Storten in tekeningen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Storten in tekeningen

Overzichttekeningen van Tekla Structures kunnen stortobjectgeometrie en stortnaden weergeven. Storttekeningen kunnen worden gebruikt om over de volgorde van de storten en de eigenschappen van de storten en stortnaden te communiceren. U kunt labels aan stortobjecten en associatieve opmerkingen aan stortnaden toevoegen.

Storten inschakelen

Opties en functionaliteiten ten opzichte van storten zijn alleen beschikbaar als storten in het model zijn ingeschakeld. Storten kunnen in een model worden ingeschakeld door de variabele XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT in te stellen op TRUE. Storten zijn in de standaardomgeving alleen ingeschakeld in de rol Contractor (beton).

Attentie:

Als de storten in het model zijn ingeschakeld, moet u de storten niet via XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT uitschakelen, vooral niet gedurende het project. Dit kan tot problemen leiden als u tekeningen hebt die storten bevatten en als u uw model deelt. De storten en stortnaden in het model en de tekeningen kunnen ongeldig worden en u kunt al het aan de stort gerelateerde modelleerwerk kwijtraken.

Stortobjecten

De geometrie van de stortobjecten wordt als monolithisch beton weergegeven. De stortobjecten kunnen in een plan, doorsnede en 3D-tekeningen worden weergegeven. Tekla Structures geeft de stortobjectgeometrie in overzichttekeningen precies zo weer als het is gemodelleerd: overlappingen en extra omtrekken verdwijnen als de onderdelen elkaar raken, dezelfde betonmateriaalkwaliteit hebben, ze Insitu als de Stortmethode hebben en ze dezelfde stortfase hebben.

U kunt selecteren of u stortobjecten wilt weergeven of niet. U kunt in verschillende stortobjecten verschillende kleuren, lijntypen en vullingen gebruiken. U kunt ook de stortobjecteigenschappen in een geopende tekening op object-, aanzicht- en tekeningniveau wijzigen. Raadpleeg voor meer informatie over het weergeven van stortobjecten Stortobjecten, stortlabels en stortnaden in tekeningen weergeven.

Stortobjectlabels

Bij het gebruik van stortobjectlabels kunt u aan stortobjecten gerelateerde gegevens weergeven, bijvoorbeeld het stortnummer, het storttype, de materiaalkwaliteit, de geplande begindatum van de stort en de naam van de stortploeg. U kunt automatische stortlabels toevoegen voordat u de storttekening maakt en ook stortobjectlabels in een geopende tekening toevoegen en wijzigen.

Stortnaden

Stortnaden worden in overzichttekeningen weergegeven zoals ze zijn gemodelleerd. De stortnaden worden weergeven met een symbool. U kunt het symbool wijzigen met gebruik van de variabele XS_​POP_​MARK_​SYMBOL. De symboolschaal en de ruimte tussen de symbolen volgen de schaal van het tekeningaanzicht automatisch.

U kunt stortnaden automatisch weergeven, de stortnaadeigenschappen wijzigen en associatieve opmerkingen aan de stortnaden in een geopende tekening toevoegen.

Vooraf gedefinieerde storttekeningeigenschappen en templates

In de standaardomgeving bevat de rol Contractor enkele vooraf gedefinieerde tekeningeigenschappen, enkele traditionele lijsttemplates en een organisatorlijsttemplate voor storten. Uw eigen omgeving kan ook enkele vooraf gedefinieerde tekeningeigenschappen en templates voor storten bevatten. Raadpleeg voor voorbeelden van de storttekeningen en stortlijsten de onderstaande voorbeelden.

Voorbeelden

In de onderstaande afbeelding kunt u twee stortobjecten zien die verschillend zijn gekleurd. Beide hebben ze een stortobjectlabel. U kunt de stortnaad tussen de stortobjecten zien. Deze wordt weergeven door een symbool. De stortnaad is gemarkeerd met een associatieve opmerking.

Stortobjecten, stortlabels en stortnaden in een tekening wijzigen

Nadat u een storttekening hebt gemaakt, kunt u deze openen en de stortobjecten, stortlabels en stortnaden wijzigen.

 1. Open een storttekening en dubbelklik op de tekeningachtergrond om naar de tekeningeigenschappen te gaan.
 2. Als u de storten in de tekening wilt weergeven, klikt u op de knop Venster, controleert u of Storten in tekening weergeven op Ja is ingesteld en klikt u op OK.
 3. Klik op de knop Stortobject... om de eigenschappen te wijzigen:
  • Tabblad Inhoud: Selecteer of u de verborgen lijnen en eigen verborgen lijnen en de vellingkanten wilt zien door Aan of Uit te selecteren.
  • Tabblad Uiterlijk: Stel de kleur en het type voor zichtbare en verborgen lijnen in.
  • Tabblad Vullen: Selecteer de arcering voor het stortobjectvlak en/of het doorsnedevlak van het stortobject.
 4. Klik op OK.
 5. Klik op de knop Stortobjectlabel..., selecteer de inhoud en het uiterlijk van het label en klik op OK.
 6. Klik op de knop Stortnaden..., controleer of Zichtbaarheid op Zichtbaar is ingesteld en klik op OK.

  U kunt op het tabblad Inhoud instellen of u verborgen lijnen van stortnaden wilt weergeven. Op het tabblad Uiterlijk kunt u de kleur en het type van de zichtbare en verborgen lijnen in stortnaden wijzigen.

 7. Wijzig indien nodig de andere eigenschappen. Klik bijvoorbeeld op Wapening... en stel de Zichtbaarheid van alle wapeningsstaven in op Zichtbaar om de wapening in de storttekening weer te geven.
 8. Klik op Wijzigen om de wijzigingen in uw tekening toe te passen.

Het stortnaadsymbool weergeven

Als u het stortnaadsymbool wilt wijzigen, kunt u dat doen met de variabele XS_POUR_BREAK_SYMBOL.

 1. Klik in het menu Bestand op Instellingen > Variabelen en ga naar de categorie Tekeningeigenschappen.
 2. Stel een nieuwe waarde voor de variabele XS_POUR_BREAK_SYMBOL in.

  De standaardwaarde is PourBreaks@0. De waarde verwijst naar het bestand PourBreaks.sym waar het symbool is gedefinieerd. De symboolwaarde begint met de bestandsnaam van de symboolbibliotheek (PourBreaks) en eindigt met het nummer van het symbool (0). Het standaard symboolbestand bevindt zich in ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<versie>\environments\common\symbols.

  U kunt ook een nieuw symboolbestand maken dat een nieuw symbool bevat en dit opslaan. Definieer vervolgens het nieuwe .sym-bestand voor XS_POUR_BREAK_SYMBOL. Als u een symboolbestand wilt gebruiken dat zich niet onder uw omgevingsmappen bevindt, voert u het volledige pad naar de locatie van het symboolbestand, de naam van het symboolbestand en het symboolnummer als waarde voor deze variabele in.

 3. Klik op Toepassen en OK.

Voorbeeld

Voorbeelden van de storttekeningen en stortlijsten

De rol Concrete Contractor in de standaardomgeving bevat enkele vooraf gedefinieerde templates en de instellingen voor storttekeningen en lijsten.

Voorbeelden van tekeningeigenschappen van vooraf gedefinieerde storten

De rol Concrete Contractor in de standaardomgeving bevat eigenschappen van voorgedefinieerde overzichttekeningen CIP_Pour_3D, CIP_Pour_Plan en CIP_Pour_Plan_with_Pour_List. Deze tekeningeigenschappen gebruiken gedetailleerde objectniveau-instellingen om stortobjecten op basis van een nummer met verschillende kleuren te kleuren. Daarnaast worden in het bestand met tekeningeigenschappen CIP_Pour_3D geen verborgen lijnen weergegeven en CIP_Pour_Plan_with_Pour_List wordt een stortlijst aan de tekening toegevoegd.

De volgende voorbeeldtekening wordt gemaakt door de CIP_Pour_Plan_with_Pour_List tekeningeigenschappen te gebruiken en de CIP_Pour_3D eigenschappen op aanzichtniveau toe te passen op 3D-aanzichten. Klik op de volgende koppeling om de tekening te openen:

Storttekening

Voorbeelden van lijsten die vooraf zijn gedefinieerd voor storten

De rol Concrete Contractor in de standaardomgeving bevat vooraf gedefinieerde lijsttemplates voor stortgegevens:

 • Er zijn twee traditionele lijsttemplate typen die met het commando Maak lijsten kunnen worden gemaakt: Pour_List en Pour_Schedule.csv.
 • De lijst Pour Organizer kan naar Excel-indeling worden geëxporteerd.

Klik op de links hieronder om voorbeeldlijsten te zien die met deze lijsttemplates zijn gemaakt:

Stortlijst

Stortplanning

Naar Excel geëxporteerde stortorganisatorlijst

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende