Schetsobjecteigenschappen tekenen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Schetsobjecteigenschappen tekenen

U kunt verschillende soorten schetsobjecten (grafische objecten) in uw tekeningen tekenen (lijnen, rechthoeken, polylijnen, polygonen, bogen, cirkels, wolken) en de schetsobjecten bijvoorbeeld voor het markeren van bepaalde belangrijke zaken gebruiken. In de eigenschappen van het schetsobject kunt u het uiterlijk van de schetsobjecten controleren en wijzigen.

Ga op een van de volgende manieren te werk om de eigenschappen van een schetsobject te openen:

  • Ga naar het tabblad Tekening houd Shift ingedrukt en klik op een van de commando´s voor schetsobject.

  • Als u een schetsobject in een tekening hebt toegevoegd, kunt u de eigenschappen openen door op het object te dubbelklikken.
  • U kunt eigenschappen van schetsobjecten ook openen via Snel starten. Begin bijvoorbeeld met het invoeren van polygooneigenschappen en selecteer Tekening polygooneigenschappen in de lijst.

De beschikbare instellingen variëren afhankelijk van het type schetsobject. Alle instellingen worden onderstaand beschreven.

Instelling

Beschrijving

Achter modelobjecten Wanneer dit op Ja is ingesteld, wordt het grafische object achter modelobjecten geplaatst.
Lijn
Type Definieert het lijntype van het object.
Kleur Bepaalt de kleur van de objectlijnen.
Kromming of Kromming voor alle lijnen

Waarden 0 - 1. De krommingsfactor definieert het krommingsvlak van gebogen segmenten in objecten, aan de hand van de volgende berekening:

Booghoogte = Lijnlengte * krommingsfactor

Als u de krommingsfactor van een polylijn of polygoon wijzigt, veranderen alle segmenten van dat object.

Radius Definieert de radius van bogen en cirkels.
Pijl
Positie Definieer de pijlpositie.

Type

Definieer het pijltype voor lijnen.

Definieert de pijlhoogte.

Definieert de pijllengte.

Vullen: U kunt vullingen (arceringen) gebruiken in rechthoeken, polygonen en cirkels.

Type

Definieert het type vulling (arcering) dat in het schetsobject moet worden gebruikt, bijvoorbeeld rechthoek, polygoon of wolk. Klik op Selecteren... om de beschikbare arceringstypen weer te geven.

Merk op dat er geen Automatisch type arcering beschikbaar, zoals voor onderdeel opvullingen.

Kleur

Definieert de kleur van de vulling.

Achtergrond

Definieert de achtergrondkleur van de vulling.

Achtergrondkleurselectie is voor hardwarearceringen uitgeschakeld.

Schaal in x-richting

Schaal in y-richting

Definieert de schaal van de vulling in de x- en y-richting.

Behoud verhouding x en y Behoudt de relatieve verhoudingen in het arceerpatroon.

Hoek

Roteert de vulling. Hoek 0,0 staat voor horizontaal en 90,0 voor verticaal.

Offset

Verplaatst het vulpatroon in het object in de x- en y-richting met de opgegeven waarde.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende