Handmatig onderdeellabels in tekeningen toevoegen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Handmatig onderdeellabels in tekeningen toevoegen

In een geopende tekening kunt u onderdeellabels voor alle gebouwobjecten, bouten, oppervlakten en verbindingen toevoegen, of alleen voor hetgeen dat werd geselecteerd. Voor elk aanzicht, maakt Tekla Structures de labels volgens de geselecteerde eigenschappen.

Tip:

Gebruik orthogonaal snappen in labels en associatieve opmerkingen met aanhaallijnen. U kunt dit bijvoorbeeld gebruiken om uw labels en opmerkingen consistenter op exacte locaties te plaatsen. Als u een label of opmerking vanaf een uiteindehandle van een aanhaallijn gaat verslepen en orthogonaal snappen is ingeschakeld, wordt de uiteindehandle van de aanhaallijn op het dichtstbijzijnde orthogonale punt in de tekening (0, 45, 90, 135 of 180 graden) vastgezet. Om orthogonaal snappen te activeren, drukt u op O.

Opmerking:

Als u handmatig een label maakt en de inhoud in de eigenschappen is niet gedefinieerd voor het objecttype dat u hebt geselecteerd in de tekening, dan is het resultaat afhankelijk van de instelling van de variabele XS_SHOW_EMPTY_MARKS. Als deze variabele is ingesteld op FALSE, dan wordt het label eigenschappen dialoogvenster weergegeven en kunt u de tekst voor het label toevoegen. Als deze variabele is ingesteld op TRUE, dan maakt Tekla Structures een label aan met een tekstelement dat is ingesteld op "Inhoud niet gedefinieerd" en u kunt dan dubbelklikken op het label en de inhoud wijzigen in het eigenschappen dialoogvenster.

Om onderdeellabels toe te voegen volgt u een van de onderstaande stappen:

Taak

Actie

Onderdeellabels voor alle gebouwobjecten in een tekening toevoegen

Klik op het tabblad Opmerkingen op Onderdeellabel > Voor alle onderdelen.

Als u labels handmatig uit de tekening hebt verwijderd, kunt u met dit commando geen labels maken en moet u deze per onderdeel handmatig maken.

Onderdeellabels voor geselecteerde gebouwobjecten in een tekening toevoegen

 1. Selecteer de gebouwobjecten in de tekening:

  • Activeer de selectieknop Onderdelen in tekeningen selecteren en selecteer de onderdelen bijvoorbeeld met gebiedselectie.

  • Open Inhoudsbeheerder tekening vanaf het zijvenster en klik op Weergeven voor het vullen van de lijst Inhoudsbeheerder tekening. U kunt de selectie ook verfijnen door gebieden, onderdeelaanzichten of meerdere aanzichten, of enkele of meerdere gebouwobjecten te selecteren. Vervolgens moet u ervoor zorgen dat de gebouwobjectselectie in de Inhoudsbeheerder tekening is ingeschakeld en selecteert u de gewenste gebouwobjecten in de lijst.

 2. U kunt het volgende doen:

  • Klik op het tabblad Opmerkingen op Onderdeellabel > Voor geselecteerde onderdelen.

  • Klik met de rechtermuisknop en selecteer Plaats label en vervolgens Met venstereigenschappen of Met toegepaste labeleigenschappen.

 3. Als het onderdeellabel geen elementen in eigenschappen bevat, worden Onderdeellabel eigenschappen weergegeven en kunt u de elementen selecteren die in het onderdeellabel moeten worden opgenomen.

  Voeg elementen toe en klik op Wijzigen.

  Als u meerdere gebouwobjecten tegelijk selecteert en enkele geselecteerde objecten al labels bevatten, wijzigt de inhoud van de bestaande labels niet.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende