Excel-werkbladen in verbindingsontwerp

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Excel-werkbladen in verbindingsontwerp

U kunt bij verbindingsontwerp Excel-werkbladen gebruiken voor all staalverbindingen die het tabblad Design of Ontwerptype in het verbindingendialoogvenster hebben.

U kunt verbindingen aan Excel-werkbladen koppelen door Excel in de optie Extern ontwerp op tabblad Design of Ontwerptype te selecteren. De verbindingsgegevens worden naar het verbindingstypespecifieke werkblad overgebracht waar de benodigde berekeningen worden gemaakt. De berekende eigenschappen worden in een uitvoerbestand opgeslagen en de gewijzigde componenteigenschapswaarden worden opnieuw naar de verbinding overgebracht. De verbinding wordt op basis van de wijzigingen aangepast.

U kunt met het bestand component_template.xls dat in de map ..\Tekla Structures\<version>\Environments\common\exceldesign beschikbaar is, een Excel-werkblad voor een verbindingstype maken of een vooraf gedefinieerd bestand gebruiken.

Bestanden die bij het verbindingsontwerp met een Excel-werkblad worden gebruikt

De volgende bestanden worden bij het verbindingsontwerp met Excel-werkbladen gebruikt:

Bestand Beschrijving
Visual Basic-scriptbestand Het bestand Excel.vb koppelt Tekla Structures met externe software en definieert de bestandsnamen en de locaties van het Excel-werkblad. Het bestand bevindt zich in de map ..\Tekla Structures\<version>\Environments\common\exceldesign.
Componenttypespecifiek Excel-werkblad Het componenttypespecifieke werkblad bevat vooraf gedefinieerde berekeningen. Wanneer u het verbindingsontwerp uitvoert, worden de verbindingseigenschappen en gegevens van de hoofdonderdelen en aansluitende onderdelen naar de bladen Invoer en Component van het Excel-werkblad overgebracht.

Excel zoekt in de volgende volgorde naar het desbetreffende werkbladbestand:

 1. In de map \exceldesign in de huidige modelmap: bestand met de naam component_ + number or name + .xls, bijvoorbeeld ..\test_model\exceldesign\component_144.xls.
 2. In de locatie die met de variabele XS_EXTERNAL_EXCEL_DESIGN_PATH wordt gedefinieerd zoals:

  XS_EXTERNAL_EXCEL_DESIGN_PATH (=%XS_DIR%\environments\common\exceldesign\) + "component_" + number + ".xls"

Verbindingsspecifiek resultaatbestand

Het resultaatbestand bevat de gewijzigde verbindingseigenschappen.

 • Het resultaatbestand wordt met het blad Calculatie automatisch gemaakt.
 • Het bestand wordt in de map \exceldesign in de modelmap opgeslagen en krijgt de naam van de GUID (Globally Unique Identifier).
 • Het bestand wordt elke keer bijgewerkt als u de verbinding wijzigt.
 • De berekeningsresultaten kunnen als een Excel-werkblad of in een HTML- of PDF-indeling worden opgeslagen, afhankelijk van hoe het berekeningswerkblad wordt geconfigureerd.
Templatewerkblad De map ..\Tekla Structures\<version>\Environments\common\exceldesign bevat een werkblad component_template.xls dat u moet gebruiken om uw eigen werkbladapplicaties te maken die u met Tekla Structures-componenten kunt gebruiken.

Voorbeeld van een Excel-werkblad bij verbindingsontwerp

De afbeeldingen in dit voorbeeld geeft het Excel-werkblad weer dat voor de verbinding Eindplaat (144) wordt gebruikt.

Het voorbeeldwerkblad bevat de volgende werkbladen:

Het blad Calculatie bevat een lijst met de berekeningen.

Het werkblad Invoer bevat de eigenschappen van de verbinding van het dialoogvenster voor verbindingen.

Het werkblad Uitvoer bevat de ontwerpresultaten. Deze waarden worden naar de verbinding overgebracht en de verbinding in het model wordt overeenkomstig aangepast.

Het blad Component bevat berekeningen, gegevens over de verbindingsgeometrie en over het hoofdonderdeel en de aansluitende onderdelen. De attributen van de component in de werkmap zijn hetzelfde als in het bijbehorende .inp-bestand. Raadpleeg voor meer informatie over .inp-bestanden Invoerbestanden (.inp-bestanden).

De volgende werkbladen zijn ook opgenomen:

 • Gegevens geeft databasegegevens weer.
 • Norm geeft de codeselectie en een referentie naar codes weer.
 • Taal geeft vertalingen weer.

Voorbeeld voor het weergeven van het Excel-verbindingsontwerpproces

U kunt in het bestand Excel.vb definiëren hoe het Excel-verbindingsontwerpproces wordt weergegeven. Het bestand Excel.vb koppelt Tekla Structures met externe software en definieert de bestandsnamen en de locaties van het Excel-werkblad.

 1. Open het bestand Excel.vb dat zich in ..\Tekla Structures\<version>\Environments\common\exceldesign bevindt.
 2. Configureer het bestand Excel.vb als volgt:

  • Controle weergeven - Const DEBUG As Boolean= True
  • Met Excel weergeven - Const SHOW_EXCEL As Boolean = True
  • De uitvoer opslaan - Const STORE_RESULTS As Boolean = True
 3. Sla het bestand op.
 4. Klik op de knop Applicaties en componenten in het zijvenster om de database Applicaties en componenten te openen.
 5. Zoek naar Hoekstaal gebout (141) en dubbelklik erop om het dialoogvenster met eigenschappen te openen.
 6. Op het tabblad Ontwerptype:
  1. Selecteer Excel in de optie Extern ontwerp.
  2. Voer de lastwaarden in.

 7. Klik op Wijzig.

  Het Excel-ontwerpbestand wordt geopend en geeft de Invoer weer.

 8. Klik op OK om door te gaan.

  Het Excel-ontwerpproces berekent nu de gegevens die op het blad Component worden weergegeven en opent vervolgens het blad Component.

 9. Klik op OK om door te gaan.

  Het Excel-ontwerpproces berekent nu de resultaatwaarden van de uitvoer en opent vervolgens het blad Uitvoer. De berekende resultatenwaarden worden naar de verbinding overgebracht.

 10. Sla het bestand in de modelmap op.
 11. Wanneer u op OK klikt, wordt het ontwerpproces voltooid en het Excel-ontwerpbestand wordt gesloten.

Verbindingsstatus in Excel-verbindingsontwerp weergeven

Wanneer u Excel-werkbladen voor verbindingsontwerp gebruikt, kunt u in Tekla Structures verschillende kleuren voor componentsymbolen gebruiken om weer te geven wat de status van een component in het model is.

U kunt dit doen door een foutenattribuut op het werkblad Uitvoer van het Excel-werkblad met componenten op te nemen. Het type van het attribuut is int.

De mogelijke waarden zijn:

Waarde Kleur Status

1

Groen

De randafstanden van bouten zijn voldoende.

De verbinding doorloopt de verbindingontwerpcontrole met de Britse en Amerikaanse ontwerpcodes die in het systeem zijn opgenomen.

2

Geel

De randafstanden van de bouten zijn onvoldoende volgens de waarde die in de Componenten-instellingen in Bestand > Instellingen > Opties wordt gedefinieerd.

3

Rood

Tekla Structures kan de componenteigenschappen niet berekenen. De mogelijke oorzaken zijn:
 • De verbindingsrichting is niet correct.
 • Het werkvlak is niet correct.
 • De geselecteerde verbinding is niet geschikt voor de situatie.
 • De verbindingsontwerpcontrole is uitgevoerd met de ingesloten Britse en Amerikaanse ontwerpcodes en de verbinding kan de door u gedefinieerde belasting niet ondersteunen.
Opmerking:

De kleur van het componentensymbool kan alleen voor systeemcomponenten worden bepaald, niet voor gebruikerscomponenten.

Was this helpful?
Vorige
Volgende