Plaatsingseigenschappen voor labels, maatlijnen, opmerkingen, tekst en symbolen in tekeningen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Plaatsingseigenschappen voor labels, maatlijnen, opmerkingen, tekst en symbolen in tekeningen

Gebruik de instellingen in de dialoogvensters Plaatsing voor toegevoegde objecten (maatlijnen, labels, opmerkingen, tekst, maatlijnen, symbolen) om te definiëren hoe de toegevoegde objecten in de tekening worden geplaatst.

U kunt voordat u een tekening maakt, automatische plaatsingseigenschappen voor maatlijnen en labels instellen. In een geopende tekening kunt u de plaatsingseigenschappen van labels, opmerkingen, tekst, symbolen en maatlijnen wijzigen.

Om de sPlaatsings-eigenschappen in een geopende tekening te openen:

  • In een geopende tekening op het tabblad Tekening klikt u op Eigenschappen en vervolgens op Tekst, Opmerking, Symbool, Maatlijn of een van de labeltypen. Daarna klikt u op de knop Plaats....
  • Dubbelklik in een geopende tekening op een tekst, label, symbool, opmerking of maatlijn. Daarna klikt u op de knop Plaats....

Optie

Beschrijving

Zoekstap

Definieert de lege marge die u rondom de toegevoegde objecten wilt hebben.

Merk op dat als u een hoge waarde voor Zoekstap gebruikt, de labelplaatsing niet correct werkt.

Minimale afstand

Definieert de minimumafstand tussen het label, het laslabel, de maatlijn of een ander toegevoegd object van het onderdeel.

Merk op dat als u een hoge waarde voor Minimale afstand gebruikt, de labelplaatsing niet correct werkt.

Maximumafstand

Definieert de maximumafstand tussen het label, de maatlijn of een ander toegevoegd object en het onderdeel.

Kwadrant

Voor labels en handmatig toegevoegde objecten.

Definieert de gebieden waarin Tekla Structures naar ruimte zoekt om het label of toegevoegde object te plaatsen.

Lasplaatsing is afhankelijk van de lasrichting. Lassen kunnen alleen in bepaalde sectoren worden geplaatst. Daarom zijn de opties voor Kwadrant niet beschikbaar. Deze optie is echter beschikbaar voor handmatig toegevoegde lassen in de definitieve tekening.

Plaatsing

vrij maakt het voor Tekla Structures mogelijk om naar de eerste geschikte locatie voor het label, de maatlijn, de las of een ander toegevoegde object te zoeken. Als vast wordt geselecteerd, kunt u het label, de maatlijn, de las of een ander toegevoegd object op elke locatie plaatsen.

Wanneer u de optie vast gebruikt, blijft het toegevoegde object waar het is, zelfs als u de tekening bijwerkt, terwijl vrij, Tekla Structures probeert om de optimale plaats voor het toegevoegde object te vinden.

Richting

Alleen beschikbaar voor handmatige maatlijnen.

Definieert de zijde van het bemate object waar Tekla Structures maatlijnen plaatst. Deze instelling beïnvloedt de instelling vrij.

De volgende afbeelding geeft de zoekmarge, minimale afstand en maximale afstand van een label weer:

(1) Zoekstap

(2) Minimumafstand

(3) Maximumafstand

Was this helpful?
Vorige
Volgende