Bematingseigenschappen - tabblad Positie maatlijnen (geïntegreerde maatvoering)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Bematingseigenschappen - tabblad Positie maatlijnen (geïntegreerde maatvoering)

Gebruik het tabblad Positie maatlijnen op het dialoogvenster Bematingseigenschappen om de instellingen voor de positiemaatlijnen in onderdeel-, merk- en betontekeningen weer te geven en te wijzigen.

De inhoud van het dialoogvenster varieert afhankelijk van het tekeningtype. Niet alle opties die hieronder worden beschreven, zijn beschikbaar voor alle tekeningtypen. Dit dialoogvenster wordt weergegeven als u bematingstype Geïntegreerde maatlijnen bij bemating gebruikt.

Optie

Beschrijving

Positie bouten gerelateerd aan

Positie onderdelen gerelateerd aan

Bepaalt van waaruit Tekla Structures de positie van onderdelen/bouten maakt.

Geen maakt geen positiemaatlijnen.

Hoofdonderdeel maakt de maatlijnen vanuit de referentielijn van het hoofdonderdeel.

Werkpunten maakt de maatlijnen tussen de werkpunten, zoals de snijpunten van de referentielijnen van een hoofdonderdeel en een aansluitend onderdeel.

Instortdelen (component onderdelen)

Maakt positiemaatlijnen voor het bepalen van instortvoorzieningen in betontekeningen. De instortvoorzieningen zijn gebruikers componenten die zijn gekoppeld aan het betonelement.

Als secundair object bemaat instortvoorzieningsobjecten in betontekeningen op dezelfde manier als aansluitende onderdelen.

Op referentiepunt bemaat instortvoorzieningen vanuit hun referentiepunt, dat de oorsprong van de gebruikerscomponent is.

Aangelast onderdeel

Maakt maatlijnen naar boutgaten of hoeken van het aangelaste onderdeel.

Geen maakt geen positiemaatlijnen voor aansluitende onderdelen.

Door bout maakt maatlijnen voor de locaties van boutgaten in de aansluitende onderdelen.

Op onderdeel bemaat randen van aansluitende onderdelen.

Op beide bemaat locaties van boutgaten en randen van het aansluitende onderdeel.

Maatvoeringsrichting aangel. onderdelen

Lijnt maatlijnen uit met het hoofdonderdeel of het aangrenzende onderdeel. Alleen voor schuine hoekstalen of schuifplaten.

Positie van

Stelt het startpunt voor relatieve maatlijnen in. Alleen voor schuine hoekstalen of afschuifplaten die zijn gebout aan een aansluitend onderdeel.

Tegenovergestelde richting voor relatieve maatvoering

Ja wijzigt de richting van actieve maatlijnen. Met deze optie kunt u het nulpunt aan het eind van een onderdeel in plaats van aan het begin plaatsen.

Hoofdonderdeel bout positie

Aan maakt maatlijnen naar de locatie van boutgaten in het hoofdonderdeel.

Schuine maatvoering hoofdonderdeel

Ja maakt horizontale en verticale controlematen voor de schuine positie van een windverband. Wordt tussen de werkpunten van het hoofdonderdeel gemaakt.

Schuine controlematen bevinden zich in het vooraanzicht. De locatie is afhankelijk van de instelling van Positie hoofdmaatlijn op het tabblad Algemeen. Als de hoofdmaatlijnen boven het onderdeel worden weergegeven, worden de schuine maten eronder weergegeven, en andersom.

Hoek maatvoering

Bepaalt hoe Tekla Structures schuine posities van aansluitende onderdelen bemaat.

Geen maakt geen maatlijnen voor schuine posities van aansluitende onderdelen.

Hoek maakt een hoekmaatlijn voor het aansluitende onderdeel.

Maatlijnen maakt maatlijnen voor de schuine positie van het aansluitende onderdeel.

Beide maakt zowel de hoek als de maatlijnen.

Gecentreerde onderdelen

Bepaalt de maatlijnen van gecentreerde onderdelen. Deze instellingen hebben alleen effect als maatlijnen voor de positie worden gemaakt.

Intern bemaat de totaalmaat voor de gecentreerde onderdelen.

Positie bemaat het onderdeel ten opzichte van de hartlijnen van het hoofdonderdeel.

Geen maakt geen maatlijnen voor gecentreerde onderdelen.

Gecentreerde bout

Bepaalt de maatlijnen van gecentreerde boutgroepen.

Intern bemaat de gespreide gecentreerde bouten.

Positie bemaat de bouten ten opzichte van de hartlijnen van het hoofdonderdeel.

Gecentreerde bout overschrijft de optie Bouten aangelast onderdeel intern voor gecentreerde bouten. Dit is alleen van toepassing op bouten die zich midden op het onderdeel bevinden.

Hoogtematen

Aan maakt hoogtematen.

Combineer gelijke maten

Combineert gelijke maatlijnen. De opties zijn Uit, 3*60 of 3*60=180.

De nauwkeurigheid bij het combineren van gelijke maten is 0,1.

Minimum aantal voor het combineren

Bepaalt het minimumaantal maatlijnen dat moet worden gecombineerd.

Was this helpful?
Vorige
Volgende