Detaileermanager

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Detaileermanager

De Detaileermanager wordt gebruikt om detailleringscomponenten op elke structuur toe te passen. Met de Detaileermanager kunt u voorwaarden definiëren waarmee u meerdere componenten tegelijk kunt toepassen om de structuur van een betonelement of het hele model te detailleren.

U kunt filters gebruiken om detailleringsvoorwaarden voor het automatiseren van herhaalde detailleringstaken te definiëren. U kunt met de Detaileermanager gebruikersdetails, extensies of systeemcomponenten toevoegen.

U hebt drie mogelijkheden:

 • Gebruik de Detaileermanager om een onderdeel als invoer te hebben. Alle onderdelen in het betonelement worden door de set met voorwaarden onderzocht en gedetailleerd.
 • Gebruik de Detaileermanager om een betonelement als invoer te hebben. Alle onderdelen in het betonelement worden door de set met voorwaarden onderzocht en gedetailleerd.
 • Gebruik de Detaileermanager om een component als invoer te hebben, bijvoorbeeld tools zoals Vloeropmaak of Wandopmaak waarin dezelfde tool meerdere onderdelen maakt. Alle onderdelen in de component worden door de set met voorwaarden onderzocht en gedetailleerd.

De onderstaande afbeelding geeft een voorbeeld van de Detaileermanager weer. In het voorbeeld wordt de component Netstaven op de buitenschil van het betonelement gemaakt omdat het filter van klasse 4 is geselecteerd en er een selectiefilter voor objecten met klasse 4 is.

Eigenschappen

Optie Beschrijving

Voorwaarde

Gebruik de voorwaarden om detailleerinstellingen te definiëren.

Het maximumaantal voorwaarden is 25. Klik op om een nieuwe voorwaarde toe te voegen. U kunt de naam van een voorwaarde wijzigen door op het voorwaardetabblad te dubbelklikken.

U kunt de inhoud van een voorwaardetabblad verwijderen door op het voorwaardetabblad te dubbelklikken en Wissen te selecteren.

U kunt voorwaardetabbladen verwijderen door eerst op het voorwaardetabblad te dubbelklikken. Selecteer vervolgens:

 • Sluiten om het geselecteerde tabblad te verwijderen.
 • Andere tabbladen sluiten om andere tabbladen dan het geselecteerde tabblad te verwijderen.
 • Alle tabbladen sluiten om alle tabbladen te verwijderen. Detailleermanager voegt een nieuw leeg voorwaardetabblad toe.

U kunt voorwaarden ook verwijderen door op op een voorwaardetabblad te klikken.

Component

Klik op om de component te selecteren die u wilt gebruiken om een structuur te detailleren.

Dubbelklik op de component in de database Applicaties en componenten om deze aan het vak Component toe te voegen.

Attribuut

Selecteer het attribuutbestand voor de component. Als u geen bestand selecteert, wordt het standaardbestand gebruikt.

Componentinvoer

Definieer de creatiemethode van de geselecteerde component:
 • Onderdeel: Selecteer het onderdeel waaraan u de component maakt.
 • Onderdeel + één punt: Selecteer het onderdeel en één extra punt op het onderdeel. Met deze optie plaatst de Detaileermanager het midden van de objectomtrek op dat punt.

  Gebruik deze instelling met gebruikerscomponentdetails.

 • Onderdeel + twee punten: Selecteer het onderdeel en twee extra punten op het onderdeel. Met deze optie gebruikt de Detaileermanager het begin- en eindpunt van het onderdeel als invoegpunten.

Filter

Selecteer welke onderdelen binnen het geselecteerde betonelement of de component de geselecteerde component krijgen. De beschikbare selectiefilters worden in de filterlijst weergegeven.

U kunt ook nieuwe selectiefilters maken. U kunt vijf selectiefilters gebruiken als u een doorsnede van de filters wilt maken.

Op geselecteerde objecten maken

De Detaileermanager is gemaakt om onderdelen, betonelementen of componenten te selecteren. De voorwaarde-instellingen die momenteel in de Detaileermanager zijn ingesteld, worden gebruikt.

Maken als

 • Detaileermanagerplugin: De componenten worden ingevoegd als plugins van de Detaileermanager en niet als aparte componenten.

  Selecteer deze optie als u een component als invoer gebruikt.

 • Aparte componenten: Met deze instelling hebben de ingevoegde componenten geen betrekking op de Detaileermanager.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende