Associatieve opmerkingen in tekeningen toevoegen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Associatieve opmerkingen in tekeningen toevoegen

Associatieve opmerkingen zijn extra labels die aanvullende informatie bevatten over het object waaraan ze zijn gekoppeld. Associatieve opmerkingen worden bijgewerkt volgens de wijzigingen die in het gerelateerde object in het model zijn gemaakt. U kunt in tekeningen associatieve opmerkingen aan gebouwobjecten zoals onderdelen en wapening, oppervlakten, vellingkanten, referentieobjecten, stortnaden en stortobjecten toevoegen. Associatieve opmerkingen zijn handig. U kunt meerdere opmerkingen aan één object toevoegen terwijl u slechts één label aan één object kunt toevoegen.

Opmerking:

Als u een opmerking maakt en de inhoud in de eigenschappen is niet gedefinieerd voor het objecttype dat u hebt geselecteerd in de tekening, dan is het resultaat afhankelijk van de instelling van de variabele XS_SHOW_EMPTY_MARKS. Als deze variabele is ingesteld op FALSE, dan wordt het dialoogvenster eigenschappen weergegeven en kunt u de tekst voor de opmerking toevoegen. Als deze variabele is ingesteld op TRUE, dan maakt Tekla Structures een opmerking aan met een tekstelement dat is ingesteld op "Inhoud niet gedefinieerd" en u kunt dan dubbelklikken op de opmerking en de inhoud wijzigen in het eigenschappen dialoogvenster.

 1. Open de tekening.
 2. Als u de opmerkingseigenschappen wilt aanpassen, klikt u op het tabblad Tekening op Eigenschappen > Associatieve opmerking:
  • Selecteer in de lijst Inhoud aan welk soort object u de opmerking wilt koppelen.

  • Selecteer de elementen die u in de opmerking wilt weergeven en wijzig het uiterlijk van de opmerking. Selecteer bijvoorbeeld de gewenste aanhaallijn.

   De elementen voor associatieve opmerkingen zijn hetzelfde als die van labels. De elementen variëren afhankelijk van het gebouwobjecttype.

   Eigenschappen voor de weergave van associatieve opmerkingen op het tabblad Algemeen zijn hetzelfde als die labels. Daarnaast kunt u de pijlhoogte en -lengte van aanhaallijnen aanpassen.

  • Als u de rotatie van de opmerking wilt wijzigen, voert u een waarde in het vak Rotatie in.

  • Als u de tekstuitlijning van de opmerking wilt instellen, selecteert u een optie Uitlijning.

  • Als u de opmerking exact op de aangewezen positie wilt plaatsen en daar wilt houden, klikt u op de knop Plaats... en selecteert u vast in de lijst Plaatsing.

 3. Klik op Toepassen of OK.
 4. Als u de opmerking in één keer aan meerdere objecten wilt toevoegen, selecteert de objecten door een van de volgende handelingen uit te voeren:
  • Houd Shift ingedrukt en klik op de gebouwobjecten.

  • Schakel de selectieknop Onderdelen in tekeningen selecteren in en selecteer de gebouwobjecten in de tekening met behulp van gebiedsselectie.

  • Open de Inhoudsbeheerder tekening in het zijvenster, selecteer de gebouwobjecten in de tekening en klik op Weergeven om de lijst Inhoudsbeheerder tekening te invullen. U kunt gebieden, onderdeelaanzichten of meerdere aanzichten, of enkele of meerdere gebouwobjecten selecteren. Vervolgens moet u ervoor zorgen dat de gebouwobjectselectie in de Inhoudsbeheerder tekening is ingeschakeld en selecteert u de gewenste gebouwobjecten in de lijst.

 5. U voegt als volgt een associatieve opmerking toe:
  • Als u meerdere objecten hebt geselecteerd, klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u Toevoegen associatieve opmerking. Hierdoor worden opmerkingen aan de door u in één keer geselecteerde gebouwobjecten toegevoegd.

  • Als u nog geen objecten hebt geselecteerd, klikt u op Opmerking op het tabblad Opmerkingen, klikt u op een van de volgende commando's en wijst u een positie voor de opmerking aan. Als u een aanhaallijn gebruikt, wijst u eerst de positie op het object aan en wijst u vervolgens de positie voor de opmerking aan.

   • Met aanhaallijn: voeg een associatieve opmerking met een aanhaallijn toe op de positie die u specificeert.

   • Zonder aanhaallijn: maak een associatieve opmerking zonder een aanhaallijn op de positie die u specificeert.

   • Langs lijn: voeg een associatieve opmerking langs een lijn toe op de positie die u specificeert.

   Blijf aanwijzen om dezelfde opmerking op een andere locatie toe te voegen. U kunt stoppen met het toevoegen van opmerkingen door op Esc te drukken.

Zie hieronder voor enkele voorbeelden van aanhaallijnen. Degene aan de linkerzijde is Met aanhaallijn, degene in het midden Zonder aanhaallijn en degene aan de rechterzijde Langs lijn.

Tip:

Voor vellingkanten en andere slecht zichtbare items is het eenvoudiger om het commando Toevoegen associatieve opmerking te gebruiken, omdat u dan het object niet opnieuw hoeft te selecteren nadat u het commando in het contextmenu hebt gekozen.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende