Bematingseigenschappen in tekeningen (geïntegreerde maatvoering)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Bematingseigenschappen in tekeningen (geïntegreerde maatvoering)

Gebruik het tabblad Algemeen op het dialoogvenster Maatlijn eigenschappen om de instellingen weer te geven en te wijzigen die van invloed zijn op het uiterlijk van maatlijnen. Dit dialoogvenster wordt weergegeven als u bematingstype Geïntegreerde maatlijnen bij bemating gebruikt.

Tabblad Algemeen

Optie

Beschrijving

Maatvoering type

Standaard wordt voor bijna alle maatlijnen gebruikt.

Vakwerk voldoet aan de specifieke eisen die voor het bematen van vakwerken nodig zijn. Het bemaat de positie en lengte van de diagonalen. De maatvoering wordt alleen uitgevoerd als de diagonalen aansluitende onderdelen zijn die aan de bovenste en onderste koorde zijn gelast. Deze koorden moeten hoofdonderdelen zijn die niet aan andere onderdelen zijn gelast. Als het vakwerk op een andere manier is gelast, worden standaardmaatlijnen gebruikt.

Minimaliseren

Bij Ja wordt het aantal aanzichten dat Tekla Structures maakt geminimaliseerd.

Controleer ook de instellingen in het dialoogvenster Aanzichteigenschappen van de tekening.

Combineer maatlijnen

Combineert verschillende losse maatlijnen tot één maatlijn.

Selecteer in Opties het niveau van combineren. Hoe hoger het getal, des te meer maatlijnen Tekla Structures combineert.

Met de optie 4.5 wordt een combinatie van optie 5 voor het hoofdonderdeel en optie 4 voor de aansluitende onderdelen gebruikt.

De Afstand is de afstand waarbinnen Tekla Structures interne maatlijnen combineert.

Als de afstand tussen twee details kleiner is dan de gedefinieerde Minimale afstand, combineert Tekla Structures de maatlijnen.

Maatlijnen sluiten

Maatlijnen sluiten voltooit maatlijnen zodat het hele onderdeel wordt opgenomen.

Nee sluit geen maatlijnen.

In X sluit alleen maatlijnen in de x-richting en laat andere maatlijnen open.

Alle sluit alle maatlijnen.

Deze instelling is niet van belang voor maatlijnen van profielvormen.

Maatlijnen sluiten: Kleine afstanden

Ja sluit korte matenlijnen.

Met Nee is de open maatlijn de middelste en niet de korte.

Als u korte maatlijnen open laat, laat Tekla Structures de langere maatlijnen weg in maatlijnen die twee afmetingen bevatten. Als maatlijnen drie afmetingen bevatten, laat Tekla Structures de middelste weg. De optie heeft geen invloed op maatlijnen met meer dan drie afmetingen.

Plaatsing: Voorwaartse afstand

Voorwaartse afstand definieert de afstand die Tekla Structures gebruikt om naar het basispunt van een maatlijn te zoeken. Als Tekla Structures geen basispunt (hoek) binnen de zoekafstand Voorwaartse afstand vindt, wordt een hoekpunt gebruikt.

De instelling Gecentreerde bout is van invloed op hoe de maatlijn wordt weergegeven.

Noodzakelijk interne maatvoering: Herkenbare afstand

Herkenbare afstand definieert de limiet voor het bematen van asymmetrie in aansluitende onderdelen. Het is soms van belang dat u naar de asymmetrische relatie van onderdelen kijkt, zodat een asymmetrisch aansluitend onderdeel correct met een hoofdonderdeel wordt verbonden. Gebruik Herkenbare afstand om asymmetrie in de maatvoering aan te geven. Als de asymmetrie kleiner is dan de afstand die u hier invoert, geeft Tekla Structures dat met een maatlijn weer.

Onderdeellabel aan maatlijn

Geen maakt geen onderdeellabel op de maatlijn.

Op merk totaal maat maakt een onderdeellabel op de totaalmaat van merken.

Tussen de buitenste bouten maakt een onderdeellabel op de maatlijn tussen de buitenste bouten.

Positie hoofdmaatlijn

Definieert de zijde waaraan Tekla Structures de Totaalmaat merk, Hoofdonderdeel werkpunten en Referentiepunten bemating plaatst.

Auto behandelt de hoofdmaatlijnen op dezelfde wijze als andere maatlijnen.

Boven plaatst de hoofdlijnen boven het onderdeel (of links voor verticale onderdelen).

Onder plaatst de hoofdmaatlijnen onder het onderdeel.

Boven plaatst de schuine maatvoering voor het hoofdonderdeel onder het onderdeel en Onder plaats de maatvoering erboven.

Stramienmaatlijnen

Maakt stramienmaatlijnen. De waarden zijn: Geen, Enkele overspanning, Totaal of Enkele overspanning en totale overspanning.

Positie stramienmaatlijnen

Stelt de positie van stramienmaatlijnen in. De waarden zijn:

Hoofdvenster - boven

Hoofdvenster - onder

Bovenaanzicht - boven

Bovenaanzicht - onder

Onderaanzicht - boven

Onderaanzicht - onder

Achteraanzicht - boven

Achteraanzicht - onder

Alle aanzichten - boven

Alle aanzichten - onder.

Maatlijneigenschappen

Rechte maatlijnen

Stelt het maatlijntype voor rechte maatlijnen in met de instellingen in het eigenschappenbestand dat u selecteert.

In X-richting

Overigens dezelfde instellingen als bij rechte maatlijnen maar overschrijft de instelling Recht voor horizontale maatlijnen. Als u de lege optie gebruikt, gebruikt Tekla Structures de optie-instellingen Rechte maatlijnen. De x-richting betekent meestal maatlijnen parallel aan de x-as van de tekening.

Pijlvorm: Absolute maatvoering (US)

Stelt het type label in dat voor maatlijnen in absolute afmetingen (US) wordt gebruikt.

De absolute afmetingen (US) zijn de maatlijntypen US absolute en US absolute 2 die in Maatlijneigenschappen kunnen worden gedefinieerd. Als de variabele XS_​USE_​USABSOLUTE_​ARROW_​TYPE_​FOR_​ABSOLUTE_​DIMENSIONS op TRUE is ingesteld, wordt de pijlvorm ook voor andere typen absolute afmetingen overschreven.

Pijlvorm: Hoogte bemating

Hiermee stelt u het type label in dat voor maatlijnen in hoogtematen wordt gebruikt.

Hoek- en radiusmaatlijn

Stelt het maatlijntype voor hoekmaatlijnen in met de instellingen in het eigenschappenbestand dat u selecteert.

Controleer maatvoering

Stelt het maatlijntype voor controlemaatlijnen in met de instellingen in het eigenschappenbestand dat u selecteert.

tabblad Positie maatlijnen

Optie

Beschrijving

Positie bouten gerelateerd aan

Positie onderdelen gerelateerd aan

Bepaalt van waaruit Tekla Structures de positiemaatlijnen van onderdelen/bouten maakt.

Geen maakt geen positiemaatlijnen.

Hoofdonderdeel maakt de maatlijnen vanuit de referentielijn van het hoofdonderdeel.

Werkpunten maakt de maatlijnen tussen de werkpunten, zoals de snijpunten van de referentielijnen van een hoofdonderdeel en een aansluitend onderdeel.

Instortdelen (component onderdelen)

Maakt positiemaatlijnen voor het bepalen van instortvoorzieningen in betontekeningen. De instortvoorzieningen zijn gebruikerscomponenten die zijn gekoppeld aan het betonelement.

Als secundair object bemaat instortvoorzieningsobjecten in betontekeningen op dezelfde manier als aansluitende onderdelen.

Op referentiepunt bemaat instortvoorzieningen vanuit hun referentiepunt, dat de oorsprong van de gebruikerscomponent is.

Aangelast onderdeel

Maakt maatlijnen naar boutgaten of hoeken van het aansluitende onderdeel.

Geen maakt geen positiemaatlijnen voor aansluitende onderdelen.

Door bout maakt maatlijnen voor de locaties van boutgaten in de aansluitende onderdelen.

Op onderdeel bemaat randen van aansluitende onderdelen.

Op beide bemaat locaties van boutgaten en randen van het aansluitende onderdeel.

Maatvoeringsrichting aangel. onderdelen

Lijnt maatlijnen uit met het hoofdonderdeel of het aansluitende onderdeel. Alleen voor schuine hoekstalen of schuifplaten.

Positie van

Stelt het startpunt voor relatieve maatlijnen in. Alleen voor schuine hoekstalen of schuifplaten die met bouten aan een aansluitend onderdeel werden bevestigd.

Tegenovergestelde richting voor relatieve maatvoering

Ja wijzigt de richting van actieve maatlijnen. Met deze optie kunt u het nulpunt aan het eind van een onderdeel in plaats van aan het begin plaatsen.

Hoofdonderdeel bout positie

Aan maakt maatlijnen naar de locatie van boutgaten in het hoofdonderdeel.

Schuine maatvoering hoofdonderdeel

Ja maakt horizontale en verticale controlematen voor de schuine positie van een windverband. Wordt tussen de werkpunten van het hoofdonderdeel gemaakt.

Schuine controlematen bevinden zich in het vooraanzicht. De locatie is afhankelijk van de instelling van Positie hoofdmaatlijn op het tabblad Algemeen. Als de hoofdmaatlijnen boven het onderdeel worden weergegeven, worden de schuine maten eronder weergegeven, en andersom.

Hoek maatvoering

Definieert hoe Tekla Structures schuine posities van aansluitende onderdelen worden bemaat.

Geen maakt geen maatlijnen voor schuine posities van aansluitende onderdelen.

Hoek maakt een hoekmaatlijn voor het aansluitende onderdeel.

Maatlijnen maakt maatlijnen voor de schuine positie van het aansluitende onderdeel.

Beide maakt zowel de hoek als de maatlijnen.

Gecentreerde onderdelen

Bepaalt de maatlijnen van gecentreerde onderdelen. Deze instellingen hebben alleen effect als positiemaatlijnen worden gemaakt.

Intern bemaat de totaalmaat voor de gecentreerde onderdelen.

Positie bemaat het onderdeel ten opzichte van de hartlijnen van het hoofdonderdeel.

Geen maakt geen maatlijnen voor gecentreerde onderdelen.

Gecentreerde bout

Bepaalt de maatlijnen van gecentreerde boutgroepen.

Intern bemaat de gespreide gecentreerde bouten.

Positie bemaat de bouten ten opzichte van de hartlijnen van het hoofdonderdeel.

Gecentreerde bout overschrijft de optie Bouten aangelast onderdeel intern voor gecentreerde bouten. Dit is alleen van toepassing op bouten die zich midden op het onderdeel bevinden.

Hoogtematen

Aan maakt hoogtematen.

Combineer gelijke maten

Combineert gelijke maatlijnen. De opties zijn Uit, 3*60 of 3*60=180.

De nauwkeurigheid bij het combineren van gelijke maatlijnen is 0,1.

Minimum aantal voor het combineren

Definieert het minimumaantal maatlijnen dat moet worden gecombineerd.

Tabblad Onderdeelmaatlijnen

Optie

Beschrijving

Intern

Maakt interne maatlijnen voor aansluitende onderdelen die zijn verbonden met het hoofdonderdeel.

Geen maakt maatlijnen voor aansluitende onderdelen.

Noodzakelijk maakt alleen de maatlijnen die nodig zijn om de onderdelen te monteren.

