzichten bevinden zich op het tabblad Aanzichten, 2D-details in de 2D-tekeningenbibliotheekin het zijvenster en de commando's voor maken van koppelingen op het Tekeningtabblad.

 5. Controleer en wijzig de inhoud van de aanzichten één voor één:
 6. Rangschik de aanzichten of lijn alle aanzichten verticaal of horizontaal uit met het hoofdaanzicht.

  Het Rangschikken commando bevindt zich op het tabblad Aanzichten op het tekeninglint en de uitlijn-commando's in het contextmenu.

Wanneer u tevreden bent met het resultaat, gebruikt u deze tekening als template voor het maken van tekeningen voor vergelijkbare betonelementen.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een bekistingstekening van een in het werk gestort element. Als u de tekening op ware grootte wilt zien, klikt u hier met de rechtermuisknop https://support.tekla.com/dist/sxf/document/b1-1-beam.pdfen selecteert u de optie waarmee de PDF-tekening in een ander browservenster wordt geopend.

(1) Associatieve opmerking

(2) 3D-aanzicht automatisch gemaakt

(3) Symbool (zwaartepunt)

(4) Lijn

(5) Tekst

(6) 2D detail van de 2D-tekeningenbibliotheek of een afbeelding

(7) Buigschema van de staven met grafische velden voor vergrote afbeeldingen

(8) Materiaallijst-template met een template-header, template-rows, een row voor het totale gewicht van de wapening en het totale gewicht van het betonelement

(9) Uitsparing met verborgen lijnen

(10) Betonnen onderdeel

(11) Instortvoorziening

(12)Totaalmaten automatisch gemaakt

(13)Maatlijnen uitsparing worden automatisch gemaakt

(14)Maatlijnen voor filters automatisch gemaakt

(15) Bekisting vooraanzicht

(16) Doorsnedelabel A-A

(17) Onderdeelcontour

(18) Maatlijntag

(19) Doorsnede A-A automatisch gemaakt

(20) Wapeningsstaaflabel met vergrote afbeelding

(21) Label wapeningsstaafgroep

(22) Wapeningsstaaf

(23) Wapening vooraanzicht

(24) Maatlijn wapeningsstaafgroep

(25) Detaillabel

(26) Detailvenster

(27) Titelblok van de tekening

(28) Attribuut ( Tekla Corporatie) en vaste tekst (productnaam) in template

(29) Revisietemplate

(30) Afbeelding in template

(31) Tekeningkader en marge

Een merktekening maken

Aangezien dit uw eerste project is, raden we u aan een merktekening te maken met vooraf gedefinieerde instellingen uit uw omgeving en de tekening indien nodig handmatig in de tekenmodus te wijzigen. De onderstaande instructies zijn van toepassing op merktekeningen.

 1. Ga naar het tabblad Tekeningen & Lijsten in het lint en klik op Tekening­eigenschappen > Merktekening.
 2. Open de lijst met tekeninginstellingen en selecteer het instellingenbestand met een naam die aan uw behoeften voldoet.
 3. Controleer en wijzig de algemene instellingen in Merktekening eigenschappen:
  • Definiëren Naamen Titel 1 -Titel 3.

  • Ga naar Opmaak instellingen en wijzig de opmaak indien nodig in een andere.

  • Ga naar Doorsnede en stel de standaard vensterdiepte van de doorsnede en het doorsnedelabel in.

  • Ga naar Maken aanzicht en definieer ten minste één hoofdaanzicht om te maken, bijvoorbeeld een vooraanzicht en type een Label in voor het aanzicht. U hier ook doorsnedes en eindaanzichten maken.

   Definieer ook de weergave-instellingen voor bouten en lassen die gemeenschappelijk zijn voor alle aanzichten. Controleer en vul de door de gebruiker gedefinieerde attributen in die gemeenschappelijk zijn voor al uw merktekeningen.

 4. Selecteer een aanzicht die u hebt gemaakt in de lijst met aanzichten, bijvoorbeeld het vooraanzicht, en ga naar Venstereigenschappen. Wijzig de aanzichtinstellingen. Als u besluit meerdere hoofdaanzichten te maken, wijzigt u de instellingen voor elk aanzicht afzonderlijk.

  • Stel de Schaal in.

  • Ga naar de instellingen voor de gebouwobjecten (onderdeel, aansluitend onderdeel, bout, las, referentieobject, stramien, enz.) en stel de zichtbaarheid en weergave van het object in.

   Voor onderdelen werkt Solid meestal voor onderdelen die in hoofdaanzichten worden weergegeven. Exact is ideaal voor onderdelen in details, doorsnedes- en eindaanzichten omdat het bijvoorbeeld de werkelijke contouren van warmgewalste profielen weergeeft. Voor lassen kunt u instellen of u de gemodelleerde lassen wilt weergeven of niet. Voor bouten kunt u instellen of u boutgaten en boutassen of werkelijke bouten wilt weergegeven. Als u het liever eenvoudig houdt, gebruik dan de gatweergave.

  • Wanneer u klaar bent, Opslaan de aanzichtinstellingen en klikt u op Sluiten.

 5. Klik Toepassenin het Merktekening eigenschappen dialoogvenster om de wijzigingen toe te passen op de tekening die u gaat maken. Sla ook de tekeninstellingen op, zodat u de opgeslagen instellingen in uw volgende projecten kunt gebruiken.
 6. Selecteer de objecten.

  Gebruik selectiefilters om objecten te selecteren. Wanneer u merktekeningen maakt, moet u ervoor zorgen dat de merk-selectieschakelaar actief is.

 7. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Productietekening maken en let erop dat de knop Weergave van het gemaakte is ingeschakeld en klik op Productietekening maken.
 8. Open in het dialoogvenster Weergave van het gemaakte de lijst Toegepaste instellingen, selecteer de instellingen die u eerder hebt gewijzigd en klik op Maken.

Voor meer informatie over merktekeningen, zie Productietekeningen maken en Eigenschappen merktekeningen.

Een merktekening wijzigen

Wijzig in de tekenmodus de merktekening handmatig om het gewenste resultaat te krijgen.

 1. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op het lint, selecteer Documentmanager en open de lmerktekening die u eerder hebt gemaakt.
 2. Controleer de opmaak, templates en de titelblokken; alle inhoud buiten de aanzichten. Als u de opmaak wilt wijzigen, gaat u naar de Opmaakeditor door te dubbelklikken op een template in de opmaak.

  Dubbelklik bijvoorbeeld op de materiaallijst:

 3. Controleer de instellingen in de hoofdaanzichten (boven, voor, onder, achter) die u hebt gemaakt en wijzig de Aanzichteigenschappen in tekeningenaanzicht-instellingen door te dubbelklikken op het kader van het aanzicht. Het kader van het aanzicht is zichtbaar wanneer de muisaanwijzer zich in het kader van het aanzicht bevindt.
  • Is de schaal correct?

  • Is het aanzichtlabel juist?

  • Bevat het aanzicht de gebouwobjecten die u wilt? Zo niet, wijzig dan de instellingen voor weergave van objecten.

  • Bent u tevreden met de weergave van de gebouwobjecten? Zo niet, controleer dan de weergave van het onderdeel, oppervlakte, bout, las, enz.

  • Als u klaar bent, klikt u op Wijzigen. Sla ook de aanzicht-instellingen op, zodat u ze in uw volgende projecten kunt gebruiken.

 4. Maak andere aanzichten (doorsnedes, details) en controleer de aanzicht-instellingen op dezelfde manier als voor de hoofdaanzichten die u hebt gemaakt. Voeg ook 2D-details uit de 2D-bibliotheek of koppelingen naar DXF-bestanden toe. De commando's voor het maken van aanzichten bevinden zich op het tekening tabblad Aanzichten, de 2D-tekeningenbibliotheekin het zijvenster en de commando's voor het toevoegen van koppelingen op het tabblad Tekening.

 5. Controleer en wijzig de inhoud van de aanzichten één voor één:
 6. Rangschik de aanzichten of lijn alle aanzichten verticaal of horizontaal uit met het hoofdaanzicht.

  Het Rangschikken commando bevindt zich op het tabblad Aanzichten op het tekeninglint en de uitlijn-commando's in het contextmenu.

Wanneer u tevreden bent met het resultaat, gebruikt u deze als een template voor het maken van tekeningen van vergelijkbare merken.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een merktekening van een kolom. Als u de tekening op ware grootte wilt zien, klikt u hier met de rechtermuisknop https://support.tekla.com/dist/sxf/document/c54-main_column.pdfen selecteert u de optie waarmee de PDF-tekening in een ander browservenster wordt geopend.

(1) Stramienlocatietemplate geeft aan op welke stramienlijn het merk zich in het model bevindt

(2) Doorsnede A-A automatisch gemaakt, handmatige labels en maatlijnen

(3) Modellaslabels

(4) Onderdeellabels

(5) Doorsnedelabels A-A, B-B en C-C

(6) Vooraanzicht

(7) Boutlabel

(8) Bouten

(9) Kolom C/54

(10) Kolomcontour

(11) Handmatig doorsnedelabel C-C (zonder een doorsnede). De identificeerder is C-C om aan te geven dat deze doorsnede identiek is aan de doorsnede C-C die een doorsnede heeft

(12) Doorsnede C-C automatisch gemaakt, handmatige labels en maatlijnen

(13) Bovenaanzicht

(14) Bouten, platen en labels die door andere onderdelen zijn verborgen

(15) Tekeningkader en marge

(16) Revisietemplate

(17) Titelblok van de tekening

(18) Afroeptabel die het totale aantal hoofdonderdelen in de tekening aangeeft

(19) Materiaallijst-template

(20) Maatlijnen: De meeste maatlijnen zijn automatisch Geïntegreerde maatlijnen. De maatlijnen van de doorsnede zijn handmatig gemaakt.

(21): Doorsnede B-B is automatisch gemaakt, handmatig gemaakte labels en maatlijnen

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende