Rechthoekige kolomwapening (83)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Rechthoekige kolomwapening (83)

Met Kolom wapening (rechthoekig) (83) maakt u wapening in een betonkolom die een rechthoekige doorsnede heeft.

Gemaakte objecten

  • Hoofdstaven in de lengterichting: hoekstaven (4), tussenstaven
  • Beugels
  • Spekhaken
  • Wapening kolomuiteinde

Gebruiken voor

Situatie Beschrijving

Rechthoekige betonkolom met hoekstaven en tussenstaven die buiten de kolom zijn gebogen. Tussenstaven aan lange zijden. Spekhaken verbinden tussenstaven bij elke tweede beugel.

Rechthoekige betonkolom met een rechte hoek en tussenstaven volledig binnen de kolom. Het uiteinde van de kolom is gewapend.

Beperkingen

Niet voor ronde kolommen gebruiken.

Selectievolgorde

  1. Selecteer het hoofdonderdeel (kolom).

    De component wordt automatisch gemaakt als het onderdeel wordt geselecteerd.

Identificatiecode onderdeel

Onderdeel
1 Hoekstaven
2 Tussenstaven
3 Beugels
4 Spekhaken

Tabblad Hoofdwapening

Gebruik het tabblad Hoofdwapening om de eigenschappen van de hoekstaaf, de symmetrieopties, de rotatie en de dikte van de betonnen dekking te definiëren.

Basiseigenschappen van de hoekstaaf

Definieer de kwaliteit, grootte en buigradius van de hoekstaven. De actieve instellingen zijn afhankelijk van de geselecteerde symmetrieoptie.

Optie Beschrijving
Kwaliteit

Sterkte van het staal dat voor de wapeningsstaven wordt gebruikt.

Grootte

Diameter van de wapeningsstaaf.

Buigradius Definieer de buigradius van de hoekstaven.

Definieer de dikte van de betonnen dekking.

Selecteer of de dikte aan alle zijden gelijk is.

Symmetrieopties

Selecteer de symmetrieoptie. Gebruik de symmetrische voorwaarden om te definiëren welke van de hoekstaven dezelfde eigenschappen voor de kwaliteit, grootte en buigradius hebben. De hoekstaven die dezelfde eigenschappen hebben, zijn symmetrisch.

Rotatie

In vierkante kolommen kunt u de loodrechte zijden van een kolom selecteren als de zijden andere wapening vereisen. U kunt alle wapening in een vierkante kolom 90 graden roteren.

Extra eigenschappen voor hoekstaven

Optie Beschrijving
Klasse

Gebruik Klasse om wapening te groeperen.

U kunt bijvoorbeeld wapening van verschillende klassen in verschillende kleuren weergeven.

Naam

Definieer een naam voor de hoofdstaven.

Tekla Structures gebruikt de naam in tekeningen en lijsten.

Prefix

Prefix voor het positienummer van het onderdeel.

Startnummer

Startnummer voor het positienummer van het onderdeel.

Tabblad Staafuiteinden

Gebruik het tabblad Staafuiteinden om de lengte van verticale en horizontale verlenging voor de hoek- en tussenstaven en het knikken te definiëren.

Genereren staven

Selecteer of de verlenging van hoek- en tussenstaven aan beide zijden van de kolom symmetrisch wordt gemaakt.

Als u Niet symmetrisch selecteert, kunt u aparte waarden voor de verlenging van de tegenoverliggende zijden van de kolom invoeren.

Verticale verlenging

Definieer de lengte van de verticale verlenging buiten de kolom voor hoek- en tussenstaven.

De actieve instellingen zijn afhankelijk van Genereren staven:Symmetrisch of Niet symmetrisch.

Horizontale verlenging

Definieer de lengte van de horizontale verlenging voor hoek- en tussenstaven.

De actieve instellingen zijn afhankelijk van Genereren staven:Symmetrisch of Niet symmetrisch.

Hoekstaven

Flankwapening 1

Flankwapening 2

Selecteer het haaktype en definieer de haaklengte en buigradius.

Richting bovenste hoekstaaf

Richting onderste hoekstaaf

Selecteer de richting van de hoekstaven.

De opties illustreren of de richting een horizontale verlenging of een knikoptie is.

Knikken

U kunt geknikte wapeningsstaven aan de boven- en onderzijde van de kolom maken.

Als u de knikopties wilt inschakelen, selecteert u in de lijsten Richting bovenste hoekstaaf en Richting onderste hoekstaaf.Definieer de maatlijnen voor de geknikte staven.

Als u de geknikte wapeningsstaven correct wilt maken, moet u ervoor zorgen dat de buigradius niet te groot is.

Knikken uitlijnen

Wanneer deze op Ja is ingesteld, worden de knikken van de hoekstaven automatisch naar de horizontale richting van de verlenging uitgelijnd.Hierdoor kunt u tweedimensionale staven eenvoudiger uitvoeren.

Maatlijnen voor randen

Definieer de randafstand vanaf de kolomhoek tot het punt waar het knikken begint .

Selecteer knikken vanaf de rand of de hartlijn van de staaf:

Definieer het knikken apart voor de hoek- en tussenstaven.

Tabblad Tussenstaven

Gebruik het tabblad Tussenstaven om het aantal tussenstaven, de tussenafstand en de plaatsing van de zijstaaf, de symmetrieopties en de eigenschappen te definiëren.

Aantal tussenstaven

Definieer het aantal en de afstand van de tussenstaven. U kunt twee sets tussenstaven aan elke zijde van de kolom definiëren.

U kunt de tussenstaven voor elke zijde van de kolom apart definiëren.

De actieve instellingen zijn afhankelijk van de geselecteerde symmetrieoptie.

Plaatsing van tussenstaven

Selecteer de horizontale en verticale plaatsing voor de tussenstaven. Selecteer of de staven vanaf de hoek of op gelijke afstanden worden geplaatst.

De afstand tussen hoekstaven en tussenstaven.

De afstand tussen tussenstaven.

Symmetrieopties

Selecteer de symmetrieoptie. Met de symmetrische voorwaarden kunt u definiëren welke tussenstaven symmetrisch zijn en welke tussenstaven dezelfde eigenschappen gebruiken.

Tussenstaafeigenschappen

Optie Beschrijving
Kwaliteit

Definieer de sterkte van het staal dat voor de wapeningsstaven wordt gebruikt.

Grootte

Definieer de diameter van de wapeningsstaaf.

Buigradius

Definieer de buigradius van de tussenstaven.

Klasse

Gebruik de Klasse om wapening te groeperen.

U kunt bijvoorbeeld wapening van verschillende klassen in verschillende kleuren weergeven.

Naam

Definieer een naam voor de tussenstaven.

Tekla Structures gebruikt de naam in tekeningen en lijsten.

Prefix

Definieer een prefix voor het positienummer van het onderdeel.

Startnummer

Definieer een startnummer voor het positienummer van het onderdeel.

Tabblad Beugels

Gebruik het tabblad Beugels om de beugeleigenschappen te definiëren.

Beugelmaatlijnen

1

Definieer de dikte van de betonnen dekking op de beugels aan de boven- en onderzijde van de kolom. De standaarddikte van de betonnen dekking is 50 mm.

Groep 1 is de bovenste beugelgroep, 5 is de onderste beugelgroep. Groep 3 wordt altijd gemaakt.

2

Definieer de tussenafstand van beugels in elke beugelgroep.

3

Definieer het aantal beugels in elke beugelgroep.

4

Selecteer hoe de beugels moeten worden verdeeld.

5

Als u de optie Afstand lijst selecteert, voert u verschillende tussenafstanden voor de groepen in.

6

Definieer de dikte van de dekking voor elke beugelgroep.

7

Definieer de openingen tussen de beugelgroepen.

Beugels maken

Selecteer of de beugels als afzonderlijke wapeningsstaven, staafgroep of spiraalvormige de wapeningsgroep worden gemaakt.

Staafoverlapping op beugelhoeken

Selecteer hoe de staven elkaar op de beugelhoeken overlappen. De opties zijn haken van 135 of 90 graden aan het staafuiteinde of overlappende U-vormige beugels.

U kunt de overlaplengte voor de U-vormige beugels definiëren.

Uitsnijdingen negeren

Als u een uitsparing of een gat in de kolom hebt, kunt u selecteren of u de uitsnijdingen aan de boven- en onderzijde van de kolom wilt negeren wanneer de beugels worden gemaakt.

Beugeleigenschappen

Optie Beschrijving
Kwaliteit

Definieer de sterkte van het staal dat voor de wapeningsstaven wordt gebruikt.

Grootte

Definieer de diameter van de wapeningsstaaf.

Naam

Definieer een naam voor de beugels.

Tekla Structures gebruikt de naam in tekeningen en lijsten.

Klasse

Gebruik de Klasse om wapening te groeperen.

U kunt bijvoorbeeld wapening van verschillende klassen in verschillende kleuren weergeven.

Prefix

Definieer een prefix voor het positienummer van het onderdeel.

Startnummer

Definieer een startnummer voor het positienummer van het onderdeel.

Overlappingslengte

Definieer de overlappingslengte voor de U-vormige beugels.

Tabblad Spekhaken

Gebruik het tabblad Spekhaken om de spekhaken te definiëren zodat alle tussenstaven kunnen worden verbonden.

Als u rechthoekige kolommen met erg grote doorsneden hebt, liggen de tussenstaven mogelijk ver van de hoeken van de beugels af. U moet spekhaken maken om alle tussenstaven te verbinden en te voorkomen dat ze knikken wanneer ze onder druk staan.

Spekhaken worden voor elke beugelgroep gemaakt.

Opmerking:

Spekhaken worden gemaakt tussen Flankwapening 1 of Flankwapening 2 die symmetrisch zijn.

Voor Flankwapening 2 worden alleen spekhaken gemaakt als er geen Flankwapening 1 wordt gemaakt.

Maken als één groep

Selecteer of alle beugels als één enkele groep worden gemaakt.

Eigenschappen van spekhaken

Optie Beschrijving
Kwaliteit

Definieer de sterkte van het staal dat voor de wapeningsstaven wordt gebruikt.

Grootte

Definieer de diameter van de wapeningsstaaf.

Naam

Definieer een naam voor de beugels.

Tekla Structures gebruikt de naam in tekeningen en lijsten.

Klasse

Gebruik de Klasse om wapening te groeperen.

U kunt bijvoorbeeld wapening van verschillende klassen in verschillende kleuren weergeven.

Prefix

Definieer een prefix voor het positienummer van het onderdeel.

Startnummer

Definieer een startnummer voor het positienummer van het onderdeel.

Tussenafstand van spekhaken

De tussenafstand is hetzelfde als de tussenafstand van de beugels.

De tussenafstand is het dubbele van de tussenafstand van de beugels (spekhaken bij elke tweede beugel).

Hetzelfde als hierboven, maar voor afwisselende beugels.

Er worden geen spekhaken gemaakt.

Type spekhaak

Selecteer het type van de spekhaak.

Patroon spekhaak

Selecteer of de spekhaken in één richting of in een kruisend patroon lopen.

Haakoriëntatie

Selecteer de haakoriëntatie voor beide zijden.

Gesloten beugels als spekhaken

Selecteer of er gesloten beugels als spekhaken moeten worden gebruikt.

Als u gesloten beugels selecteert, moet u het type van de staafoverlapping bij de beugelhoeken selecteren.

Zone zonder tussenliggende koppelingen

Definieer de zonelengte waar de spekhaken niet worden gemaakt. In deze zone verbinden de beugels de tussenstaven. De afstand wordt vanaf de beugelhoek gemeten.

Als u hebt geselecteerd dat u gesloten beugels wilt gebruiken, kunt u de afstand vanaf de hoek van de gesloten beugels definiëren.

Tabblad Boven/onder

Gebruik de tabbladen Boven en Onder om de dikte van de betonnen dekking van de boven- en onderwapening, het aantal onderstaven, de tussenafstand en de rotatie te definiëren.

Aantal en tussenafstand van staven

Definieer het aantal en de tussenafstand vanaf de boven- of onderwapening.

U kunt het aantal dwarsstaven in beide dwarsrichtingen definiëren.

Kolom boven-/onderwapening

Beschrijving

1

Definieer dikte van de betonnen dekking vanaf de boven-/onderzijde van de kolom.

2

Definieer de lengte van de staafbenen.

3

Definieer dikte van de betonnen dekking vanaf de zijden van de kolom.

4

Definieer de afstand vanaf de rand van de kolom tot de rand van de eerste staaf in de groep.

Boven- of onderwapening plaatsen

Selecteer de horizontale en verticale plaatsing van de boven- of onderwapening. Selecteer of de staven vanaf de hoek of op gelijke afstanden worden geplaatst.

De afstand tussen hoekstaven en tussenstaven.

De afstand tussen tussenstaven.

Rotatie

Selecteer hoe de wapening aan de boven- of onderzijde van de kolommen moet worden geroteerd.

Geen rotatie.

Dwarsstaven staan loodrecht op de langere zijde van de kolom.

De rotatiehoek is 90 graden.

Dwarsstaven lopen parallel aan de langere zijde van de kolom.

Eigenschappen van de boven- en onderwapening

Optie Beschrijving
Kwaliteit

Definieer de sterkte van het staal dat voor de wapeningsstaven wordt gebruikt.

Grootte

Definieer de diameter van de wapeningsstaaf.

Buigradius

Definieer de buigradius van de boven- of onderwapening.

Klasse

Gebruik de Klasse om wapening te groeperen.

U kunt bijvoorbeeld wapening van verschillende klassen in verschillende kleuren weergeven.

Naam

Definieer een naam voor de boven- of onderwapening.

Tekla Structures gebruikt de naam in tekeningen en lijsten.

Prefix

Definieer een prefix voor het positienummer van het onderdeel.

Startnummer

Definieer een startnummer voor het positienummer van het onderdeel.

Staafmerk-tabblad

Gebruik het Staafmerk-tabblad om de gemaakte wapening als een staafmerk aan de betonelementen toe te voegen.

Als staafmerk maken

U kunt de gemaakte wapening als staafmerk aan de betonelementen toevoegen met een vooraf gedefinieerd merktype, naam, prefix en startnummer.

Optie Beschrijving

Als staafmerk maken

Selecteer Ja om alle wapening als een staafmerk te maken en deze op te nemen in het betonelement van het invoeronderdeel.

Type staafmerk

Selecteer het staafmerktype.

Als u het type niet selecteert, wordt de standaardwaarde van het staafmerk gebruikt.

Naam, Profiel, Startnummer

Definieer de naam, het profiel en het startnummer.

Als u deze niet definieert, worden de standaardwaarden van het staafmerk gebruikt.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende