Tekst in tekeningen toevoegen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Tekst in tekeningen toevoegen

U kunt meerdere regels tekst in een tekening toevoegen en woordterugloop gebruiken als dat u wilt. U kunt de gewenste kleur, de hoogte, het lettertype, de hoek, het kadertype en het pijltype van de aanhaallijn selecteren en indien nodig de tekst uitlijnen.

 1. Een tekening openen
 2. Houd op het tabblad Opmerkingen Shift ingedrukt, klik op Tekst en selecteer een van de volgende commando's om één enkele of meerdere regels tekst te maken.
  • Tekst: Voeg tekst toe zonder een aanhaallijn op de positie die u aanwijst.

  • Met aanhaallijn: Voeg tekst toe met een aanhaallijn op de positie die u aanwijst.

  • Langs lijn: Voeg tekst toe langs een lijn op de positie die u aanwijst.

  • Langs lijn, pijl aan uiteinde: Voeg tekst toe langs een lijn op de positie die u aanwijst. Er wordt een pijl ingevoegd op de tweede positie die u aanwijst.

  • Langs lijn, pijl aan begin: Voeg tekst toe langs een lijn op de positie die u aanwijst. Er wordt een pijl ingevoegd op de eerste positie die u aanwijst.

 3. Voer de tekst in het vak Tekst in.

  U kunt een regeleinde toevoegen door op Enter te drukken.

 4. Wijzig indien nodig de tekstkleur, de hoogte, het lettertype, de hoek en de uitlijning.
 5. Selecteer in Achtergrondmasker een van de volgende opties:

  Ondoorzichtig verbergt het gebied in de tekening dat door de tekst wordt bedekt:

  Doorzichtig geeft het gebied in de tekening weer dat door de tekst wordt bedekt, zodat het lijnenwerk wordt weergegeven:

 6. Als u het woord wil laten teruglopen, stelt u Woordterugloop in op Aan. U kunt de lijnlengte definiëren met de optie Lineaalbreedte.

  Wanneer de woordterugloop is geactiveerd, krijgt het tekstobject een handle die u kunt verslepen om de tekst breder of smaller te maken.

 7. Selecteer een kadertype, aanhaallijn en kleur.
 8. Selecteer het pijltype en de pijlgrootte van de aanhaallijn.
 9. Klik op de knop Plaats... en selecteer vast in de lijst Plaatsing om de tekst exact op de door u aangewezen positie te plaatsen en deze daar te houden.
 10. Klik op OK of Toepassen.
 11. Wijs een punt aan waar u de tekst wilt plaatsen. Afhankelijk van het commando moet u één tot drie keer aanwijzen.

  Tekst wordt standaard links uitgelijnd. De regelafstand wordt automatisch aangepast door de lettergrootte die u selecteert. U kunt de lijnafstand ook beïnvloeden door de variabele XS_​MARK_​LINE_​SPACE_​FACTOR te gebruiken.

  U kunt doorgaan met het aanwijzen om dezelfde regel tekst op een andere locatie toe te voegen. U kunt het basispunt van de tekstaanhaallijn ook vrij verslepen nadat u de tekst hebt toegevoegd.

Zie hierna voor voorbeelden van de verschillende tekstopties. Vanaf links: Tekst; Met aanhaallijn; Langs lijn; Langs lijn, pijl aan uiteinde; en Langs lijn, pijl aan begin.

Het tekstobject krijgt een handle als woordterugloop is ingeschakeld en u kunt de handles verslepen om de tekstobjectgrootte te wijzigen:

In het volgende voorbeeld wordt de tekst uitgelijnd op het begin van de aanhaallijn:

Tip:

Naast het gebruik van de teksttool kunt u teksten als koppelingen vanuit .txt- of .rtf-bestanden toevoegen. Hierdoor kunt u een geavanceerdere opmaak van de tekst gebruiken en bijvoorbeeld tabellen toevoegen. Zie Links naar tekstbestanden toevoegen voor meer informatie.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende