Bematingseigenschappen - tabblad Bout maatvoering (geïntegreerde maatvoering)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Bematingseigenschappen - tabblad Bout maatvoering (geïntegreerde maatvoering)

Gebruik het tabblad Boutmaatvoering van het dialoogvenster Bematingseigenschappen om te selecteren welke boutmaatvoering in onderdeel-, merk- en betontekeningen moet worden gemaakt en hoe deze moet worden gemaakt.

De inhoud van het dialoogvenster varieert afhankelijk van het tekeningtype. Niet alle opties die hieronder worden beschreven, zijn beschikbaar voor alle tekeningtypen. Dit dialoogvenster wordt weergegeven als u bematingstype Geïntegreerde maatlijnen gebruikt.

Optie

Beschrijving

Boutmaatvoering hoofdonderdeel

Maakt interne maatlijnen voor boutgroepen in het hoofdonderdeel.

Geen maakt geen maatlijnen voor interne bouten.

Intern maakt interne maatlijnen voor boutgroepen (afstanden tussen bouten).

Alle maakt interne maatlijnen voor boutgroepen en randafstanden. De randafstand is de afstand tussen de buitenste bout en de rand van het onderdeel.

Boutmaatvoering hoofdonderdeel: Scheve boutgroep

Geeft aan of de maatlijnen parallel lopen aan het onderdeel of aan de boutgroep.

De opties zijn Geen maatvoering, Onderdeel richting en Bout richting.

Boutmaatvoering aangelast onderdeel

Maakt interne maatlijnen voor boutgroepen in het aansluitende onderdeel.

De opties zijn Geen, Noodzakelijk, Intern en Alle.

Boutmaatvoering aangelast onderdeel: Scheve boutgroep

Lijnt de boutmaatvoering uit op het aansluitende onderdeel of met de boutgroep.

De opties zijn Onderdeel richting, Geen maatvoering en Bout richting.

Afstand tussen de buitenste bouten: Uiterste gaten

Maakt controlematen maken tussen de buitenste bouten.

De opties zijn Geen, Hoofdonderdeel en Merk.

Afstand tussen de buitenste bouten: Uiterste bouten op punten

Maakt controlematen van de buitenste bouten naar de werkpunten.

Ja maakt de controlematen.

Voorkeurszijde maatvoering

Stelt de voorkeurszijde (voor of zijkant) in voor maatlijnen van bouten.

Boutmaatvoering combineren

Stelt het formaat in van de gecombineerde interne maatlijnen van boutgroepen.

U kunt interne maatlijnen van boutgroepen combineren en weergeven in de notatie 3*60 of 3*60=180, of u kunt enkelvoudige maatlijnen kiezen.

Minimum aantal voor het combineren

Bepaalt het minimumaantal maatlijnen dat moet worden gecombineerd.

Was this helpful?
Vorige
Volgende