Vellingkanten in tekeningen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Vellingkanten in tekeningen

U kunt vellingkanten in tekeningen weergeven en regelen hoe ze worden weergegeven door de onderdeeleigenschappen en vellingkanteigenschappen te wijzigen. U kunt ook labels voor vellingkanten toevoegen als associatieve opmerkingen.

Vellingkanten in een tekening weergeven

U kunt aangeven of u vellingkanten in uw tekening wilt weergegeven en hoe ze worden weergegeven.

 1. Open een tekening van een onderdeel dat vellingkanten bevat en dubbelklik op de tekeningachtergrond om de tekeningeigenschappen te openen.
 2. Klik in de optiestructuur aan de linkerzijde op Maken aanzicht, selecteer het aanzicht en de eigenschappen die u wilt wijzigen en klik op Aanzichteigenschappen.
 3. Schakel in het gebied Bijkomende labels van het dialoogvenster met onderdeeleigenschappen het selectievakje Vellingkantenaan/uit in.
 4. Selecteer afhankelijk van het gewenste resultaat Solid of Exact in de lijst Weergave.
 5. Sla de aanzichteigenschappen op en klik op Sluiten.
 6. Klik op Wijzigen.
 7. Indien nodig dubbelklikt u in de tekening op een vellingkant en wijzigt u de kleur en het type van de lijn.

Een standaard lijnkleur en -type voor vellingkanten definiëren

U kunt een standaardkleur en -lijntype voor vellingkanten in tekeningen definiëren.

 1. Klik in het menu Bestand op Instellingen > Opties en ga naar de instellingen Tekeningobjecten.
 2. Definieer de standaard lijnkleur.
 3. Definieer het standaard lijntype.
 4. Klik op OK om het dialoogvenster op te slaan en te sluiten.
Tip:

U kunt de standaardinstellingen in een tekening handmatig overschrijven door de lijnkleur en het lijntype van vellingkanten in vellingkanteigenschappen te wijzigen.

De lijnkleur en het type van de vellingkant handmatig wijzigen

U kunt het lijntype en de kleur van de vellingkanten in een geopende tekening wijzigen. Deze overschrijven de standaardkleur en het standaardtype zoals gedefinieerd in het dialoogvenster Opties.

 1. Dubbelklik in de tekening op een vellingkant om Eigenschappen vellingkant weer te geven.
 2. Selecteer de gewenste kleur en het lijntype.

  De achtergrondkleur wordt vaak gebruikt voor lijnen van vellingkanten, omdat u de vellingkanten mogelijk niet wilt afdrukken of niet wilt dat deze zichtbaar zijn in tekeningen met een kleine schaal, maar de vellingkanten wel wilt kunnen selecteren, bijvoorbeeld om labels toe te voegen aan vellingkanten.

Voorbeeld

De volgende voorbeelden tonen hoe de vellingkanten met verschillende instellingen voor onderdeelweergave worden weergegeven:

Associatieve opmerkingen aan vellingkanten toevoegen

U kunt associatieve opmerkingen aan vellingkanten toevoegen.

 1. Open een tekening van een onderdeel dat vellingkanten bevat.
 2. Wijzig de onderdeeleigenschappen en vellingkanteigenschappen zodat vellingkanten zichtbaar zijn en u ze eenvoudig kunt selecteren.
 3. Houd op het tabblad Opmerkingen de Shift ingedrukt en klik in het menu Opmerking op een van de commando's om naar de opmerkingseigenschappen te gaan.
 4. Wijzig indien nodig de opmerkingseigenschappen in eigenschappen van associatieve opmerkingen.
 5. Selecteer Vellingkant in de lijst Inhoud.
 6. Voeg de gewenste elementen voor het vellingkantlabel toe.
 7. Klik op de vellingkant.

  Als u een aanhaallijn gebruikt, moet u een positie voor de opmerking selecteren.

Voorbeeld: Vellingkanten

Onderstaand worden een aantal kenmerkende voorbeelden weergegeven van veelgebruikte manieren om vellingkanten te tonen.

In dit voorbeeld Weergave zijn Exact en Vellingkanten Aan. De achtergrondkleur wordt voor lijnen van vellingkanten gebruikt omdat u de vellingkanten gewoonlijk niet in afdrukken wilt weergeven, maar ze mogelijk wel in de tekening wilt zien en selecteren, bijvoorbeeld om associatieve opmerkingen toe te voegen.

In dit tweede voorbeeld Weergave zijn Solid en Vellingkanten Aan. De achtergrondkleur wordt gebruikt voor lijnen van vellingkanten omdat u de vellingkanten mogelijk in de tekening wilt zien en selecteren, bijvoorbeeld om associatieve opmerkingen toe te voegen. Deze weergave wordt vaak gebruikt wanneer de schaal klein is en u de kleine afwerkingen niet duidelijk hoeft te zien. De vellingkant die rechtsonder in de afbeelding wordt weergegeven, geeft weer hoe de vellingkant eruit ziet als deze wordt geselecteerd.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende