Bematingseigenschappen - tabblad Onderdelen (overzichttekeningen)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Bematingseigenschappen - tabblad Onderdelen (overzichttekeningen)

Gebruik het tabblad Onderdelen van het dialoogvenster Overzicht - eigenschappen maatvoering om de instellingen voor onderdeelmaatlijnen in overzichttekeningen weer te geven en te wijzigen.

U opent dit dialoogvenster als volgt:

  • Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening­eigenschappen > Overzichttekening en klik op Bemating....
  • Dubbelklik in een geopende overzichttekening op de tekeningachtergrond en klik op Bemating....

Optie

Beschrijving

Maximale lengte aanhaallijn: Maatlijnen buiten

Bepaalt hoe dicht de maatlijnen bij de bemate onderdelen worden geplaatst. Bepaalt dat de buitenste maatlijnen de maximumlengte van de aanhaallijn van de stramienlijn aannemen.

Maximale lengte aanhaallijn: Maatlijnen binnen

Bepaalt hoe dicht de maatlijnen bij de onderdelen worden geplaatst waarvoor ze de afmetingen aangeven. Bepaalt dat de binnenste maatlijnen de maximumlengte van de aanhaallijn van het referentiepunt van het onderdeel aannemen.

Inclusief onderdelen welke niet volledig in het venster staan

Aan bemaat de onderdelen die gedeeltelijk buiten het aanzicht vallen. Uit bemaat deze onderdelen niet.

Maximale aantal maatlijnen buiten

Bepaalt het maximumaantal maatlijnen die buiten het stramien mogen staan. Als u verschillende objecten met verschillende maatlijnen bemaat, kunt u met deze instelling overzichtelijkere tekeningen maken.

Zodra het gewenste maximum is bereikt, maakt Tekla Structures de maatlijnen binnen het stramien.

Voorwaarden objectgroep maatvoering

Legt verschillende objectgroepen vast die moeten worden bemaat op verschillende maatlijnen.

Objectgroep

De objectgroep die moet worden bemaat.

Positionering

Geen maatvoering maakt geen maatlijnen voor de onderdelen.

In het stramien maakt maatlijnen voor onderdelen naast of nabij de onderdelen die moeten worden bemaat. Alle onderdeelmaatlijnen worden binnen het stramien geplaatst als de onderdelen zich binnen het stramien bevinden. De onderdeelmaatlijnen blijven aan de buitenzijde, zelfs als u In het stramien hebt geselecteerd, dankzij de plaats waar de onderdelen zich in het eindportaal bevinden en het uiteinde waarheen wordt bemaat zich naast buitenzijde bevindt.

Buiten het stramien maakt onderdeelmaatvoering en plaatst deze buiten het stramien.

Allebei maakt maatlijnen voor onderdelen en plaatst deze binnen of buiten het stramien, afhankelijk van de onderdeelpositie en de instelling van de optie Maximale aantal maatlijnen buiten.

U dient de optie Allebei te gebruiken als u het Maximale aantal maatlijnen buiten definieert, zodat Tekla Structures maatlijnen binnen het stramien kan plaatsen als het maximumaantal maatlijnen buiten het stramien is bereikt.

Horizontale positie

Linkerzijde plaatst alle maatlijnen naar horizontale onderdelen links van het stramien.

Rechterzijde plaatst alle maatlijnen naar horizontale onderdelen rechts van het stramien.

Verdeeld beide zijden plaatst alle maatlijnen naar horizontale onderdelen bij het stramien dat zich het dichtst bij het onderdeel bevindt dat wordt bemaat.

Verticale positie

Boven plaatst alle maatlijnen voor verticale onderdelen boven het stramien.

Onder plaatst alle maatlijnen voor verticale onderdelen onder het stramien.

Verdeeld beide zijden plaatst alle maatlijnen naar verticale onderdelen bij het stramien dat zich het dichtst bij het onderdeel bevindt dat wordt bemaat.

Was this helpful?
Vorige
Volgende