Vloerwapening (18)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Vloerwapening (18)

Vloerwapening maakt wapening voor een betonnen plaat.

Opmerking:

Daarnaast kunt u de componenten Netten en Netten op gebied gebruiken om wapening in betonnen platen of wanden te maken.

Raadpleeg Netten/netten op gebied.

Gemaakte staven

 • Hoofdvloerwapening

 • Dwarsvloerwapening

Gebruiken voor

Situatie

Meer informatie

Vloerwapening (18) maakt wapening voor het onderste of bovenste oppervlak van de plaat of voor beide.

Voordat u begint

 • Maak de betonnen plaat.

 • Bereken het vereiste gebied voor de wapening.

Selectievolgorde

 1. selecteer de betonnen plaat.

Tabblad Afbeelding

Gebruik het tabblad Afbeelding om te definiëren wat de dikte van de betonnen dekking is, welke staven moeten worden gemaakt (onder/boven/beide), wat de primaire staafrichting is en welke zijden als boven- en onderzijde worden beschouwd.

Veld

Beschrijving

Staven maken

Definieert op welk(e) oppervlak(ken) staven moeten worden gemaakt. De opties zijn:

 • Beide zijden

 • Onderzijde

 • Bovenzijde

Richting hoofdwapening

De richting van de hoofdwapening. Hiermee wijzigt u de staafrichting. De opties zijn:

 • X-richting plaat gebruiken

 • Y-richting plaat gebruiken

 • Globale x-richting gebruiken

 • Globale y-richting gebruiken

Opwaartse richting

Definieert welke zijden als boven- en onderzijde van de plaat moeten worden beschouwd.

Tabblad Onderwapening/bovenwapening

Gebruik het tabblad Onderwapening en Bovenwapening om de kwaliteit, de grootte, de afstand en het generatietype van de onderste/bovenste staven, de dikte van het betonnen dekking aan de plaatzijden, de locatie van de dwarsstaaf ten opzichte van de hoofdstaven, eindhaken en bochtlengten te definiëren.

Veld

Beschrijving

Wijze van genereren

Definieert of Tekla Structures de staven als een groep of een net behandelt.

Positie verdeelstaven

Definieert of de dwarsstaven zich boven of onder de hoofdstaven bevinden.

Eindcondities

De haakhoeken aan de staafuiteinden. De opties zijn Recht, 90, 135 en 180 graden.

Buiglengten

De buiglengten aan de staafuiteinden.

Tabblad Attributen

Gebruik het tabblad Attributen om de nummeringseigenschappen, naam en klasse van staven te definiëren.

Optie

Beschrijving

Prefix

Prefix voor het positienummer van het onderdeel.

Startnummer

Startnummer voor het positienummer van het onderdeel.

Naam

Tekla Structures gebruikt de naam in tekeningen en lijsten.

Klasse

Gebruik Klasse om wapening te groeperen.

U kunt bijvoorbeeld wapening van verschillende klassen in verschillende kleuren weergeven.

Was this helpful?
Vorige
Volgende