Stortobject- en stortnaadeigenschappen in tekeningen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Stortobject- en stortnaadeigenschappen in tekeningen

Gebruik de opties in Stortobjecteigenschappen en Stortnaadeigenschappen in overzichttekeningen om de zichtbaarheid van stortobjecten en stortnaden in tekeningen te definiëren.

Opmerking: Opties en functionaliteiten ten opzichte van storten zijn alleen beschikbaar als storten in het model zijn ingeschakeld. Storten kunnen in een model worden ingeschakeld door de variabele XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT in te stellen op TRUE. Storten zijn in de standaardomgeving alleen ingeschakeld in de rol Contractor (beton).

Stortobjecteigenschappen

Stortobjecteigenschappen in tekeningen openen:

  • Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening­eigenschappen > Overzichttekening en klik vervolgens op Stortobject....
  • Dubbelklik in een geopende overzichttekening op de tekeningachtergrond en klik op Stortobject....
  • Dubbelklik in een geopende overzichttekening op het kader van het tekeningaanzicht en selecteer Stortobject in de optiestructuur.
  • Dubbelklik in een geopende overzichttekening op een stortobject.
  • Ga in een geopende overzichttekening naar Snel starten, voer stortobjecteigenschappen in en selecteer Tekening stortobjecteigenschappen in de lijst.

In de volgende tabel ziet u alle stortobjecteigenschappen op alle eigenschappenniveaus (tekening, venster, object).

Instelling Beschrijving
Tabblad Inhoud - Verborgen lijnen
Verborgen lijnen aan/uit Schakel het selectievakje in om verborgen lijnen van het stortobject weer te geven.
Eigen verborgen lijnen aan/uit Schakel het selectievakje in om eigen verborgen lijnen weer te geven.
Tabblad Inhoud - Bijkomende labels
Vellingkanten aan/uit Selecteer aan om vellingkanten weer te geven.
Afwerkingsranden aan/uit Selecteer aan om afwerkingsranden weer te geven.
Tabblad Uiterlijk - Zichtbare lijnen
Kleur Selecteer de kleur van de zichtbare stortobjectlijnen.
Type Selecteer het type van de zichtbare stortobjectlijnen.
Tabblad Uiterlijk - Verborgen lijnen
Kleur Selecteer de kleur van de verborgen stortobjectlijnen.
Type Selecteer het type van de verborgen stortobjectlijnen.
Tabblad Vullen

Als u een vulling voor buitenste stortvlakken wilt toevoegen, gebruikt u het gebied Stortvlakken en om een vulling voor doorsneden toe te voegen, gebruikt u het gebied Doorsneden.

Type

Definieert het vullingtype. Klik op de knop naast de lijst om een voorbeeld van de arceerpatronen te bekijken.

Automatisch selecteert automatisch het type vulling vanuit de schemabestanden voor arceringspatronen.

Geen gebruikt geen vulling.

Kleur

Definieert de kleur van de vulling.

U kunt een vooraf gedefinieerde kleur selecteren of Speciaal gebruiken die bij het afdrukken niet naar zwart worden geconverteerd.

Achtergrond

Definieert de achtergrondkleur voor de vulling.

Achtergrondkleurselectie is voor hardwarearceringen uitgeschakeld.

De achtergrondkleur kan voor automatische arceringen worden ingesteld, maar heeft alleen effect als de automatische arcering en wordt niet voor het materiaal in het schemabestand met arceerpatronen gedefinieerd.

Schaal

Automatisch verschaalt en roteert de arcering automatisch.

Met Eigen kunt u de schaal en rotatie handmatig selecteren.

Schaal in x-richting en Schaal in y-richting definiëren de schalen in x- en y-richting.

Behoud verhouding x en y behoudt de relatieve verhoudingen in het arceerpatroon.

Hoek roteert de arcering. Hoek 0,0 staat bijvoorbeeld voor horizontaal en Hoek 90,0 voor verticaal.

Stortnaadeigenschappen

Om Stortnaadeigenschappen te openen:

  • Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening­eigenschappen > Overzichttekening en klik vervolgens op Stortnaden....
  • Dubbelklik in een geopende overzichttekening op de tekeningachtergrond en klik op Stortnaden....
  • Dubbelklik in een geopende overzichttekening op het kader van het tekeningaanzicht en selecteer Stortnaad in de optiestructuur.
  • Dubbelklik in een geopende overzichttekening op een stortnaad.
  • Ga in een geopende overzichttekening naar Snel starten, voer stortnaadeigenschappen in en selecteer Tekening stortnaadeigenschappen in de lijst.
Optie Beschrijving
Tabblad Inhoud
Zichtbaarheid

Definieert of de stortnaden zichtbaar (Zichtbaar) of niet (Onzichtbaar) zijn.

Deze instelling is niet beschikbaar in eigenschappen op objectniveau.

Verborgen lijnen Schakel het selectievakje in om verborgen lijnen van stortnaden weer te geven.
Tabblad Uiterlijk - Zichtbare lijnen
Kleur Selecteer de kleur van de zichtbare stortnaadlijnen.
Type Selecteer het type van de zichtbare stortnaadlijnen.
Tabblad Uiterlijk - Verborgen lijnen
Kleur Selecteer de kleur van de verborgen stortnaadlijnen.
Type Selecteer het type van de verborgen stortnaadlijnen.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende