Een verbinding met behulp van AutoDefaults wijzigen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Een verbinding met behulp van AutoDefaults wijzigen

Als u een verbinding gebruikt die u nog niet kent, moet u eerst de standaardeigenschappen gebruiken. Gebruik vervolgens AutoDefaults om de eigenschappen te wijzigen.

  1. Dubbelklik op een verbindingssymbool in het model om het verbindingendialoogvenster van de component te openen.
  2. Selecteer op het tabblad Algemeen een voorwaardengroep in de lijst AutoDefaults voorwaardengroep.
  3. Selecteer op alle tabbladen de AutoDefaults-opties die met het pijlsymbool zijn gemarkeerd en waarin u AutoDefaults wilt gebruiken.
  4. Klik op Toepassen.

Als u de eigenschappen na het gebruik van AutoDefaults handmatig wijzigt, gebruikt Tekla Structures de handmatig gewijzigde eigenschappen.

U hebt de dikte van een voetplaat van een verbinding bijvoorbeeld handmatig op 20 mm ingesteld. AutoDefaults is actief en stelt de plaatdikte in volgens het profiel van het hoofdonderdeel. Als u het profiel van het hoofdonderdeel wijzigt, wordt de dikte van de voetplaat in Tekla Structures niet bijgewerkt. De dikte blijft 20 mm.

Opmerking:

U kunt weergeven welke AutoDefault-voorwaarden en -eigenschappen worden gebruikt:

  • Als u AutoDefaults-voorwaarden wilt weergeven, selecteert u het verbindingssymbool in het model, klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u Informatie .

    Tekla Structures geeft de voorwaardengroep, de voorwaarden en de gebruikte eigenschappenbestanden.

  • Als u de AutoDefaults-eigenschappen wilt weergeven, dubbelklikt u op het verbindingssymbool in het model, selecteert u <AutoDefaults> in de keuzelijst naast de knop Laad en klikt u op Laad.
Was this helpful?
Vorige
Volgende