Instortvoorzieningen (1008)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Instortvoorzieningen (1008)

Instortvoorzieningen (1008) maakt een of meerdere instortvoorzieningen in betonnen onderdelen. U kunt meerdere instortvoorzieningen maken die als hijsankers met één invoegpunt moeten worden gebruikt.

Gemaakte objecten

  • Instortvoorzieningen
  • Wapeningsstaven

Gebruiken voor

Situatie Beschrijving

Instortvoorzieningen

Selectievolgorde

  1. Selecteer een betonnen onderdeel.
  2. Wijs één punt op het onderdeelvlak aan waar u de instortvoorziening wilt invoegen.

    Het detail wordt automatisch gemaakt wanneer u het punt aanwijst.

Tabblad Afbeelding

Gebruik het tabblad Afbeelding om de afmeting, verbindingsmethode en rotatie van de instortvoorziening te definiëren.

Afmetingen instortvoorzieningen

Definieer of de instortvoorziening moet worden uitgespaard. U kunt de afmetingen van de uitsparing en de afstand van het uitsparingsvlak tot de bovenzijde van de instortvoorziening definiëren, de vorm van de uitsnijding selecteren en of de uitsnijdingen als lege uitsnijdingen of als uitsnijdingen met een bekisting worden beschouwd.

Optie Voorbeeld
Cirkel

Halve maan X

Vierkant

Halve maan Y

Bovenste deel/onderste deel

Stel de onderdeelklasse en rotatie in. Elke optie roteert de instortvoorziening 90 graden tegen de klok in. U kunt ook een vaste rotatiehoek definiëren.

Wijze bevestiging bovenste deel aan betonelement

Selecteer of het bovenste deel van de instortvoorziening wordt gemaakt. Als dit op Ja is ingesteld, selecteert u hoe dit deel aan het betonnen onderdeel wordt bevestigd.

Wijze bevestiging onderste deel aan betonelement

Selecteer of het onderste deel van de instortvoorziening wordt gemaakt. Als dit op Ja is ingesteld, selecteert u hoe dit deel aan het betonnen onderdeel wordt bevestigd.

Een gebruikerscomponent van het type onderdeel in de database Applicaties en componenten selecteren

Selecteer een gebruikerscomponent van het type onderdeel in de database Applicaties en componenten dat als instortvoorziening moet worden gebruikt. Als u opgeslagen gebruikerscomponent-eigenschappen wilt gebruiken, selecteert u het opgeslagen eigenschappenbestand.

Gebruik de optie Ja en submerk om de instortvoorziening als een submerk aan het hoofdonderdeel toe te voegen. De standaardrichting is 2 punten +x.

Tabblad Bovenste deel

Gebruik het tabblad Bovenste deel om het bovenste deel van de instortvoorziening definiëren.

Afmetingen bovenste deel

Gebruik de vakken diameter en hoogte om de vorm van het bovenste deel van de instortvoorziening te definiëren. U kunt de hoofddiameters van de delen 1, 2, 3, 4 en 5 ook op het tabblad Onderdelen definiëren.

Voorbeelden

Het bovenste deel van de instortvoorziening dat op het tabblad Bovenste deel wordt gedefinieerd, het onderste deel van de instortvoorziening dat op het tabblad Onderste deel wordt gedefinieerd.

Tabblad Onderste deel

Gebruik het tabblad Onderste deel om het onderste deel van de instortvoorziening definiëren.

Afmetingen onderste deel

Gebruik de vakken diameter en hoogte om de vorm van het onderste deel van de instortvoorziening te definiëren. U kunt de hoofddiameters van de delen 1, 2, 3, 4 en 5 ook op het tabblad Onderdelen definiëren.

Raadpleeg voor voorbeelden het tabblad Bovenste deel.

Tabblad Onderdelen

Gebruik het tabblad Onderdelen om profielen van het bovenste en onderste deel van de instortvoorziening en de eigenschappen van het bekistingsonderdeel te definiëren.

Onderdeeleigenschappen

Zowel het bovenste als het onderste deel worden uit meerdere profielen opgebouwd. Voor elke doorsnede kunt u profielen definiëren.

Definieer de onderdeeleigenschappen voor het bovenste, onderste en bekistingsonderdeel. Als de profieleigenschappen leeg worden gelaten, worden de lengten en diameters gebruikt die op de tabbladen Bovenste deel en Onderste deel zijn gedefinieerd.

Optie

Beschrijving

d, b, h

Definieer de dikte, breedte en hoogte van het onderdeel.

Pos.nr.

Definieer een prefix en een startnummer voor het positienummer van het onderdeel.

Materiaal

Definieer de materiaalkwaliteit.

Naam

Definieer een naam voor het onderdeel.

Opmerking

Voeg een opmerking voor het onderdeel toe.

U kunt gebruikersattributen voor het bovenste en onderste deel definiëren.

Tabblad Plaatsing

Gebruik het tabblad Plaatsing om de plaatsing van de instortvoorziening, de positionering en de verdeling van de instortvoorziening te definiëren.

Positionering

Selecteer hoe het bovenste en onderste deel van de instortvoorziening moet worden gepositioneerd.

Plaatsing

Definieer het plaatsingstype van de instortvoorziening. Er kunnen afhankelijk van de invoegpunten van de component meerdere instortvoorzieningen worden gemaakt.

Optie Beschrijving

De instortvoorziening wordt op een geselecteerd positiepunt geplaatst.

De instortvoorziening wordt op het zwaartepunt in de lengterichting van het onderdeel geplaatst.

Meerdere instortvoorzieningen.

Definieer de afmetingen a en b.

Referentie = zwaartepunt

Definieer de afmetingen a en b als percentages van de lengte van het onderdeel.

Referentie = zwaartepunt

De instortvoorziening wordt in het midden van het onderdeel langs de lengte van het betonnen onderdeel geplaatst.

Meerdere instortvoorzieningen.

Definieer de afmeting a als percentage van de totale lengte van het onderdeel.

Referentie = zwaartepunt

De instortvoorziening wordt in het midden van het onderdeel geplaatst.

Definieer de afmetingen a en b.

Referentie = midden van het onderdeel

Definieer de afmetingen a en b als percentages van de lengte van het onderdeel.

Referentie = midden van het onderdeel

Definieer de afmetingen a en b.

De afstanden zijn vanaf de instortvoorzieningen tot de onderdeeluiteinden.

Definieer de afmetingen a en b als percentages van de lengte van het onderdeel.

De afstanden zijn vanaf de instortvoorzieningen tot de onderdeeluiteinden.

Afmetingen

Definieer de afmetingen van de instortvoorziening a en b.

Zwaartepunt

Definieer het betonnen onderdeel COG (zwaartepunt) voor de instortvoorzieningen.

Aantal extra ankers

De afstand tussen meerdere instortvoorzieningen.

Tabblad Wapeningsstaaf

Gebruik het tabblad Wapeningsstaaf om extra wapeningsstaven voor de instortvoorzieningen te definiëren.

U kunt de eigenschappen voor de vorm van de wapeningsstaaf en de profieleigenschappen van de wapeningsstaaf in twee richtingen definiëren.

U kunt het aantal, de vorm, de maatlijnen en de dekkingsdikte van de wapeningsstaven definiëren.

Het tabblad Geavanceerd

Gebruik het tabblad Geavanceerd om de staafeigenschappen voor de wapeningsstaven A en B definiëren.

Eigenschappen wapeningsstaaf

Optie

Beschrijving

Opmerking

Voeg een opmerking voor de wapeningsstaven toe.

Naam

Definieer een naam die in tekeningen en lijsten wordt weergegeven.

Klasse

Definieer het onderdeelklassenummer voor de wapeningsstaven.

Serie

Definieer een prefix voor het positienummer van het onderdeel.

Startnummer

Definieer een startnummer voor het positienummer van het onderdeel.

Als staafmerk maken

U kunt de gemaakte wapening als staafmerk aan de betonelementen toevoegen met een vooraf gedefinieerd merktype, naam, prefix en startnummer.

Optie Beschrijving

Als staafmerk maken

Selecteer Ja om alle wapening als een staafmerk te maken en deze op te nemen in het betonelement van het invoeronderdeel.

Aan bestaande staafmerk toevoegen
  • Niet toevoegen: Nieuwe staaf wordt als een staafmerk aan het betonelement toegevoegd.

  • Als enkele staven: Voeg alle nieuwe staven rechtstreeks in een bestaand staafmerk als staven toe.
  • Als submerk: Voeg alle nieuwe staven aan hun eigen nieuwe staafmerk toe, en neem die vervolgens als submerk aan het hoofdstaafmerk op.

Type staafmerk

Selecteer het staafmerktype.

Als u het type niet selecteert, wordt de standaardwaarde van het staafmerk gebruikt.

Naam, Profiel, Startnummer

Definieer de naam, het profiel en het startnummer.

Als u deze niet definieert, worden de standaardwaarden van het staafmerk gebruikt.

Bouten

Klik op de knop Bouten om het dialoogvenster Bouten te openen waarin u extra instortvoorzieningen en de offset van de instortvoorzieningen kunt definiëren.

De instortvoorziening (1008) gebruikt alleen de opties Horizontale afstand en Verticale afstand. Met de andere opties wordt geen rekening gehouden.

Voorbeeld

In het onderstaande voorbeeld gebruikt de boutplaatsing vaste maatlijnen vanaf de onderdeelranden die op het tabblad Plaatsing worden gedefinieerd. De extra instortvoorzieningen worden in het dialoogvenster Bouten gedefinieerd.

Optioneel kunt u de opties Pl. eerste en Positionering gebruiken om een afstand vanaf de rand van de balk te definiëren.

Tabblad Algemeen

Klik voor meer informatie op de onderstaande koppeling:

Tabblad Algemeen

Tabblad Berekening

Klik voor meer informatie op de onderstaande koppeling:

Tabblad Berekening

Was this helpful?
Vorige
Volgende