Beugelwapening (67)

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Beugelwapening (67)

Maak beugelwapening (67) maakt beugelwapening voor een balk, een paneel of een rechthoekige plaat.

Gemaakte wapening

  • Hoofdbeugels

  • Haken (optioneel)

Gebruiken voor

Situatie

Meer informatie

Een betonbalk met hoofdbeugels.

Voordat u begint

  • Maak het betonnen onderdeel.

  • Bereken het vereiste gebied voor de wapening.

Tabblad Parameters

Gebruik het tabblad Parameters om beugeleigenschappen te definiëren.

Wapeningsstaaf

Optie

Beschrijving

Prefix

Prefix voor het positienummer van het onderdeel.

Startnummer

Startnummer voor het positienummer van het onderdeel.

Naam

Tekla Structures gebruikt de naam in tekeningen en lijsten.

Diameter

Diameter van de wapeningsstaaf.

Kwaliteit

Sterkte van het staal dat voor de wapeningsstaven wordt gebruikt.

Buigradius

Interne radius van de krommingen in de staaf.

U kunt voor elke staafkromming een aparte waarde invoeren. Scheid de waarden met spaties.

De buigradius komt overeen met de toetsnorm die u gebruikt. Hoofdstaven, beugels, spanstaven en haken hebben meestal hun eigen minimale interne buigradius, die evenredig is met de diameter van de wapeningsstaaf. De werkelijke buigradius wordt normaal gekozen om aan de grootte van de doornen op de staafbuigmachine te voldoen.

Klasse

Gebruik Klasse om wapening te groeperen.

U kunt bijvoorbeeld wapening van verschillende klassen in verschillende kleuren weergeven.

Haaktype

Definieer het haaktype voor het begin en einde van het onderdeel afzonderlijk. De opties zijn:

Optie

Beschrijving

Geen haak

Standaardhaak van 90 graden

Standaardhaak van 135 graden

Standaardhaak van 180 graden

Zelfdefinieerbare haak

Als u een standaardhaak selecteert, gebruiken Hoek, Radius en Lengte vooraf gedefinieerde afmetingen.

Optie

Beschrijving

Hoek

Voer een waarde tussen de -180 en +180 graden in.

Radius

Voer de interne buigradius van de haak in.

Lengte

Voer de lengte van het rechte deel in.

Vorm beugel

Selecteer de vorm van de beugels. De opties zijn Open, Gesloten en Spiraal.

Aantal segmenten, N*

Als u de beugelvorm Spiraal selecteert, voert u het aantal rondingen in dat de spiraalvormige beugel heeft.

Dekking

Definieer of de dikte van de betonnen dekking gelijk is aan of verschilt van elke zijde in de vervolgkeuzelijst Dekking op beugels.

Als u voor elke zijde een andere dekking selecteert, voert u de aparte dekkingsdikten in.

Rotatie

Roteer de polygoon van de staafvorm vanaf de Eerste beugel en de Tweede beugel. U kunt de polygoon op elke even of oneven positie roteren.

Tabblad Tussenruimte beugels

Gebruik het tabblad H.o.h. beugels afstanden om de tussenafstanden van beugels te definiëren.

U kunt zes zones voor de verdeling definiëren.

Optie

Beschrijving

Symmetrisch

Definieer of dezelfde tussenafstand- en de bundeleigenschappen aan het begin en einde van het onderdeel worden gebruikt.

N

Aantal beugels.

Tussenruimte

Definieer de tussenruimte van de beugels.

Gebruik een spatie om waarden van tussenafstanden te scheiden. Voer een waarde voor elke ruimte tussen de beugels in. Voer bijvoorbeeld twee waarden in als er drie beugels zijn.

Bundelen

Selecteer of u enkelvoudige of dubbele hoofdbeugels wilt hebben.

Enkelvoudige beugel:

Gebundelde beugels:

Min. gatdiameter

Definieer een formaatlimiet voor de gaten.

Type afstand beugel

Doel

Tekla Structures houdt gelijke afstanden aan tussen de staven en probeert de afstandswaarde die u opgeeft zo dicht mogelijk te benaderen. Dit is de standaardoptie.

Exact

De eerste en laatste tussenruimte in een zone worden aangepast om de staven gelijkmatig te verdelen. De afstanden in het midden van elke zone zijn precies zo groot als u opgeeft.

Tabblad Gaten en uitsparingen

Gebruik het tabblad Gaten en uitsparingen om te definiëren hoe wapening rond openingen wordt gemaakt.

Staafgedrag bij gaten en uitsparingen

Selecteer hoe de staven naast gaten en uitsparingen worden beschouwd.

Optie Beschrijving

Staven uitsnijden

Selecteer of de staven worden uitgesneden en welke uitsnijdingen worden genegeerd.

U kunt selecteren dat u uitsnijdingen op onderdeelnaam of -klasse wilt negeren. Als u uitsnijdingen op naam negeert, definieert u de naam. Als u uitsnijdingen op klasse negeert, definieert u de klasse.

Dekking

Beschrijving

1

Definieer de dekkingsdikte van de opening om te definiëren waar de eerste beugel op volledige hoogte wordt geplaatst.

2

Definieer de minimale gatgrootte.

Wapening rondom opening

Optie Beschrijving

Geen wapening rondom de opening.

Er wordt wapening rondom de opening gemaakt.

Wapeningspositie

Als u wapening rondom de opening maakt, selecteert u hoe de wapening wordt gepositioneerd.

Was this helpful?
Vorige
Volgende