Eigenschappen overzichttekening

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Eigenschappen overzichttekening

Klik op het tabblad Tekeningen & Lijsten op Tekening­eigenschappen > Overzichttekening. U kunt de eigenschappen na het maken van de tekening wijzigen door op de tekeningachtergrond te dubbelklikken.

De opties in het dialoogvenster met eigenschappen voor overzichttekeningen worden hieronder beschreven.

Optie Beschrijving Voor meer informatie
Naam

De naam van de tekening. Deze naam wordt in de Documentmanager weergegeven en kan in tekening- en lijsttemplates worden opgenomen.

De maximumlengte van de tekeningnaam is 32 tekens.

Tekeningnamen en -titels wijzigen

Titel 1, Titel 2, Titel 3

De titels worden in de Documentmanager en in tekening- en lijsttemplates weergegeven.

Tekeningnamen en -titels wijzigen

Gedetailleerde instellingen objectniveau gebruiken

Stel in op Ja om de gedetailleerde objectniveau-instellingen in het dialoogvenster Instellingen op objectniveau voor tekening te gebruiken die in het dialoogvenster zijn gemaakt.

Gedetailleerde objectniveau-instellingen

Opmaak...

Selecteert de tekeningopmaak en definieert tekeningformaten. U kunt ook selecteren of u verborgen objecten in templates wilt weergeven.

Tekeningopmaak definiëren

Tekeningformaat en tekeningaanzichtschaal definiëren

Aanzicht...

Definieer aanzichteigenschappen: schaal, aanzichtvergroting voor aansluitende onderdelen, geprojecteerd vlak, symbool voor openingen en uitsparingen, feitelijk punt voor peilmaat, inkorting onderdeel, aanzichtlabel en ankerplaninstellingen.

Aanzichteigenschappen in tekeningen

Vensterdetail...

Definieer detailvenstereigenschappen: aanzichtlabel, detailomkadering en detaillabelinstellingen.

Detaillabeleigenschappen wijzigen

Maatlijn...

Definieer maatlijneigenschappen: maatlijntype, eenheden, nauwkeurigheid, formaat, plaatsing en uiterlijk.

Eigenschappen van maatlijnen en bemating in tekeningen

Bemating...

Definieer bematingseigenschappen: stramienmaatlijnen en instellingen voor onderdeelmaatlijnen.

Eigenschappen van maatlijnen en bemating in tekeningen

Bematingseigenschappen van overzichttekeningen

Onderdeellabel...

Bout label...

Aansl. onderdeellabel...

Oppervlaktelabel...

Laslabel...

Wapeningslabels...

Labels voor aansluitende wapening...

Verbindingslabel...

Stortobjectlabel...

Definieer labeleigenschappen: opgenomen elementen en elementinstellingen, en labelzichtbaarheid, labelkader, labelaanhaallijn en plaatsingsinstellingen.

Labeleigenschappen in tekeningen

Labeleigenschappen - de tabbladen Inhoud, Algemeen, Samenvoegen en Uiterlijk

Eigenschappen tekenen laslabels

Modellaslabeleigenschappen in tekeningen

Labelelementen

Storten in tekeningen

Onderdeel...

Definieer onderdeeleigenschappen: onderdeelweergave, verborgen lijnen, hartlijnen en referentielijnzichtbaarheid, zichtbaarheid aanvullend label, uiterlijk onderdeel en vulinstellingen.

Eigenschappen van onderdelen en aansluitende onderdelen in tekeningen

Bout...

Definieer bouteigenschappen: boutweergave, boutsymboolinhoud, boutzichtbaarheid en instellingen van boutuiterlijk.

Bouteigenschappen in tekeningen

Aansluitend onderdeel...

Definieer eigenschappen voor aansluitende onderdelen: zichtbaarheid, onderdeelweergave, verborgen lijnen, hartlijnen en zichtbaarheid referentielijn, zichtbaarheid aanvullend label en instellingen onderdeelweergave. U kunt ook de boutweergave en boutsymboolinhoud voor aansluitende onderdelen definiëren.

Eigenschappen van onderdelen en aansluitende onderdelen in tekeningen

Oppervlakte...

Definieer oppervlakte-eigenschappen: oppervlaktezichtbaarheid, patroonzichtbaarheid, zichtbaarheid verborgen lijnen en instellingen voor weergave van oppervlakten.

Eigenschappen van oppervlakten in tekeningen

Lassen...

Definieer laseigenschappen: laszichtbaarheid, limiet voor de lasgrootte en de instellingen voor lasuiterlijk.

Modellaseigenschappen in tekeningen

Wapening...

Definieer wapenings- en neteigenschappen: staaf- en netweergave en zichtbaarheid, staaf- en netsymbool en instellingen staaf- en netuiterlijk.

Eigenschappen van wapeningsobjecten in tekeningen
Aansluitende wapening... Definieer aansluitende wapening en wapeningsneteigenschappen: staaf- en netweergave en zichtbaarheid, staaf- en netsymbool en instellingen staaf- en netuiterlijk. Eigenschappen van wapeningsobjecten in tekeningen

Referentie-objecten...

Definieer de zichtbaarheid van het referentieobject en uiterlijkinstellingen.

Referentiemodellen in tekeningen

Stramien...

Definieer stramienzichtbaarheid en uiterlijkinstellingen.

Tekeningstramien en stramienlijneigenschappen

Labels van tekeningstramienen aanpassen

Beveiliging...

Definieer beveiligde gebieden om te voorkomen dat daar tekst, labels of maatlijnen worden geplaatst.

Gebieden in een tekening beveiligen

Filteren... en Aansl. onderdeelfilter...

Maak en wijzig onderdeelfilters/filters voor aansluitende onderdelen op tekeningniveau.

Nieuwe filters maken

Gebruikersattributen...

Voeg aangepaste gegevens zoals informatie betreffende de workflow en opmerkingen aan een tekening toe. Deze gegevens kunnen in de Documentmanager worden weergegeven en u kunt ze in de lijst- en tekeningtemplates en labels, en als knoppen bij het aanpassen van namen van afdrukbestanden gebruiken.

De gebruikersattributen en de tabbladen die in dit dialoogvenster worden weergegeven, zijn in het bestand objects.inp gedefinieerd.

De beschikbaarheid van de verschillende gebruikersattributen is afhankelijk van uw omgeving, rol en configuratie.

Gebruikersattributen in tekeningen
Was this helpful?
Vorige
Volgende