Labels automatisch samenvoegen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Samengevoegde onderdeellabels

Een samengevoegd onderdeellabel houdt in dat u slechts één onderdeellabel voor vergelijkbare onderdelen in een tekening hebt in plaats van een afzonderlijk label voor elk van de onderdelen. Samengevoegde onderdeellabels geven het aantal opgenomen onderdelen aan en bevatten de gedefinieerde onderdeellabelinhoud en de informatie over de voor- en achterzijde. De labels worden alleen in de X-richting van het hoofdonderdeel samengevoegd.

In Tekla Structures worden labels van zichtbare onderdelen in tekeningen samengevoegd als:

 • De aansluitende onderdelen zijn gelast of met bouten aan hetzelfde hoofdonderdeel zijn bevestigd.

 • Als de onderdelen zich op dezelfde lijn bevinden.

 • Als de afstanden tussen de onderdelen gelijk zijn.

 • Als de onderdelen dezelfde onderdeelpositie hebben.

 • De afstand tussen onderdelen niet groter is dan wat voor de variabele XS_PART_MERGE_MAX_DISTANCEis ingesteld.

 • Minstens zoveel onderdelen in de array als in de variabele XS_MIN_MERGE_PART_COUNTzijn ingesteld.

Beperkingen

 • U kunt geen onderdeellabels (merklabels) samenvoegen die geen onderdeel van hetzelfde merk zijn.

 • Tekla Structures voegt geen aansluitende onderdeellabels samen.

Variabelen voor het samenvoegen van labels

Voor het samenvoegen van onderdeellabels kunnen de volgende variabelen mogelijk handig zijn:

XS_MULTIPLIER_SEPARATOR_FOR_MERGED_PART_MARK

XS_NSFS_POSTIX_FOR_MERGED_PART_MARK

XS_NS_POSTIX_FOR_MERGED_PART_MARK

XS_FS_POSTIX_FOR_MERGED_PART_MARK

XS_PART_MERGE_MAX_DISTANCE

XS_MIN_MERGE_PART_COUNT

Voorbeeld

In het onderstaande voorbeeld zijn de onderdeellabels samengevoegd in X-richting van de HEA300-ligger (hoofdonderdeel).

In het onderstaande voorbeeld worden de onderdeellabels uiterst links niet samengevoegd, omdat ze te ver van elkaar liggen.

In het onderstaande voorbeeld worden labels in de Y-richting niet samengevoegd, omdat de labels alleen in de X-richting worden samengevoegd (wat in dit voorbeeld horizontaal is).

Onderdeellabels automatisch samenvoegen

U kunt onderdeellabels en oppervlaktelabels automatisch samenvoegen om het aantal labels in de tekening terug te brengen.

 1. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening­eigenschappen en selecteer het tekeningtype.
 2. Laad tekeningeigenschappen die zo dicht mogelijk aansluiten op degene die u nodig hebt.
 3. Onderdeel-, merk- en betontekeningen: Klik in de optiestructuur aan de linkerzijde op Maken aanzicht, selecteer het aanzicht en de eigenschappen die u wilt wijzigen en klik op Aanzichteigenschappen.
 4. Klik op Onderdeellabel.

  Als u oppervlakten wilt samenvoegen, klikt u in plaats daarvan op Oppervlaktelabel.

 5. Stel op het tabblad Algemeen in de onderdeellabeleigenschappen Combineer markeringen in op Aan.
 6. Onderdeel-, merk- en betontekeningen: Klik op Opslaan om de wijzigingen in aanzichteigenschappen op te slaan en Sluiten om naar tekeningeigenschappen terug te gaan.

  Overzichttekeningen: Klik op OK.

 7. Klik op Opslaan om de tekeningeigenschappen op te slaan, klik vervolgens op OK en maak de tekening.

Tekla Structures voegt labels van identieke aansluitende onderdelen op beide oppervlakken van hoofdonderdelen samen.

Samengevoegde wapeningslabels

Tekla Structures kan vergelijkbare wapeningslabels van staven automatisch samenvoegen en u kunt wapeningslabels ook handmatig samenvoegen. Samengevoegde wapeningslabels kunnen verschillende blokken en extra informatie bevatten. Blokken combineren gelijksoortige afzonderlijke labels.

Note:

Als u wapeningslabels in tekeningen automatisch wilt samenvoegen in Tekla Structures, moet de wapening zijn gekoppeld aan een betonnen onderdeel of betonelement in het model.

In Tekla Structures worden labels in de volgende gevallen automatisch samengevoegd voor zichtbare wapeningsstaven in tekeningen:

 • De staven horen bij hetzelfde betonnen onderdeel of betonelement.

 • De richting van de staven is hetzelfde.

 • De staaflabels zijn identiek.

 • De staven liggen dicht bij elkaar.

 • Er kan een rechte lijn door alle staven worden getrokken.

U kunt met de volgende variabelen ook de afstand definiëren waarbinnen labels voor zichtbare wapeningsstaven automatisch worden samengevoegd:

XS_​MAX_​MERGE_​DISTANCE_​IN_​HORIZONTAL

XS_​MAX_​MERGE_​DISTANCE_​IN_​VERTICAL

Wapeningslabels automatisch samenvoegen.

U kunt wapeningslabels automatisch samenvoegen om het aantal labels in de tekening aan te passen.

 1. Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening­eigenschappen en selecteer het tekeningtype. U kunt wapeningslabels in betontekeningen en overzichttekeningen samenvoegen.
 2. Laad tekeningeigenschappen die zo dicht mogelijk aansluiten op degene die u nodig hebt.
 3. Betontekeningen: Klik in de optiestructuur aan de linkerzijde op Maken aanzicht, selecteer het aanzicht en de eigenschappen die u wilt wijzigen en klik op Aanzichteigenschappen.
 4. Klik op .
 5. Ga naar het tabblad Merging van het dialoogvenster met wapeningslabels.
 6. Selecteer een optie in de lijst Identieke labels in hetzelfde betonelement om labels samen te voegen en aanhaallijnen te maken.
  • Eén aanhaallijn per groep maakt één aanhaallijn voor een groep wapeningsstaven.

  • Eén aanhaallijn per rij: Voegt de labels samen en maakt één aanhaallijn voor een rij wapeningsstaven.

  • Parallelle aanhaallijnen: Voegt de labels samen en maakt parallelle aanhaallijnen.

  • Aanhaallijn naar 1 punt: Voegt de labels samen en tekent alle aanhaallijnen naar één punt.

  • Enkele aanhaallijnen: Labels worden niet samengevoegd. Er wordt voor elk label een afzonderlijke aanhaallijn gemaakt.

  • Als u Enkele aanhaallijnen selecteert, moet u nog steeds de labelinhoud definiëren voor de labels die Tekla Structures automatisch op het tabblad Samenvoegen samenvoegt.

 7. Als er meerdere mogelijke samenvoegingsrichtingen zijn, selecteert u de horizontale of verticale in Voorkeursrichting labels.
 8. Selecteer de inhoud die in de samengevoegde wapeningslabels moet worden opgenomen in de lijst Beschikbare elementen.

  Als u ervoor wilt zorgen dat samengevoegde wapeningslabels in de tekening worden weergegeven, moet u Symbool scheidende blokken in label altijd als laatste element in het wapeningslabel opnemen. Als u het scheidingssymbool wilt weglaten, laat u dit vak leeg, maar neemt u het element wel op in het label.

 9. Indien nodig voegt u een kader toe rond afzonderlijke elementen in het label. U kunt het kader voor elk element afzonderlijk instellen.
 10. Pas het lettertype, de hoogte en de kleur van de labeltekst aan. U kunt deze instellingen voor elk element afzonderlijk aanpassen.
 11. Betontekeningen: Klik op Opslaan om de wijzigingen in aanzichteigenschappen op te slaan en Sluiten om naar tekeningeigenschappen terug te gaan.

  Overzichttekeningen: Klik op OK.

 12. Klik op Opslaan om de tekeningeigenschappen op te slaan, klik vervolgens op OK en maak de tekening.

Voorbeeld

In dit voorbeeld worden er drie labels A φ12 L2000 samengevoegd in een blok en zes labels V φ8 L650 in een ander blok. Vervolgens worden deze blokken als volgt samengevoegd:

 1. Enkele labelinhoud
 2. Symbool dat de blokken scheidt
 3. Blokprefix
 4. Afstand tussen groepen
 5. Blok 1
 6. Blok 2
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende