Wapeningsmatten (89)/Wapeningsnetarray (91)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Wapeningsmatten (89)/Wapeningsnetarray (91)

Wapeningsmatten (89)/Wapeningsnetarray (91) maakt wapeningsnetten voor een volledig betonnen onderdeel of voor een gedefinieerd polygonaal gebied. Wapeningsnetarray (91) is vooral geschikt voor prefab-wanden en -platen.

Gemaakte objecten

 • Wapeningsnetten

Gebruiken voor

Situatie

Beschrijving

Array van overlappende rechthoekige netten.

Array van netten in een polygonaal gebied dat u definieert. Netten die worden geknipt om in het opgegeven gebied te passen.

Voordat u begint

 • Maak het betonnen onderdeel.

 • Stel het werkvlak parallel aan het vlak in waarin u de netarray wilt maken.

Selectievolgorde

Component Wapeningsnet maken
Wapeningsmatten (89)
 1. U voegt als volgt de wapeningsnetarray toe:
  • aan het gehele onderdeel, wijs het startpunt van het net aan

  • aan een geselecteerd gebied, wijs punten aan om de polygoonvorm van het net te definiëren

 2. Klik met de middelste muisknop om de wapeningsnetarray te maken.

Wapeningsnetarray (91)
 1. Selecteer het onderdeel.

  De wapeningsnetarray wordt automatisch gemaakt als het onderdeel wordt geselecteerd.

Tabblad Afbeelding

Gebruik het tabblad Afbeelding om het type nettendatabase, de dikte en de locatie van de dekking, de netgeneratie, de uitsnijdingen en het netgebied per meter te definiëren.

Nettype

Selecteer het type nettendatabase uit de nettendatabase.

Dekking

Definieer de locatie van de mat en geef waarden op voor Dekking op het vlak en Dekking van het vlak.

Definieer de positie van de verdeelstaven voor boven- en onderzijde.

Netgeneratie

Optie

Beschrijving

Richting genereren

Als u de richting van de netgeneratie rondom het uitlijningspunt wilt roteren, voert u een hoek in.

Richting van de onderlaag

Selecteer Tegenover bovenlaag om de onderste layer te spiegelen.

Sparingen uitsnijden

Selecteer Ja om de mat uit te snijden met de uitsnijdingen die zijn gemaakt in het hoofdonderdeel.

Uitstekende wapening afknippen

Selecteer Ja om de matten bij te snijden, zodat deze in het onderdeel of het geselecteerde gebied passen.

Netgebied per meter

Selecteer de omtrek die het net volgt.

De netten in de onderstaande voorbeelden worden gemaakt door dezelfde punten aan te wijzen maar met een verschillend netgebied per meter.

Voorbeeld: Polygoon

Voorbeeld: Onderdeel

Voorbeeld: Polygoon + Onderdeel

Dikte gatdekking

Definieer de dikte van de gatdekking.

Beginpunt generatie

Voer de beginpuntindex van de polygoongeneratie in.

Tabblad Overlapping

Definieer op het tabblad Overlapping de minimale en maximale overlapping langs de lengterichting en dwarsrichting en stel de offset van netten in.

Optie

Beschrijving

Overlapping

Definieer de minimale en maximale overlapping langs de Lange zijde en Korte zijde van het net.

Offset net

Definieer hoe de netten worden geplaatst.

Wanneer u zowel het bovenste als het onderste net maakt, kunt u de beginnetlayer van beide netten afzonderlijk inkorten. Hiermee kunt u de hele netlayer verplaatsen terwijl de netopmaak gedefinieerd in Net-offset behouden blijft.

Startoffset net

Definieer de startoffset voor het eerste net. De lengte van het eerste net wordt gedeeld door de geselecteerde waarde.

Als u bijvoorbeeld selecteert dat de Startoffset net 1/4 is, wordt de lengte van het eerste net gedeeld door 1/4.

Als u Gespecificeerd selecteert, wordt de optie Offset van beginlengte zichtbaar en kunt u de offset voor het eerste net invoeren.

Tabblad Attributen

Definieer op het tabblad Attributen de nummeringseigenschappen, naam en klasse van de wapeningsnetten.

Was this helpful?
Vorige
Volgende