Sparing met wapening (84)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Sparing met wapening (84)

Sparing met wapening (84) maakt u een gat in een betonnen plaat of wand en wapening rondom het gat.

Gemaakte staven

  • Rechte staven langs de gatranden

  • Diagonale staven dicht bij de gathoeken

  • U-vormige randstaven

Gebruiken voor

Situatie

Meer informatie

Rechthoekige of ronde gaten in betonnen platen en wanden

Alleen rechte en randstaven, geen diagonale staven.

Alleen diagonale en randstaven, geen rechte staven.

Gat geroteerd vanuit de richting van de plaat.

Eén diagonale staaf in elke hoek.

Verschillend aantal staven aan elke zijde van het gat in de wand. Geen diagonale staven.

Voordat u begint

  • Maak de betonnen plaat of wand.

  • Bereken het vereiste gebied voor de wapening.

Selectievolgorde

  1. Selecteer het midden van het gat.

  2. Selecteer de betonnen plaat of wand.

Tabblad Afbeelding

Gebruik het tabblad Afbeelding om het maken van het gat, de afmetingen van de gaten en de staaf, en de dikte van de betonnen dekking te definiëren.

Gat

Selecteer om een gat te maken en het te wapenen of wapening aan een bestaand gat in de lijst Maken te maken.

Selecteer de vorm van het gat:

Optie

Beschrijving

Rechthoekig

Rond

Selecteer het draaipunt voor de gatoffsets:

Optie

Beschrijving

Midden van het gat

Hoek van het gat

Voer de rotatiehoek van het gat in:

Betonnen dekking

Voer de dekkingsdikte in voor horizontale en verticale randwapeningen.

Horizontaal Verticaal

Beginpunt generatie

U kunt nu aangeven welk punt van de plaat wordt genomen als de oorsprong van het creatievlak. Dit betekent dat de gemaakte wapening vanaf dat punt wordt uitgelijnd met de plaatrand.

Tabblad Horizontale en verticale staven

Gebruik het tabblad Horizontale en verticale staven om welke staven zich het dichtst bij het oppervlak van het beton bevinden en de eigenschappen van staafgroepen langs de zijden van het gat te definiëren.

De richting van de plaat of wand definieert de richting van het gat en welke staven zich er links en rechts, boven en onder van bevinden.

Optie

Beschrijving

Kwaliteit

Sterkte van het staal dat voor de wapeningsstaven wordt gebruikt.

Diameter

Diameter van de wapeningsstaaf.

Prefix

Prefix voor het positienummer van het onderdeel.

Startnummer

Startnummer voor het positienummer van het onderdeel.

Naam

Geef een naam op voor de wapeningsstaven.

Tekla Structures gebruikt de naam in tekeningen en lijsten.

Klasse

Gebruik Klasse om wapening te groeperen.

U kunt bijvoorbeeld wapening van verschillende klassen in verschillende kleuren weergeven.

Tabblad Toegevoegde staven

Gebruik het tabblad Toegevoegde staven om toegevoegde staven te maken en hun eigenschappen te definiëren.

Voer de lengte van toegevoegde staven vanaf de openingshoek in.

Voer de offsets van de toegevoegde staven vanaf horizontale en verticale staven in.

Optie

Beschrijving

Kwaliteit

Sterkte van het staal dat voor de wapeningsstaven wordt gebruikt.

Diameter

Diameter van de wapeningsstaaf.

Prefix

Prefix voor het positienummer van het onderdeel.

Startnummer

Startnummer voor het positienummer van het onderdeel.

Naam

Tekla Structures gebruikt de naam in tekeningen en lijsten.

Klasse

Gebruik Klasse om wapening te groeperen.

U kunt bijvoorbeeld wapening van verschillende klassen in verschillende kleuren weergeven.

Tabblad Randwapening

Gebruik het tabblad Randwapening om de eigenschappen van staafgroepen aan elke zijde te definiëren.

De richting van de plaat of wand definieert de richting van het gat en welke staven zich er links en rechts, boven en onder van bevinden.

Optie

Beschrijving

Kwaliteit

Sterkte van het staal dat voor de wapeningsstaaf wordt gebruikt.

Diameter

Diameter van de wapeningsstaaf.

Prefix

Prefix voor het positienummer van het onderdeel.

Startnummer

Startnummer voor het positienummer van het onderdeel.

Naam

Tekla Structures gebruikt de naam in tekeningen en lijsten.

Klasse

Gebruik Klasse om wapening te groeperen.

U kunt bijvoorbeeld wapening van verschillende klassen in verschillende kleuren weergeven.

Tabblad Diagonale staven

Gebruik het tabblad Diagonale staven om de eigenschappen van staafgroepen in elke hoek van het gat te definiëren.

De richting van de plaat of wand definieert de richting van het gat en welke staven zich er links en rechts, boven en onder van bevinden.

Optie

Beschrijving

Kwaliteit

Sterkte van het staal dat voor de wapeningsstaven wordt gebruikt.

Diameter

Diameter van de wapeningsstaaf.

Prefix

Prefix voor het positienummer van het onderdeel.

Startnummer

Startnummer voor het positienummer van het onderdeel.

Naam

Tekla Structures gebruikt de naam in tekeningen en lijsten.

Klasse

Gebruik Klasse om wapening te groeperen.

U kunt bijvoorbeeld wapening van verschillende klassen in verschillende kleuren weergeven.

Was this helpful?
Vorige
Volgende