Alle maakt alle maatlijnen voor de aansluitende onderdelen.

Totaalmaat hoofdonderdeel

Eenmalig maakt één totaalmaat voor het hoofdonderdeel.

Alle maakt totaalmaten voor hoofdonderdelen in alle vensters.

Geen maakt geen totaalmaten voor het hoofdonderdeel.

De instellingen Totaalmaat samenstelling hebben enig effect op deze opties.

Totaalmaat samenstelling

Alleen lengte maakt voor een heel merk of betonelement alleen totaalmaten in de x-richting.

Alle maatlijnen maakt voor een merk of betonelement totaalmaten in alle richtingen.

Uit maakt geen totaalmaten voor een merk of betonelement.

Hoofdonderdeel werkpunten

Aan maakt controlematen tussen de buitenste werkpunten.

Hoofdonderdeel contour (Contourmaten)

Aan maakt maatlijnen om de vorm van een hoofdonderdeel weer te geven.

Standaard tekent Tekla Structures automatisch de bemating van de vorm op beide uiteinden van een ligger, zelfs als de uiteinden symmetrisch zijn.

Hoofdonderdeel radius maatvoering (Radiusmaatlijnen)

Aan maakt radiusmaatvoering voor gebogen afwerkingen en ronde gaten in het hoofdonderdeel.

Deze optie is alleen beschikbaar als Hoofdonderdeel contour op Aan is ingesteld.

Met deze optie worden geen radiusmaatlijnen gemaakt voor gebogen liggers of polyprofielen met afwerkingen.

Hoekmaatvoering

Aan maakt lineaire maatlijnen voor een afwerking.

Profielhoek

Maakt een hoekmaat en bepaalt aan welke zijde van de afschuining moeten worden bemaat. De opties zijn Geen, Zaaghoek en Materiaalhoek.

Referentiepunten bemating

Aan maakt controlematen vanaf de rand van het hoofdonderdeel naar het werkpunt.

Voorkeurszijde maatvoering

Stelt de voorkeurszijde (voor of zijkant) in voor onderdeelmaatlijnen.

Van dichtstbijzijnde vloer tot onderdeel

Aan maakt maatlijnen die de afstand aangeven van het dichtstbij gelegen vloerniveau naar de onder- en/of bovenkant van de onderdelen.

Van stramien tot hartlijn onderdeel

Aan maakt maatlijnen die de offset van een onderdeel van het stramien naar de hartlijn van het onderdeel aangeven.

Van stramien tot onderdeel eind

Aan maakt maatlijnen die de offset van een onderdeel van het stramien naar het dichtstbijzijnde of verste punt van het onderdeel aangeven.

Tabblad Boutmaatvoering

Optie

Beschrijving

Boutmaatvoering hoofdonderdeel

Maakt interne maatlijnen voor boutgroepen in het hoofdonderdeel.

Geen maakt geen maatlijnen voor interne bouten.

Intern maakt interne maatlijnen voor boutgroepen (afstanden tussen bouten).

Alle maakt interne maatlijnen voor boutgroepen en randafstanden. De randafstand is de afstand tussen de buitenste bout en de rand van het onderdeel.

Boutmaatvoering hoofdonderdeel: Scheve boutgroep

Geeft aan of de maatlijnen parallel lopen aan het onderdeel of aan de boutgroep.

De opties zijn Geen maatvoering, Onderdeel richting en Bout richting.

Boutmaatvoering aangelast onderdeel

Maakt interne maatlijnen voor boutgroepen in het aansluitende onderdeel.

De opties zijn Geen, Noodzakelijk, Intern en Alle.

Boutmaatvoering aangelast onderdeel: Scheve boutgroep

Lijnt de boutmaatvoering uit op het aansluitende onderdeel of met de boutgroep.

De opties zijn Onderdeel richting, Geen maatvoering en Bout richting.

Afstand tussen de buitenste bouten: Uiterste gaten

Maakt controlematen tussen de buitenste bouten.

De opties zijn Geen, Hoofdonderdeel en Merk.

Afstand tussen de buitenste bouten: Uiterste bouten op punten

Maakt controlematen van de buitenste bouten naar de werkpunten.

Ja maakt de controlematen.

Voorkeurszijde maatvoering

Stelt de voorkeurszijde (voor of zijkant) in voor de boutmaatvoering.

Boutmaatvoering combineren

Stelt het formaat in van de gecombineerde interne maatlijnen van boutgroepen.

U kunt interne maatlijnen van boutgroepen combineren en weergeven in de notatie 3*60 of 3*60=180, of u kunt enkelvoudige maatlijnen kiezen.

Minimum aantal voor het combineren

Definieert het minimumaantal maatlijnen dat moet worden gecombineerd.

Tabblad Maatlijngroepering

Optie

Beschrijving

Activeer maatlijn groeperen

Selecteert de objecten voor het groeperen.

Onderdelen

Groepeert op onderdelen.

Bouten

Groepeert op bouten.

Componenten

Groepeert op componenten.

Zaagsnedes/Vormen

Groepeert op uitsnijdingen of vormen.

Automatische tags

Definieert hoe informatie in een maatlijn wordt weergegeven.

Toon tags

Geeft tags weer.

Inclusief aantal onderdelen in de tag

Neemt het aantal onderdelen in de tag op.

Toon geen labels voor de gegroepeerde items

Geeft geen onderdeellabels voor gegroepeerde items weer.

Beschikbare elementen

Elementen die beschikbaar zijn om identieke voorwaarden te definiëren.

Toevoegen >

Voegt items aan de lijst Geselecteerde onderdelen toe.

Verwijderen

Verwijdert items uit de lijst Geselecteerde onderdelen.

Omhoog verplaatsen

Verplaatst het onderdeel omhoog in de lijst.

Omlaag verplaatsen

Verplaatst het onderdeel omlaag in de lijst.

Update groeperen wanneer model is gewijzigd

Ja werkt de groepering van maatlijnen bij wanneer het model wordt gewijzigd.

Tabblad Submerken

Optie

Beschrijving

Maatvoeren onderdelen in submerken

Definieert of onderdelen in submerken moeten worden bemaat.

Ja maakt maatlijnen voor onderdelen in submerken.

Nee maakt geen maatlijnen voor onderdelen in submerken.

Maatvoeren submerk positie van

Definieert de positie vanaf waar het submerk wordt gemeten.

Geen maakt geen maatlijnen voor de positie van het submerk.

Bout maakt maatlijnen voor de positie van het submerk ten opzichte van de bouten. Als er geen bouten in het submerk worden gebruikt, is het niet mogelijk de positie ten opzichte van bouten te bematen. Tekla Structures maakt dan maatlijnen voor de positie van het submerk ten opzichte van het referentiepunt.

Extremen punten bemaat de positie van het submerk ten opzichte van het omkaderde gebied van het submerk.

Referentiepunt maakt maatlijnen voor de positie van het submerk ten opzichte van het referentiepunt.

Tabblad Maatvoering wapening

Optie

Beschrijving

Maatvoering voor wapeningsstaafgroepen

Aan maakt maatlijnen voor wapeningsstaafgroepen. Hierdoor worden ook de andere opties op dit tabblad ingeschakeld.

Instellingen maatlijnlabel

Stelt het labeltype in dat maatlijn, maatlijnlabel of maatlijnlabel met tags, of varianten van deze gebruikelijke stijlen kunnen zijn.

De omgeving Default bevat drie vooraf gedefinieerde instellingenbestanden: rebar_dimension_line, rebar_dimension_mark en rebar_tagged_dimension_mark

Door op de knop ... te klikken, worden de maatlijneigenschappen geopend, kunt u het instellingenbestand bekijken en ook indien nodig de instellingen wijzigen.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende