Balkbeëindiging (79)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Balkbeëindiging (79)

Balkbeëindiging (79) maakt wapening voor het uiteinde van een betonbalk of betonstrook.

Gemaakte staven

 • Horizontale U-vormige staven (typen 1 en 2)

 • Verticale U-vormige staven (typen 3A en 3B)

 • Schuine staaf (type 4)

 • Beugels (typen 5A en 5B)

Beschrijving
1 Horizontale U-staven (type 2)
2 Horizontale U-staven (type 1)
3 Schuine staaf (type 4)
4 Verticale U-staven (type 3A)
5 Beugels (type 5A)
6 Verticale U-staven (type 3B)
7 Beugels (type 5B)

Gebruiken voor

Situatie

Meer informatie

Standaard balken

Gebruik de staven 3A en 5A voor het balkuiteinde.

'Dapped' balken

Balken met ankerboutgaten in het geraveeld gebied

Balken en betonstroken die een rechthoekige doorsnede hebben

Niet gebruiken voor

Onderdelen die onregelmatig doorsneden hebben.

Voordat u begint

 • Maak de betonbalk of betonstrook.

 • Bereken het vereiste gebied voor de wapening.

Aanwijsvolgorde

 1. Selecteer de betonbalk of betonstrook.

 2. Wijs de positie aan.

Tabblad Afbeelding

Gebruik het tabblad Afbeelding om de dikte van de betonnen dekking, de afstanden van het betonnen oppervlak naar de staven en de hoek van staaf 4 te definiëren.

Tabblad Staven

Gebruik het tabblad Staven om te definiëren welke staven moeten worden gemaakt, de afmetingen van staven en dat de staven 3A en 3B moeten worden gesplitst.

Horizontale U-staven 1 en 2

Gebruik de volgende opties om staven in het onderste gebied van het balkuiteinde te maken, in de horizontale vlakken (staaftype 1):

Optie

Beschrijving

Twee staven in elk vlak. Een in het midden van het balkuiteinde, de andere verlengend naar de zijden van de balk.

Een staaf in elk vlak, verlengend naar de zijden van de balk.

Een staaf in elk vlak, in het midden van het balkuiteinde.

Twee identieke overlappende staven in elk vlak.

Als u staven in het bovenste gebied van het balkuiteinde rondom een gat wilt maken, voert u afmetingen voor staaf 2 in.

Verticale U-staven 3A en 3B

Als u verticale U-vormige staven wilt maken, voert u afmetingen in voor:

 • Staaf 3A: voor het geraveeld gebied van de balk.

 • Staaf 3B: Voor het hogere deel van de balk.

Splitsstaven 3

U kunt verticale U-staven (staaftype 3) maken van twee staven die met een koppeling zijn samengevoegd. Gebruik hiervoor de volgende keuzelijst op het tabblad Staven:

Als u voor het koppelen van staven kiest, kunt u het koppelingstype selecteren:

Optie

Beschrijving

Overlapping omhoog

Hiermee maakt u een overlappende koppeling boven de horizontale hartlijn van het balkuiteinde.

Overlapping omlaag

Hiermee maakt u een overlappende koppeling onder de horizontale hartlijn van het balkuiteinde.

Overlap beide

Hiermee maakt u een overlappende koppeling gecentreerd ten opzichte van de horizontale hartlijn van het balkuiteinde.

Koppelmof

Maakt een koppelmof.

Lasverbinding

Maakt een gelaste verbinding.

Voor overlappende koppelingen kunt u de lengte van de overlapping L definiëren en of de staven op elkaar of parallel aan elkaar worden geplaatst.

Voor alle koppelingstypen kunt u de offset van het splitsmiddelpunt vanaf de horizontale hartlijn van het balkuiteinde definiëren.

Beugels 5A en 5B

Als u beugels voor balkuiteinden wilt maken, voert u afmetingen in voor:

 • Staaf 5A: voor het geraveeld gebied van de balk.

 • Staaf 5B: Voor het hogere deel van de balk.

Tabblad Groepen

Gebruik het tabblad Groepen om groepeereigenschappen van staven te definiëren.

Voer het aantal en de tussenafstand van de staven in elke groep staaftypen in. Als de tussenafstand varieert, voert u elke waarde afzonderlijk in.

Tabblad Attributen

Gebruik het tabblad Attributen om de staafeigenschappen te definiëren.

Optie

Beschrijving

Kwaliteit

Sterkte van het staal dat voor de wapeningsstaven wordt gebruikt.

Diameter

Diameter van de wapeningsstaaf.

Prefix

Prefix voor het positienummer van het onderdeel.

Startnummer

Startnummer voor het positienummer van het onderdeel.

Naam

Geef een naam op voor de wapeningsstaven.

Tekla Structures gebruikt de naam in tekeningen en lijsten.

Klasse

Gebruik Klasse om wapening te groeperen.

U kunt bijvoorbeeld wapening van verschillende klassen in verschillende kleuren weergeven.

Was this helpful?
Vorige
Volgende