Balkwapening (63)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Balkwapening (63)

Balkwapening (63) maakt wapening voor een betonnen balk.

Gemaakte staven

  • Hoofdwapening in de lengterichting

  • Hoek- en tussenstaven

  • Hoofdbeugels

  • Beugels voor een of twee randen

Gebruiken voor

Situatie

Meer informatie

Rechthoekige balken

L-vormige balken (RCL-profielen)

RCX-profielen

Omgedraaide T-balken (RCDL-profielen)

Voordat u begint

  • Maak de betonbalk.

  • Bereken het vereiste gebied voor de wapening.

Selectievolgorde

  1. Selecteer de betonbalk.

    De wapening wordt automatisch gemaakt wanneer u de balk selecteert.

Tabblad Parameters

Gebruik het tabblad Parameters om de dikte van de betonnen dekking, het aantal, de afmeting en de locatie van de staven en de afmeting van de beugel te definiëren.

Beschrijving

1

Dekkingsdikte

2

Afstand tussen staven

3

Afmeting hoofdbeugel

4

Afmeting van de hoek- en tussenstaven

5

Afmeting randbeugel

6

Aantal en afmetingen van de hoofdstaven

7

Afstand tussen de zijbalken op basis van de maximale beoogde afstand

Onderste hoofdstaven

Selecteer hoe de onderste hoofdstaven worden gepositioneerd: binnen de hoofdbeugels of verdeeld over de randen. U kunt de positie selecteren wanneer de onderste hoofdstaven dezelfde hoogte hebben als ten minste één van de randen.

Boven- en onderstaven plaatsen

Selecteer de horizontale plaatsing van de boven- en onderstaven. Selecteer of de staven vanaf de hoek of op gelijke afstanden worden geplaatst.

Optie Beschrijving

Op gelijke afstanden

Vanaf de hoek

Buigrichting

Optie Beschrijving

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Vorm beugel

Optie Beschrijving

90 graden

135 graden

Overlapt

Extra koppelingen

Optie

Beschrijving

Geen extra koppelingen.

Maak extra interne koppelingen.

Maak extra koppelingen.

Selecteer of koppelingen altijd of afhankelijk van de profielgrootte in de lijst Koppelingen maken worden gemaakt.

Als u Als profielgrootte > selecteert, voert u de minimale profiellengte in.

Tussenstaven

Selecteer of de tussenstaven als één groep of als aparte staafgroepen worden gemaakt.

Tabblad Haken

Gebruik het tabblad Haken om haken te maken en hun eigenschappen te definiëren.

Definieer het haaktype en de dekking van het staafuiteinde voor het begin en einde van de rijen afzonderlijk.

Optie

Beschrijving

Geen haak

Standaardhaak van 90 graden

Standaardhaak van 135 graden

Standaardhaak van 180 graden

Zelfdefinieerbare haak

Als u een standaardhaak selecteert, gebruiken Hoek, Radius en Lengte vooraf gedefinieerde afmetingen.

Optie

Beschrijving

Hoek

Voer een waarde tussen de -180 en +180 graden in.

Radius

Voer de interne buigradius van de haak in.

Lengte

Voer de lengte van het rechte deel in.

Tabblad Tussenruimte beugels

Gebruik het tabblad H.o.h. beugels om te definiëren of beugels als één groep of als afzonderlijke groepen worden gemaakt en om de beugelafstand te definiëren.

H.o.h. beugels

Definieer de afstanden vanaf de onderdeeluiteinden tot de eerste beugels.

Optie

Beschrijving

N

Aantal beugels.

Tussenruimte

Definieer de tussenruimte van de beugels.

Gebruik een spatie om waarden van tussenafstanden te scheiden. Voer een waarde voor elke ruimte tussen de beugels in. Voer bijvoorbeeld twee waarden in als er drie beugels zijn.

Type afstand hoofdbeugel en Randbeugel h.o.h.

Definieer hoe de hoofdbeugels en de beenlengte van de beugels langs de lengte van de balk moeten worden verdeeld.

Optie

Beschrijving

Doel

Tekla Structures houdt gelijke afstanden aan tussen de staven en probeert de afstandswaarde die u opgeeft zo dicht mogelijk te benaderen. Dit is de standaardinstelling.

Exact

De eerste en laatste tussenruimte in een zone worden aangepast om de staven gelijkmatig te verdelen. De afstanden in het midden van elke zone zijn precies zo groot als u opgeeft.

Het tabblad Geavanceerd

Gebruik het tabblad Geavanceerd om de eigenschappen van de naamgeving en nummering van staven en beugels te definiëren.

Optie

Beschrijving

Naam

Tekla Structures gebruikt de naam in tekeningen en lijsten.

Klasse

Gebruik Klasse om wapening te groeperen.

U kunt bijvoorbeeld wapening van verschillende klassen in verschillende kleuren weergeven.

Prefix

Prefix voor het positienummer van de staaf.

Startnummer

Startnummer voor het positienummer van de staaf.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende