Peilmaatlabeleigenschappen in tekeningen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Peilmaatlabeleigenschappen in tekeningen

Gebruik de instellingen in het dialoogvenster Peilmaatlabeleigenschappen om de inhoud en het uiterlijk van peilmaatlabels weer te geven en te wijzigen.

Als u het dialoogvenster in een geopende tekening wilt openen, gaat u naar het tabblad Tekening en klikt u op Eigenschappen > Peilmaat.

Optie

Beschrijving

Tabblad Algemeen

Prefix

Geeft tekst voor het label weer.

Voorvoegsel peilmaat

+ geeft een plusteken voor de waarde weer.

Zichtbaarheid numerieke waarde

Definieert of de numerieke waarden zichtbaar zijn of worden verborgen.

Postfix

Geeft tekst na het label weer.

Peilmaatformaat: Nauwkeurigheid

Definieert de nauwkeurigheid van maatlijnen van peilmaten.

Peilmaatformaat: Decimalen

Definieert het formaat van maatlijnen van peilmaten.

Peilmaatformaat: Gebruik groeperen

Definieert of verschillende groepeeropties moeten worden gebruikt om de maatlijnen van peilmaten weer te geven.

Peilmaatformaat: Eenheden

Definieert de eenheden die voor maatlijnen van peilmaten worden gebruikt. De beschikbare waarden zijn automatisch, mm, cm, m, voet - inch, inch en Voet.

Plaatsing

Zoekstap is de grootste afstand die Tekla Structures bij het zoeken naar een lege ruimte voor de peilmaat gebruikt.

Minimale afstand is de kleinste afstand die Tekla Structures bij het zoeken naar een lege ruimte voor de peilmaat gebruikt.

Kwadrant definieert de gebieden waarin Tekla Structures naar ruimte zoekt om de peilmaten te plaatsen.

Plaatsing is de methode die wordt gebruikt om peilmaten te plaatsen:

  • vrij laat Tekla Structures de locatie van de peilmaat bepalen.

  • Met vast kunt u de peilmaat op elk punt plaatsen.

Tabblad Uiterlijk

Tekst: Kleur, Hoogte, Lettertype, Hoek

Definieert de tekstkleur, de hoogte, het lettertype en de hoek.

Kader: Type, Aanhaallijn, Kleur

Definieert het kader dat rond labels, het type aanhaallijn en de kleur van het kader moet worden gebruikt.

Kader: Achtergrondmasker

Selecteer Ondoorzichtig om het onderdeel van de tekening dat door de peilmaat wordt bedekt te verbergen.

Selecteer Doorzichtig om het onderdeel van de tekening dat door het label worden bedekt weer te geven.

Pijl: Type

Definieert het type van de pijl.

Definieert de hoogte en lengte van de pijlpunt.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende