Maak hoofdwapening (70)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Maak hoofdwapening (70)

Maak hoofdwapening (70) maakt wapeningsstaven in de lengterichting in betonnen onderdelen.

Gemaakte objecten

  • Hoofdwapening

  • Haken (optioneel)

Gebruiken voor

Situatie

Beschrijving

Betonnen plaat met hoofdstaven in lengterichting en standaard haken.

Voordat u begint

  • Maak het betonnen onderdeel.

  • Bereken het vereiste gebied voor de wapening.

Volgorde van selectie

  1. Selecteer het betonnen onderdeel.

Tabblad Parameters

Gebruik het tabblad Parameters om de eigenschappen en tussenafstand van de lengtestaven te definiëren.

Eigenschappen

Optie

Beschrijving

Prefix

Prefix voor het positienummer van het onderdeel.

Startnr.

Startnummer voor het positienummer van het onderdeel.

Naam

Tekla Structures gebruikt de naam in tekeningen en lijsten.

Diameter

Diameter van de wapeningsstaaf.

Kwaliteit

Sterkte van het staal dat voor de wapeningsstaven wordt gebruikt.

Klasse

Gebruik Klasse om wapening te groeperen.

U kunt bijvoorbeeld wapening van verschillende klassen in verschillende kleuren weergeven.

Dikte betonnen dekking

Als het onderdeel een uitsnijding heeft, voert u op uitsnijdingsposities de dikte van de betonnen dekking in.

Voer de dikte van de betonnen dekking op het vlak en van het vlak in.

Voer de dikte van de betonnen dekking aan het begin en einde van de staven in.

Tussenafstand

Optie

Beschrijving

Tussenafstand

Definieer de afstand tussen wapeningsstaven.

Gebruik een spatie om waarden van tussenafstanden te scheiden. Voer een waarde voor elke afstand tussen de staven in. Voer bijvoorbeeld twee waarden in als er drie staven zijn.

Aantal staven

Voer het aantal wapeningsstaven in.

Selecteer de locatie van wapeningsstaven in de lijst. De standaard is dat de staven zich aan beide zijden bevinden.

Tabblad Haken

Gebruik het tabblad Haken om haken te maken en hun eigenschappen te definiëren.

Haaktype

Definieer het haaktype voor het begin en einde van het onderdeel afzonderlijk. De opties zijn:

Optie

Beschrijving

Geen haak

Standaardhaak van 90 graden

Standaardhaak van 135 graden

Standaardhaak van 180 graden

Zelfdefinieerbare haak

Als u een standaardhaak selecteert, gebruiken Hoek, Radius en Lengte vooraf gedefinieerde afmetingen.

Optie

Beschrijving

Hoek

Voer een waarde tussen de -180 en +180 graden in.

Radius

Voer de interne buigradius van de haak in.

Lengte

Voer de lengte van het rechte deel in.

Selecteer de richting van haken in de lijst Richting.

Selecteer om de haken voor gesplitste staven in de lijst Haak voor gesplitste staven te maken.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende