Kolomwapening (rond) (82)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Kolomwapening (rond) (82)

Met Kolomwapening (rond) (82) maakt u wapening voor een betonkolom die een ronde doorsnede heeft.

Gemaakte objecten

 • Hoofdwapening in de lengterichting (6)

 • Beugels

 • Wapening kolomuiteinde

Gebruiken voor

Situatie Beschrijving

Ronde betonkolom met hoofdwapening gebogen buiten de kolom.Ononderbroken spiraalvormige beugel.

Ronde betonkolom met rechte hoofdwapening die uit de kolom steekt of zich volledig binnen de kolom bevindt.Aparte beugels.De bovenzijde van de kolom is gewapend.

Beperkingen

Gebruik dit niet voor rechthoekige kolommen.

Selectievolgorde

 1. Selecteer het hoofdonderdeel (kolom).

  De component wordt automatisch gemaakt als het onderdeel wordt geselecteerd.

Identificatiecode onderdeel

Onderdeel
1 Hoofdwapening
2 Beugels
3 Wapening kolomuiteinde

Tabblad Hoofdwapening

Gebruik het tabblad Hoofdwapening om de lengte van de verticale en horizontale verlenging van de hoofdwapening aan de boven- en onderzijde van de kolom, de dikte van de betondekking op de beugels en het knikken van de hoofdwapening te definiëren.

Eigenschappen hoofdwapening

Optie Beschrijving
Aantal staven Aantal staven hoofdwapening.
Rotatie Rotatie van hoofdwapening.
Kwaliteit Sterkte van het staal dat voor de wapeningsstaven wordt gebruikt.
Diameter Diameter van de hoofdwapening.
Buigradius Buigradius van de hoofdwapening.
Klasse

Gebruik Klasse om wapening te groeperen.

U kunt bijvoorbeeld wapening van verschillende klassen in verschillende kleuren weergeven.

Naam

Naam voor de hoofdwapening.

Tekla Structures gebruikt de naam in tekeningen en lijsten.

Prefix Prefix voor het positienummer van het onderdeel.
Startnummer Startnummer voor het positienummer van het onderdeel.

Haken bovenaan/onderaan

Optie Beschrijving

Type

Selecteer de haakhoek.

Lengte

Lengte van de haak.

Buigradius

Buigradius van de haak.

Knikken

U kunt geknikte wapeningsstaven aan de boven- en onderzijde van de kolom maken. Voer de verticale en schuine afstandsmaatlijnen in.

Voer de horizontale maatlijnen van de bovenste en onderste geknikte staaf in als afstand tussen het midden van de staven of als de buitenste afstand van staven:

Tabblad Beugels

Gebruik het tabblad Beugels om de dikte van de betondekking op de beugels aan de boven- en onderzijde van de kolom, de tussenafstanden en het aantal beugels of de overlappingen in elke beugelgroep, de beugeltypen en beugelvormen in te stellen.

Beugelafmetingen

 1. Dikte van de betondekking op de beugels aan de boven- en onderzijde van de kolom.De standaarddikte van de betondekking is 50 mm.

  Groep 1 is de bovenste beugelgroep, 5 is de onderste beugelgroep.Groep 3 wordt altijd gemaakt.

 2. Afstand van beugels in elke beugelgroep.

 3. Aantal beugels in elke beugelgroep.

 4. Selecteer hoe de beugels moeten worden verdeeld.

  • Exacte h.o.h. maat, flexibele eindmaten:Tekla Structures gebruikt de exacte speling die u opgeeft en zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de beugels aan de uiteinden van de kolommen.

  • Beoogde h.o.h. maat:Tekla Structures maakt de beugels op gelijke afstanden en probeert de speling te gebruiken die u hebt opgegeven.

Beugelsoorten

Optie Beschrijving

Aparte beugels

Enkelvoudige, ononderbroken spiraalvormige beugel

Aparte spiraalvormige beugels

Enkelvoudige, ononderbroken beugel

Beugelvorm

Selecteer de vorm van de beugel in de lijst.

Beugeloverlap

Selecteer de hoek of lengte van de beugeloverlap.De optie is niet beschikbaar als u spiraalvormige beugels hebt gemaakt.

De overlappingshoek kan maximaal 180 graden zijn.

De overlappingslengte kan in millimeters of inches zijn.

Tabblad Beugelattributen

Gebruik het tabblad Beugelattributen om de kwaliteit, grootte, klasse, naam en nummeringseigenschappen van de beugels in te stellen.

Beugeleigenschappen

Optie Beschrijving
Kwaliteit Sterkte van het staal dat voor de wapeningsstaven wordt gebruikt.
Grootte Diameter van de beugels.
Naam

Naam voor de beugels.

Tekla Structures gebruikt de naam in tekeningen en lijsten.

Klasse

Met Klasse kunt u wapening groeperen.

U kunt bijvoorbeeld wapening van verschillende klassen in verschillende kleuren weergeven.

Prefix Prefix voor het positienummer van het onderdeel.
Startnummer Startnummer voor het positienummer van het onderdeel.

Tabblad Boven

Gebruik het tabblad Bovenzijde om de dikte van de betonnen dekking van de bovenwapening, het aantal bovenstaven en hun tussenafstand en rotatie in te stellen.

Wapening bovenzijde kolom

 1. Definieer de dikte van de betonnen dekking.

 2. Definieer de lengte van de laatste staaf.

Rotatie wapening bovenzijde kolom

Selecteer hoe de wapening aan de bovenzijde van de kolommen moet worden geroteerd.

Eigenschappen wapening bovenzijde kolom

Optie Beschrijving
Aantal staven Aantal bovenstaven.
Kwaliteit Sterkte van het staal dat voor de wapeningsstaven wordt gebruikt.
Grootte Diameter van de bovenstaven.
Klasse

Met Klasse kunt u wapening groeperen.

U kunt bijvoorbeeld wapening van verschillende klassen in verschillende kleuren weergeven.

Naam

Naam voor de bovenstaven.

Tekla Structures gebruikt de naam in tekeningen en lijsten.

Prefix Prefix voor het positienummer van het onderdeel.
Startnummer Startnummer voor het positienummer van het onderdeel.

Tabblad Onder

Gebruik het tabblad Onderzijde om de dikte van de betonnen dekking van de onderwapening, het aantal onderstaven en hun tussenafstanden en rotatie in te stellen.

Wapening onderzijde kolom

 1. Definieer de dikte van de betonnen dekking.

 2. Definieer de lengte van de laatste staaf.

Rotatie wapening onderzijde kolom

Selecteer hoe de wapening aan de onderzijde van de kolommen moet worden geroteerd.

Eigenschappen wapening onderzijde kolom

Optie Beschrijving
Aantal staven Aantal onderstaven.
Kwaliteit Sterkte van het staal dat voor de wapeningsstaven wordt gebruikt.
Grootte Diameter van de wapeningsstaaf.
Klasse

Met Klasse kunt u wapening groeperen.

U kunt bijvoorbeeld wapening van verschillende klassen in verschillende kleuren weergeven.

Naam

Naam voor de onderstaven.

Tekla Structures gebruikt de naam in tekeningen en lijsten.

Prefix Prefix voor het positienummer van het onderdeel.
Startnummer Startnummer voor het positienummer van het onderdeel.

Tabblad Geavanceerd (hoofdstaven)

Gebruik het tabblad Geavanceerd (hoofdstaven) om de hoofdstaafverlenging voor elke staaf apart te definiëren.

Tabel 1. Verlengingen
Optie Beschrijving

Voer in Staafindex het staafnummer in waarvoor de verlenging moet worden gedefinieerd. Definieer de grootte, de afstand vanaf de kolomrand en de lengte van elke verlenging.

Selecteer of de hoofdstaven aflopend of op basis van het bovenste oppervlak worden verplaatst als de bovenzijde van de kolom schuin is.

Selecteer of staven door de uitsnijding in de kolom moeten worden gesneden.

Staafgroepering

Selecteer om staven als een staafgroep of als enkelvoudige staven in de lijst Wijze van genereren te maken.

Staafmerk-tabblad

Gebruik het Staafmerk-tabblad om de gemaakte wapening als een staafmerk aan de betonelementen toe te voegen.

Als staafmerk maken

U kunt de gemaakte wapening als staafmerk aan de betonelementen toevoegen met een vooraf gedefinieerd merktype, naam, prefix en startnummer.

Optie Beschrijving

Als staafmerk maken

Selecteer Ja om alle wapening als een staafmerk te maken en deze op te nemen in het betonelement van het invoeronderdeel.

Type staafmerk

Selecteer het staafmerktype.

Als u het type niet selecteert, wordt de standaardwaarde van het staafmerk gebruikt.

Naam, Profiel, Startnummer

Definieer de naam, het profiel en het startnummer.

Als u deze niet definieert, worden de standaardwaarden van het staafmerk gebruikt.

Was this helpful?
Vorige
Volgende