Hijsanker (80)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Hijsanker (80)

Hijsanker (80) maakt twee hijsankers (of ankergroepen) voor een betonnen onderdeel en plaatst deze symmetrisch aan beide zijden van het zwaartepunt van het onderdeel.

Beschrijving
1

30% van de onderdeellengte (standaard)

2

Zwaartepunt

Gemaakte objecten

 • Hijsankers (2 of meer)

 • Uitsparingen voor ankers (optioneel)

Gebruiken voor

Situatie

Meer informatie

Recht anker met rechte benen

(Type A in het bestand met ankereigenschappen, raadpleeg Ankereigenschappen uit een bestand)

Recht anker met L-vormige benen

(Type D)

Hoekanker met rechte benen

(Type B)

Hoekanker met L-vormige benen

(Type C)

Gebruikerscomponenten als ankers

De ankers zijn uitgespaard in het onderdeel.

Schuine en/of geroteerde ankers

Voordat u begint

Maak het betonnen onderdeel.

Selectievolgorde

 1. Betonnen onderdeel.

Tabblad Afbeelding

Gebruik het tabblad Afbeelding om ankereigenschappen te definiëren, om gebruikerscomponenten als ankers te gebruiken, om uitsparing te maken en de afmetingen van de uitsparing te definiëren.

Eigenschappen hijsanker

De eigenschappen van hijsankers zijn:

Optie

Beschrijving

Ankers maken

Selecteer hoe de ankers worden gemaakt.

Ankermaten

De opties zijn:

 • Gebruik dialoogvensterwaarden

 • Selecteer uit bestand, raadpleeg Ankereigenschappen uit bestand.

U moet verschillende maatlijnen voor verschillende ankertypen invoeren.

Afstand vanaf

Stel de ankerverdeling vanuit het zwaartepunt of onderdeeluiteinde in.

U kunt de afstand instellen op lengte of op percentage van de lengte.

De afstand tussen een anker (of ankergroep) en het zwaartepunt van het onderdeel. De standaard is 30% van de lengte van het onderdeel.

De afstand tussen een anker (of groep) en de hartlijn van het onderdeel.

Aantal staven/tussenafstanden

Het aantal en de tussenafstand van ankers in een groep. Als de tussenafstand varieert, voert u elke waarde afzonderlijk in.

Aangepast

Raadpleeg Gebruikerscomponent als hijsanker.

Component

Gebruikersinstellingen

Opwaartse richting

De optie om te definiëren of voor de ankers een uitsparing in het onderdeel moet worden gemaakt.

De schuine hoek van ankers. Ankers worden afgeschuind in de richting van het zwaarte punt van het onderdeel.

Roteer anker

De optie om ankers te roteren. De opties zijn:

 • Nee: de ankers zijn parallel aan het onderdeel.

 • Ja: de ankers staan loodrecht op het onderdeel.

Kwaliteit

Sterkte van het staal dat voor het anker wordt gebruikt.

Diameter

Diameter van de ankerstaaf.

Naam

De naam die in tekeningen en lijsten wordt weergegeven.

Prefix, Startnummer

Prefix en startnummer voor het positienummer van het onderdeel.

Klasse

Onderdeelklassenummer.

Zijde

Selecteer de zijde van het onderdeel waar Tekla Structures de ankers maakt:

Optie

Beschrijving

Voorzijde

Bovenzijde

Standaard

Achterzijde

Onder

Beginuiteinde

Afwerkingsuiteinde

Uitsparingen

Selecteer een van de volgende opties om te definiëren of de hijsankers in het betonnen onderdeel worden uitgespaard.

Optie

Beschrijving

Ankers op het oppervlak van het onderdeel.

Standaard

De ankers zijn uitgespaard in het onderdeel.

Als u ervoor kiest de ankers in het onderdeel uit te uitsparen, gebruikt u de volgende velden om de vorm en afmetingen van de uitsparingen te definiëren:

Gebruikerscomponent als hijsanker.

U gebruikt gebruikerscomponenten als volgt als hijsankers:

 1. In de keuzelijst Aangepast selecteert u Ja.

 2. Klik op de knop ... naast het veld Component om het dialoogvenster Component selecteren te openen.

 3. Blader naar de gebruikerscomponent die u als hijsanker wilt gebruiken.

  De component die u selecteert, moet een gebruikerscomponent van het type onderdeel zijn en over drie invoerpunten beschikken.

  De component moet zodanig worden gemaakt dat het eerste en tweede invoerpunt zich op het betonnen oppervlak en langs de lengteas van het betonnen onderdeel bevinden.

  Tip:

  Voor meer informatie over hoe u gebruikerscomponenten van het type onderdeel maakt die als hijsanker kunnen worden gebruikt, raadpleegt u Standaard-instortvoorzieningen voor algemeen gebruik maken.

 4. Selecteer de component en klik op OK.

 5. Als u opgeslagen gebruikerscomponent-eigenschappen wilt gebruiken, selecteert u het opgeslagen eigenschappenbestand in Gebruikersinstellingen.

 6. Als de ankerpositie niet correct is, selecteert u een andere optie in de keuzelijst Opwaartse richting.

Ankereigenschappen van bestand

U kunt eigenschappen voor hijsankers definiëren door waarden in het dialoogvenster in te voeren of u kunt een bestand maken met de ankereigenschappen die u wilt gebruiken. Gebruik een standaard teksteditor om het bestand te maken en sla het op in de modelmap onder de naam LiftingAnchors.dat.

U gebruikt de ankereigenschappen die u in een bestand definieert als volgt:

 1. In het dialoogvenster Hijsanker (80) selecteert u Selecteer uit bestand in de keuzelijst Anker maten.

 2. Klik op de knop om naar het bestand te bladeren.

Voorbeeld

Maak voor elk hijsanker een regel in het bestand. Voer de volgende eigenschappen in, gescheiden door spaties:

 • Ankercapaciteit [kN], inclusief veiligheids- en materiaalfactoren

 • Type [A, B, C of D], raadpleeg de tabel Gebruiken voor.

 • Kwaliteit [tekens]

 • Grootte [tekens]

 • Verankeringslengte 1 [mm]

 • Verankeringslengte 2 [mm]

 • Uitstekende afmeting van het anker buiten het onderdeel [mm]

 • Doordringende afmeting van het anker binnen het onderdeel [mm]

 • Buigradius [mm]

 • Haaklengte [mm] (0 = geen haak)

 • Hoek van been 1 [graden]

 • Hoek van been 2 [graden]

Hier volgt een voorbeeld van een hijsankerbestand (Tekla Structures negeert de opmerkingen tussen /* */):

Tekla Structures gebuikt het eerste anker in het bestand dat voldoet aan het volgende:

 1. Het heeft de vorm en het type dat u in de grafische keuzelijsten in het dialoogvenster Hijsanker (80) hebt gedefinieerd.

 2. Het kan het gewicht van het onderdeel met andere vergelijkbare ankers dragen. Het totale aantal ankers is tweemaal het aantal dat u in het veld Aantal staven hebt opgegeven.

Was this helpful?
Vorige
Volgende