Verbindingseigenschappen in het bestand joints.def definiëren

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Verbindingseigenschappen in het bestand joints.def definiëren

Het bestand joints.def bevat algemene verbindingsinstellingen en verbindingsspecifieke instellingen voor verschillende verbindingstypen. U kunt het bestand joints.def gebruiken om de standaardeigenschappen voor verschillende verbindingstypen in te stellen. Joints.def is een tekstbestand dat u in een standaard teksteditor kunt openen en bewerken.

Tekla Structures gebruikt de waarden in het bestand joints.def voor de eigenschappen die geen waarden in de verbindingendialoogvensters hebben. Als u handmatig waarden in de verbindingendialoogvensters invoert, worden de handmatig ingevoerde waarden in plaats van de waarden in het bestand joints.def gebruikt. AutoDefaults overschrijft ook de waarden die in het bestand joints.def zijn gedefinieerd.

Tekla Structures slaat het bestand joints.def standaard in de map system op. Tekla Structures zoekt het bestand joints.def in de standaard zoekvolgorde: model-, project-, bedrijfs- en systeemmap.

Het bestand joints.def gebruiken

Het bestand joints.def bevat algemene verbindingsinstellingen en verbindingsspecifieke instellingen voor verschillende verbindingstypen in aparte gedeelten. U kunt het bestand joints.def in elke standaard teksteditor wijzigen.

Wanneer u het bestand wijzigt:

 • Voer absolute waarden of namen in.
 • Gebruik geen voet- en inchsymbolen.
 • Zorg ervoor dat de profielen in de profielendatabase bestaan.
 • Zorg ervoor dat de bouten in de boutendatabase bestaan.
 • U kunt de eenheden aan het begin van het bestand instellen.
 • U kunt in de regel JOINTDEFAULT definiëren of Tekla Structures de standaardwaarden in het bestand joints.def of de standaard systeemwaarden bijvoorbeeld als volgt gebruikt:

  • Waarde 1 betekent dat de in het bestand joints.def gedefinieerde standaardwaarden worden gebruikt.
  • Waarde 0 betekent dat de systeemwaarden worden gebruikt.
  • De tekens // aan het begin van een regel betekenen dat de regel een commentaarregel is. Tekla Structures gebruikt de gegevens op deze regels niet.
 • U kunt Tekla Structures dwingen de systeeminstelling voor een bepaalde eigenschap te gebruiken door de waarde -2147483648 voor de eigenschap in te voeren.

Verbindingsspecifieke eigenschappen

De eigenschappen voor hoekstalen, afschuifklampen, eindplaten, knoopplaatverbindingen en diagonale verbindingen bevinden zich in aparte gedeelten. Elk gedeelte begint met een kopregel die de kolomlabels bijvoorbeeld als volgt bevat:

joints.def

Voeg geen kolommen aan het bestand toe. Als Tekla Structures in het verbindingsspecifieke gedeelte geen eigenschap kan vinden, wordt er in de algemene standaardengedeelte naar de standaardeigenschap gezocht.

Verbindingen die het bestand joints.def gebruiken

De volgende verbindingen gebruiken het bestand joints.def:

 • Windverband gelast (10)
 • Windverband gebout (11)
 • Windverband kruis (19)
 • Buis knoopplaat (20)
 • Buis kruising (22)
 • Hoekstaal 2 zijden (25)
 • Hoekknoopplaat buis (56)
 • Hoekknoopplaat gebout (57)
 • Boemerang met hoekstaal diag. (58)
 • Boemerang - buis diag. (59)
 • Boemerang (60)
 • L-prof zonder knoopplaat (61)
 • WVB-knoopplaat L-prof (62)
 • Hoekknooppl. met L-prof (63)
 • Ligger-ligger (129)
 • Kolom met verb. plaat (131)
 • Moment verbinding gebout (134)
 • Hoekstaal gebout (141)
 • Eindplaat 2 zijden (142)
 • Hoekstaal gebout, 2 zijden (143)
 • Eindplaat (144)
 • Afschuiving (146)
 • Gelast aan bovenflens (147)
 • Ligger-ligger (149)
 • Momentverbinding (181)
 • Kolom-ligger (182)
 • Ligger-ligger (184)
 • Ligger-ligger (185)
 • Kolom-ligger (186)
 • Kolom-ligger (187)
 • Kolom-ligger (188)
 • 2 liggers-kolom (189)
 • Gezette plaat (190)

Voorbeeld: Hoe Tekla Structures het bestand joints.def gebruikt

In dit voorbeeld wordt beschreven hoe Tekla Structures de boutdiameter en andere eigenschappen van de verbinding Windverband gebout (11) met het bestand joints.def berekent.

De hoogte van het diagonaalprofiel is 10“. Tekla Structures berekent de boutdiameter en het aantal bouten volgens de profielhoogte. Het zoekt in de regels BOLTHEIGHT naar een profielhoogte van 10".

Omdat de profielhoogte is groter dan 8,0 maar kleiner dan 12,0, gebruikt Tekla Structures de regel met profielhoogte 8,0. De tweede boutdiameter wordt daarmee op 0,75 ingesteld.

Tekla Structures gebruikt de boutdiameter om de bout- en onderdeeleigenschappen toe te wijzen. Er wordt in de DIAGBOLTPART-regels naar een boutdiameter 0,75.

De volgende eigenschapswaarden worden gebruikt:

Boutdiameter 0.75
Aantal bouten horizontaal 2
Randafstand horizontaal 1.5
Randafstand verticaal 1.5
Afstand tussen bouten horizontaal 2.5
Afstand tussen bouten verticaal De systeemstandaard wordt gebruikt.

Tekla Structures gebruikt de verbindingsplaatdikte of hoekprofieleigenschappen in deze verbinding niet.

Algemene standaarden in het bestand joints.def

Tekla Structures gebruikt de algemene standaarden in het bestand joints.def als het geen verbindingseigenschap in het verbindingsspecifieke gedeelte kan vinden.

Voor hoekstalen bepaalt Tekla Structures bijvoorbeeld de boutdiameter en het aantal bouten volgens de hoogte van de aansluitende ligger. Als de aansluitende ligger hoger dan de bovenste waarde in het hoekstaalgedeelte in het bestand joints.def is, gebruikt Tekla Structures de standaard boutdiameter in de algemene standaarden.

De eigenschappen in het algemene standaardengedeelte in het bestand joints.def zijn:

Eigenschap Beschrijving
boltdia Boutdiameter
pitch Afstand vanaf het midden van de ene bout tot het midden van de volgende bout
clipweld Lasgrootte
angle-cc-inc Tekla Structures telt de afstand tussen de bouten en de dikte van het lijf op en rondt het resultaat vervolgens met deze waarde af. Voldoet aan de US AISC-norm.
lprofgapinc Tekla Structures rondt de ruimte van het hoekprofiel met deze waarde af. Voldoet aan de US AISC-norm.
lsize Grootte van het hoekprofiel
copedepth Grootte van de raveling
copelength Grootte van de raveling
boltedge Randafstand
webplatelen Hoogte van de coupplaat (h)
webplatewid Breedte van de coupplaat (b)
beamedge Inspringafstand tussen het uiteinde van de ligger en het hoofdonderdeel
knifeclr Niet meer in gebruik
clipedge Randafstand voor bouten (alleen hoekstalen)
gap Niet meer in gebruik
shearplatethk Afschuifklampdikte
endplatethk Eindplaatdikte
shearweld Grootte van de las
cliplsize Grootte van het hoekprofiel (alleen hoekstalen)
flangecutclear Flange cut clearance
slotsize Grootte van het sleufgat
clipslots

Onderdeel met sleufgaten:

 • 1 = ligger
 • 2 = hoekprofielen
 • 3 = beide

Deze eigenschap is de optie Sleufgat in op het tabblad Bouten.

clip_attac

Hoekstaal bevestigd aan het hoofdonderdeel en de aansluitende onderdelen:

 • 1 = beide onderdelen gebout
 • 2 = hoofdonderdeel gebout/aansluitend onderdeel gelast
 • 3 = hoofdonderdeel niet gelast
 • 4 = hoofdonderdeel gelast/aansluitend onderdeel gebout
 • 5 = beide onderdelen gelast
 • 6 = hoofdonderdeel niet gebout
 • 7 = aansluitend onderdeel niet gelast
 • 8 = aansluitend onderdeel niet gebout
 • 9 = beide onderdelen gebout/gelast

Deze eigenschap is de boutbevestigingsoptie in het tabblad Bouten waar de locatie van bouten wordt gedefinieerd.

copedepth_inc Tekla Structures rondt de ravelingdiepte naar boven af met deze waarde.
copelength_inc Tekla Structures rondt de ravelinglengte naar boven af met deze waarde.

Boutdiameter en aantal bouten in het bestand joints.def

In het bestand joints.def geven de regels BOLTHEIGHT in elk verbindingsspecifiek gedeelte de standaardboutdiameter en het standaardaantal boutrijen voor het verbindingstypen weer.

Tekla Structures bepaalt de boutdiameter en het aantal bouten volgens het verbindingstype op basis van de volgende eigenschappen:

Voor Volgens
Hoekstalen Hoogte aansluitende ligger
Afschuifklampen Hoogte aansluitende ligger
Eindplaten Hoogte aansluitende ligger
Knoopplaatverbindingen Hoekprofiellengte
Diagonale verbindingen Profielhoogte

Hoekstaal, afschuifklamp en eindplaatverbindingen

Tekla Structures berekent de standaard boutdiameter en het aantal boutrijen verticaal op basis van de hoogte van de aansluitende ligger. U kunt de volgende eigenschappen invoeren:

Eigenschap Beschrijving
name BOLTHEIGHT
part ANGLECLIP
sec.beam.height Minimale hoogte van de aansluitende ligger voor een bepaald aantal bouten
diameter De boutdiameter. De diameter moet in de boutendatabase bestaan.
number_of_bolts Aantal bouten verticaal

Knoopplaatverbindingen

Tekla Structures berekent de standaard boutdiameter en het aantal boutrijen horizontaal op basis van de hoogte van het hoekprofiel. U kunt de volgende eigenschappen invoeren:

Eigenschap Beschrijving
name BOLTHEIGHT
part GUSSET
lproflength of angleproflength Lengte van het hoekprofiel
diameter De boutdiameter. De diameter moet in de boutendatabase bestaan.
number_of_bolts Aantal bouten horizontaal

Diagonale verbindingen

Tekla Structures berekent de standaard boutdiameter en het aantal boutrijen horizontaal op basis van de profielhoogte. U kunt de volgende eigenschappen invoeren:

Eigenschap Beschrijving
name BOLTHEIGHT
part DIAGONAL
conn.pl.height of profileheight Profielhoogte
diameter De boutdiameter. De diameter moet in de boutendatabase bestaan.
number_of_bolts Aantal bouten horizontaal

Bout- en onderdeeleigenschappen in het bestand joints.def

Nadat Tekla Structures het bestand joints.def heeft gebruikt om de boutdiameter te berekenen, wordt het resultaat gebruikt om andere eigenschappen aan bouten en onderdelen op basis van het verbindingstype toe te wijzen.

In hoekstaalverbindingen bevinden de standaardeigenschappen voor bouten en de onderdelen zich bijvoorbeeld in de rijen die beginnen met ANGLECLBOLTPART in het gedeelte CLIP ANGLE van het bestand joints.def.

De onderstaande tabel geeft de eigenschappen weer die u in elk verbindingstype aan bouten en onderdelen kunt toewijzen.

Eigenschap Beschrijving Hoekstaal Afschuifklamp Eindplaat Knoopplaat Diagonaal
name Identificeert het verbindingstype.

Bijvoorbeeld GUSSETBOLTPART voor knoopplaatverbindingen.

* * * * *
bolt diameter De boutdiameter moet in de boutendatabase bestaan. * * * * *
shear plate thickness Dikte van de afschuifklamp *
end plate thickness Dikte van de eindplaat *
gusset thickness Dikte van de knoopplaat *
conn. plate thickness Dikte van de verbindingsplaat *
angle profile of L profile De naam van het gebruikte hoekprofiel moet in de profielendatabase bestaan. Voer het exacte profiel in, bijvoorbeeld: L100*100*10. * * *
number Aantal bouten in elke regel, verticaal en horizontaal. * * * * *
pitch Afstand tussen de bouten vanaf het midden van elke bout voor verticale en horizontale bouten * * * * *
edge distance Afstand vanaf het midden van een bout tot de rand van het onderdeel voor verticale en horizontale bouten * * * *
vert. bolt firshole Positie van de eerste verticale rij bouten * * *

Eigenschappen van de knoopplaatverbinding in het bestand joints.def

Voer de extra standaardeigenschappen voor knoopplaatverbindingen in de regel GUSSETDEFDIM in. Niet alle knoopplaatverbindingen gebruiken alle eigenschappen.

Eigenschap Beschrijving Beïnvloedt de plaatvorm
name GUSSETDEFDIM
boltdia_def Boutdiameter voor alle boutgroepen

Tekla Structures gebruikt deze waarde als het vak Boutdiameter in het dialoogvenster leeg is.

tol_prim Tolerantie tussen de knoopplaat en het lijf van het hoofdonderdeel
tol_sec Tolerantie tussen de knoopplaat en het lijf van het aansluitende onderdeel
dist_diag_prim Speling tussen het eerste geselecteerde aansluitende onderdeel en het hoofdonderdeel
dist_diag_sec Loodrechte afstand vanaf het laatste geselecteerde aansluitende onderdeel tot het dichtstbijzijnde aansluitende onderdeel
angle_first_corner Hoekmaatvoering hoek Ja
angle_sec_corner
dist_between_diag Speling tussen windverbanden
first_bolt_from_line Boutrandafstanden voor de boutgroepen op het tabblad Knoopplaat
corner_dx Hoekmaatlijn
corner_dy Hoekmaatlijn
movey

De optie op het tabblad Knoopplaat

movez

De optie op het tabblad Knoopplaat

dist1 Randlengte van de knoopplaat loodrecht op het laagste windverband Ja
dist2 Randlengte van de knoopplaat loodrecht op de windverbanden Ja
dist3 Randlengte van de knoopplaat loodrecht op het hoogste windverband Ja
tol_lprof Randtolerantie van de knoopplaat met de verbindingsplaat
tol_stiffener Tolerantie schotje
chamfer_dx Maatlijn van de afwerking van het schotje op het tabblad Knoopplaat
chamfer_dy Maatlijn van de afwerking van het schotje op het tabblad Knoopplaat
chamfer_corner_dx

chamfer_corner_dy
side_length Zijlengte
diafit_length Pas de lengte aan in de verbinding Windverband kruis (19).

Tekla Structures gebruikt deze waarde als de optie op het tabblad Parameters leeg is.

De onderstaande voorbeeldafbeelding geeft de eigenschappen van de verbinding Boemerang met hoekstaal diag. (58) op het tabblad Afbeelding weer.

 1. tol_lprof
 2. corner_dy
 3. corner_dx
 4. dist_diag_sec
 5. tol_sec
 6. angle_sec_corner
 7. dist3
 8. dist_between_diag
 9. dist2
 10. dist1
 11. dist_diag_prim
 12. tol_prim

Diagonale verbindingseigenschappen in het bestand joints.def

Voer de extra standaardeigenschappen voor bouten en onderdelen in de rij DIAGDEFDIM in. Niet alle diagonale verbindingen gebruiken alle eigenschappen.

Eigenschap Beschrijving
name DIAGDEFDIM
boltdia_def Boutdiameter voor alle boutgroepen

Tekla Structures gebruikt deze waarde als het vak Boutdiameter in het dialoogvenster leeg is.

dist_gus_diag Afstand tussen de knoopplaat en het windverband

Als de buisprofielen met eindplaten worden afgesloten, is dist_gus_diag de afstand tussen de knoopplaat en de eindplaat.

Zie de onderstaande afbeelding Buis kruising (22).

dist_in Diepte van de uitsnijding in het windverband. Voer een negatieve waarde in om te voorkomen dat de verbindingsplaat in het buiswindverband komt.

Zie de onderstaande afbeelding Buis kruising (22).

dist_dv Randafstand van het windverband tot de rand van de verbindingsplaat. Deze afmeting wijzigt de breedte van de verbindingsplaat.

Zie de onderstaande afbeelding Buis kruising (22).

sec_cut_tol Op het tabblad Wvb verb.:

slot_length_tol
tube_cut_tol Op het tabblad Wvb verb.:

conn_cut_dx Op het tabblad Wvb verb.:

conn_cut_dy
round_plate_tol Op het tabblad Wvb verb.:

flanges_cut_angle Op het tabblad Wvb verb.:

dist_flanges_cut
dist_skew_cut
end_plate_thk Eindplaatdikte

De onderstaande voorbeeldafbeelding geeft de eigenschappen van de verbinding Buis kruising (22) op het tabblad Afbeelding weer:

 1. dist_dv
 2. dist_in
 3. dist_gus_diag

Profielafhankelijke boutmaatvoering in het bestand joints.def

Voor sommige verbindingen zoals Hoekstaal gebout (141) en Hoekstaal gebout, 2 zijden (143) berekent Tekla Structures de boutdiameter volgens de profielgrootte.

Voor deze verbindingen haalt Tekla Structures de boutdiameter uit de PROFILEBOLTDIM-regels van het gedeelte PROFILE TYPE-DEPENDENT BOLT DIMENSIONS in het bestand joints.def als u de corresponderende opties op het tabblad Bouten leeg laat.

Eigenschap Beschrijving
width Profielbreedte
one bolt firsthole Voor enkele bouten, afstand van de rand van de profielhoek tot het eerste gat
two bolts firsthole Voor twee bouten, afstand van de rand van de profielhoek tot het eerste gat
pitch Afstand tussen bouten van het midden van elke bout voor verticale en horizontale bouten

Als u bijvoorbeeld de boutmaatvoering wilt zoeken die u met een L6X6X1/2-profiel moet gebruiken:

 1. Tekla Structures zoekt eerst in de PROFILEBOLTDIM-regels naar L6X6X1/2 in het gedeelte PROFILE TYPE-DEPENDENT BOLT DIMENSIONS.
 2. Als er geen regels worden gevonden, zoekt Tekla Structures vervolgens de ANGLECLBOLTPART-regels in het gedeelte CLIP ANGLE.
Was this helpful?
Vorige
Volgende