Bematingseigenschappen - tabblad Onderdeel maatvoering (geïntegreerde maatvoering)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Bematingseigenschappen - tabblad Onderdeel maatvoering (geïntegreerde maatvoering)

Gebruik het tabblad Onderdeel maatvoering van het dialoogvenster Bematingseigenschappen om de instellingen voor de positie van maatlijnen in onderdeel-, merk- en betontekeningen weer te geven en te wijzigen.

De inhoud van het dialoogvenster varieert afhankelijk van het tekeningtype. Niet alle opties die hieronder worden beschreven, zijn beschikbaar voor alle tekeningtypen. Dit dialoogvenster wordt weergegeven als u bematingstype Geïntegreerde maatlijnen gebruikt.

Optie

Beschrijving

Intern

Maakt interne maatlijnen voor aansluitende onderdelen die zijn verbonden met het hoofdonderdeel.

Geen maakt maatlijnen voor aansluitende onderdelen.

Noodzakelijk maakt alleen de maatlijnen die nodig zijn om de onderdelen te monteren.

Alle maakt alle maatlijnen voor de aansluitende onderdelen.

Totaalmaat hoofdonderdeel

Eenmalig maakt één totaalmaat voor het hoofdonderdeel.

Alle maakt totaalmaten voor hoofdonderdelen in alle vensters.

Geen maakt geen totaalmaten voor het hoofdonderdeel.

De instellingen Totaalmaat samenstelling hebben enig effect op deze opties.

Totaalmaat samenstelling

Alleen lengte maakt voor een heel merk of betonelement alleen totaalmaten in de x-richting.

Alle maatlijnen maakt voor een merk of betonelement totaalmaten in alle richtingen.

Uit maakt geen totaalmaten voor een merk of betonelement.

Hoofdonderdeel werkpunten

Aan maakt controlematen tussen de buitenste werkpunten.

Hoofdonderdeel contour (Contourmaten)

Aan maakt maatlijnen om de vorm van een hoofdonderdeel weer te geven.

Tekla Structures bemaat standaard de vorm op beide uiteinden van een ligger, zelfs als de uiteinden symmetrisch zijn.

Hoofdonderdeel radius maatvoering (Radiusmaatlijnen)

Aan maakt radiusmaatvoering voor gebogen afwerkingen en ronde gaten in het hoofdonderdeel.

Deze optie is alleen beschikbaar als Hoofdonderdeel contour op Aan is ingesteld.

Deze optie maakt geen radiusmaatvoeringen voor getoogde liggers of polyprofielen afwerkingen.

Hoekmaatvoering

Aan maakt lineaire maatlijnen voor een afwerking.

Profielhoek

Maakt een hoekmaat en bepaalt aan welke zijde van de afschuining moeten worden bemaat. De opties zijn Geen, Zaaghoek en Materiaalhoek.

Referentiepunten bemating

Aan maakt controlematen vanaf de rand van het hoofdonderdeel naar het werkpunt.

Voorkeurszijde maatvoering

Stelt de voorkeurszijde (voor of zijkant) in voor de maatlijnen van een onderdeel.

Van dichtstbijzijnde vloer tot onderdeel

Aan maakt maatlijnen die de afstand aangeven van het dichtstbij gelegen vloerniveau naar de onder- en/of bovenkant van de onderdelen.

Van stramien tot hartlijn onderdeel

Aan maakt maatlijnen die de offset van een onderdeel van het stramien naar de hartlijn van het onderdeel aangeven.

Van stramien tot onderdeel eind

Aan maakt maatlijnen die de offset van een onderdeel van het stramien naar het dichtstbijzijnde of verste punt van het onderdeel aangeven.

Was this helpful?
Vorige
Volgende