Aanwijzingen en tips voor het gebruiken en delen van gebruikerscomponenten

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Aanwijzingen en tips voor het gebruiken en delen van gebruikerscomponenten

Hier vindt u enkele handige tips over hoe u efficiënter gebruikerscomponenten maakt en gebruikt.

Tips voor maken van gebruikerscomponenten

 • Voer een korte, logische naam in voor de gebruikerscomponenten.

  Gebruik het beschrijvingsveld voor het beschrijven van de component en om uit te leggen wat deze doet.

 • Maak eenvoudige componenten voor specifieke situaties.

  Eenvoudige componenten zijn eenvoudiger en sneller te modelleren en ook veel eenvoudiger te gebruiken.Vermijd het maken van een enkelvoudig, complex component die u voor elk mogelijk doel gaat gebruiken.

 • Overweeg om een apart componentenmodel te maken.

  Gebruik dat model wanneer u gebruikerscomponenten maakt en test.

 • Gebruik het zo eenvoudig mogelijke onderdeel met zo min mogelijk handles.

  Als u bijvoorbeeld alleen een rechthoekige vorm nodig hebt, gebruikt u een rechthoekige plaat, geen willekeurige plaat.Rechthoekige platen hebben maar twee handles, dus u hoeft maar een paar koppelingen te maken om ze te manipuleren.Willekeurige platen vereisen meer koppelingen, omdat ze vier handles hebben.

  Buitensporige verbindingen kunnen een langzamer, minder reagerend model veroorzaken.

  1. Rechthoekige plaat
  2. Willekeurige plaat
 • Modelleer onderdelen alleen zo nauwkeurig als nodig is.

  Als de enige vereiste onderdeelinformatie een onderdeellabel in de overzichtstekening plus een aantal in een materiaallijst is, maakt u een eenvoudige staaf of plaat.Als u op een later tijdstip het onderdeel in een gedetailleerd aanzicht moet opnemen, modelleert u op dat moment het onderdeel eenvoudigweg nauwkeuriger opnieuw.

 • Modelleer instortvoorzieningen als gebruikerscomponent van het type onderdeel en neem ze op in componenten.

  De meeste instortvoorzieningen zijn standaard instortvoorzieningen die als massaproductie zijn ontworpen en gefabriceerd en die zijn opgeslagen zodat deze meteen in de fabriek beschikbaar zijn.Het andere type instortvoorzieningen is een instortvoorziening op maat die voor een specifiek project wordt gefabriceerd, een eigen werkplaatstekening nodig heeft en die nauwkeuriger wordt gekwantificeerd.

  Als u geschikte instortvoorzieningen in uw model wilt hebben, kunt u:

  • uw eigen instortvoorzieningen maken als gebruikerscomponenten van het type onderdeel

  • uw eigen instortvoorzieningen maken als items

  • gebruik Tekla Warehouse om instortvoorzieningen te zoeken.

  Als u uw eigen gebruikerscomponenten voor instortvoorzieningen maakt, moet u voorzichtig zijn met de hiërarchie van het submerk.Het is beter om een duidelijk hoofdonderdeel van een submerk te hebben en vervolgens de andere onderdelen die aan het hoofdonderdeel zijn toegevoegd.

 • U kunt gebruikerscomponenten van het type verbinding in AutoVerbindingen gebruiken
 • U kunt gebruikerscomponenten in AutoDefaults gebruiken

  Gebruikerscomponenten worden weergegeven in de groep Overige componenten.Nieuw gemaakte gebruikerscomponenten worden niet in de groep Overige componenten weergegeven totdat u het model opnieuw hebt geopend.gebruikerscomponenten van het type verbinding, details en verbindingsdetails werken in AutoDefaults.

Tips voor het delen van gebruikerscomponenten

 • Gebruik Tekla Warehouse om gebruikerscomponenten te delen en op te slaan.
 • Geef essentiële informatie op.

  Als u uw component aan andere gebruikers overdraagt, vergeet dan niet de profielen te noteren waar ze werkzaam zijn.

 • Gebruik waar mogelijk bibliotheekprofielen.
 • Als uw gebruikerscomponent doorsneden van de door gebruiker gedefinieerde profielen bevat, moet u niet vergeten deze op te nemen wanneer u de gebruikerscomponent naar een nieuwe locatie kopieert.

Tips voor het bijwerken van gebruikerscomponenten naar een nieuwe versie

Wanneer u een nieuwe versie van Tekla Structures gebruikt, moet u altijd controleren of gebruikerscomponenten die in eerdere versies zijn gemaakt correct werken in de nieuwe versie.

Wanneer u gebruikerscomponenten bewerkt die met een eerdere versie van Tekla Structures zijn gemaakt en de nieuwe versie verbeteringen bevat die een update vereisen, dan vraagt Tekla Structures of u de component wilt bijwerken. Als u de component niet bijwerkt, werkt deze op dezelfde manier als in de versie waarin de component oorspronkelijk is gemaakt, maar profiteert u niet van de voordelen van de nieuwe verbeteringen.

Als u ervoor kiest om de component bij te werken, moet u afmetingen controleren en soms opnieuw genereren, afhankelijk van de verbeteringen. Als u een afmeting verwijdert en een nieuwe maakt (ook als de naam dezelfde is), moeten de vergelijkingen die de afmeting bevatten ook worden gewijzigd, omdat de afhankelijkheid die door de vergelijking is gemaakt, verloren gaat als er een afmeting wordt verwijderd. U kunt in de gebruikerscomponenteditor afmetingen opnieuw genereren en vergelijkingen wijzigen.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende