Eigenschappen van variabelen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Eigenschappen van variabelen

Gebruik het dialoogvenster Variabelen om parametrische variabelen weer te geven, te wijzigen en te maken en vaste en referentieafstandsvariabelen weer te geven.

Tekla Structures gebruikt variabelen met gebruikerscomponenten, geschetste doorsneden en parametrisch modelleren. De onderstaande voorbeelden worden opgegeven voor gebruikerscomponenten, maar dezelfde principes gelden ook voor geschetste doorsneden en parametrisch modelleren.

Optie

Beschrijving

Categorie

Componentparameters geeft alle variabelen in de component weer.

Modelparameters geeft variabelen in het huidige model weer (zoals koppelingen tussen het eindpunt van een onderdeel en een stramienvlak).

Naam

Een unieke naam van een variabele. Gebruik deze naam om naar de variabele in de gebruikerscomponenteditor te verwijzen.

Om correct naar een variabele te kunnen verwijzen, moet de naam 19 tekens of korter zijn. Variabelen met langere namen werken niet correct wanneer ernaar wordt verwezen.

Formule

Gebruik dit vak om een waarde of een formule in te voeren.

Formules beginnen met =.

Waarde

Geeft de huidige waarde van Formule weer.

Type waarde

Selecteer een waardetype in de lijst. Het type bepaalt welke soort waarde u voor de variabele kunt invoeren.

Type variabele

Deze eigenschap kan Afstand of Parametrisch zijn.

Zichtbaarheid

Met deze instelling kunt u de zichtbaarheid van een variabele definiëren.

Stel in op Weergeven om de variabele in het dialoogvenster voor gebruikerscomponenten weer te geven.

Tekst in dialoogvenster

De naam van de variabele die door Tekla Structures in het dialoogvenster voor gebruikerscomponenten wordt weergegeven.

De maximumlengte is 30 tekens.

Waardetypen

U hebt de volgende opties voor het waardetype:

Optie

Beschrijving

Nummer

Een geheel getal. Gebruiken voor aantal en vermenigvuldiger.

Lengte

Een decimaal getal (zwevend punt). Gebruiken voor lengten en afstanden. Lengtegetallen hebben een eenheid (mm, inch, enzovoort) en worden op twee decimalen afgerond.

Tekst

Een tekstregel (ASCII).

Factor

Een decimale waarde zonder een eenheid. U kunt het aantal decimalen voor het waardetype instellen in Bestand > Instellingen > Optie > Eenheden en decimalen.

Hoek

Een type decimaal getal voor het opslaan van hoeken, opgeslagen met één decimaal, in radialen.

Kwaliteit

Een aan de materiaaldatabase gekoppeld gegevenstype. Gebruiken voor het selecteren van een materiaalkwaliteit uit het dialoogvenster Kwaliteit selecteren.

Profiel

Een aan de profieldatabase gekoppeld gegevenstype. Gebruiken voor het selecteren van een profiel uit het dialoogvenster Selecteer profiel.

Boutdiameter

Boutnorm

Gegevenstypen die aan de boutendatabase zijn gekoppeld. Boutdiameter werkt met Boutnorm. Ze hebben een vaste naamgevingsindeling: Px_diameter en Px_screwdin. Wijzig de vaste naam niet.

Als u de waarden in het dialoogvenster van de component wilt weergeven, moet x voor beide hetzelfde zijn, bijvoorbeeld, P1_diameter en P1_screwdin.

Bouttype

Voor het bepalen van het bouttype (montage/werkplaats) in het dialoogvenster voor gebruikerscomponenten. Gekoppeld aan de eigenschap Bouttype van bouten in de Gebruikerscomponent browser.

Deuvelgrootte

Standaard deuvel

Lengte deuvel

Gegevenstypen die aan de boutendatabase zijn gekoppeld. Deuvelgrootte, Standaard deuvel en Lengte deuvel werken samen. Ze hebben een vaste naamgevingsindeling: Px_size, Px_standard en Px_length. Wijzig de vaste namen niet.

Als u hiervan de waarden in het dialoogvenster van de component wilt weergeven, moet x voor alle hetzelfde zijn. Bijvoorbeeld P9_size, P9_standard en P9_length.

Gattype

Een gegevenstype om te bepalen of gaten speciale gaten zijn en voor het selecteren van het speciale gattype (sleuven/oversized/geen gat).

Gattype zonder opmaak

Een gegevenstype om te bepalen of gaten volledig door het onderdeel gaan of blinde gaten zijn.

Afstand lijst

Gebruiken met opties die meerdere lengtewaarden hebben, zoals boutafstanden.

Gebruik een spatie als scheidingsteken tussen de afstanden.

Afstandlijst totaal

Gebruiken voor het berekenen van de totale waarde van verschillende weergegeven lengtewaarden, zoals boutafstanden.

Gebruik een spatie als scheidingsteken tussen de afstanden.

Las type

Een gegevenstype voor het selecteren van het lastype.

Type afwerking

Een gegevenstype voor het bepalen van de vorm van een afwerking.

Raadpleeg voor meer informatie Onderdeelafwerkingen maken.

Laszijde

Een gegevenstype voor het bepalen van de lasplaats: werkplaats of bouwlocatie.

Staalkwaliteit

Staafgrootte

Buigdoorn wapeningsstaven

Gegevenstypen die aan de boutendatabase zijn gekoppeld. Staalkwaliteit, Staafgrootte en Buigdoorn wapeningsstaven werken samen. Ze hebben een vaste naamgevingsindeling: Px_grade, Px_size en Px_radius. Wijzig de vaste naam niet.

Als u hiervoor de waarden in het componentendialoogvenster wilt weergeven, moet x voor alle hetzelfde zijn, bijvoorbeeld P1_grade, P1_size en P1_radius.

Haaktype staaf

Wordt gebruikt voor einddetailaanpassers van de stavensets om het type haak op te geven.

Type aanpassingslengte

Wordt gebruikt voor einddetailaanpassers van de stavenset om op te geven hoe de staaflengte volgens een opgegeven eindoffset of beenlengte wordt verlengd of ingekort.

Beïnvloede staven

Wordt gebruikt voor stavensetaanpassers om op te geven hoeveel de staven moeten worden gewijzigd (1/1, 1/2, enzovoort).

Spreidingstype staaf

Wordt gebruikt voor stavensetsplitsers om het spreidingstype op te geven (links/rechts/midden).

Overlapzijde staaf

Wordt gebruikt stavensetsplitsers om de zijde van de overlap (links/rechts/midden) op te geven.

Plaatsing staafoverlap

Wordt gebruikt voor stavensetsplitsers om te bepalen of de overlappende staven parallel aan elkaar zijn of boven elkaar liggen.

Overlaptype staaf

Wordt gebruikt voor stavensetsplitsers om te bepalen of de wapeningsstaven bij overlappende koppelingen recht worden gehouden door een offset aan hele staven toe te kennen of hellend worden geplaatst door een offset aan staafuiteinden toe te kennen.

Wapeningsnet

Voor het bepalen van netten in gebruikerscomponenten. Gekoppeld aan de eigenschap Databasenaam van wapeningsnetten in de Gebruikerscomponent browser.

Positie verdeelstaven

Wordt gebruikt voor wapeningsnetten om te bepalen of de kruisende staven zich boven of onder de lengtestaven bevinden.

Componentnaam

Component attribuut bestand

Gebruik Componentnaam voor het vervangen van een subcomponent binnen een gebruikerscomponent door een ander subcomponent. Gekoppeld aan de eigenschap Naam van objecten in de Gebruikerscomponent browser.

Gebruik Component attribuut bestand voor het instellen van de eigenschappen van een subcomponent binnen een gebruikerscomponent.

Componentnaam en Component attribuut bestand werken samen. Ze hebben een vaste naamgevingsindeling: Px_name en Px_attrfile. Wijzig de vaste naam niet.

Als u hiervan de waarden in het dialoogvenster van de gebruikerscomponent wilt weergeven, moet x voor beide hetzelfde zijn, bijvoorbeeld P2_name en P2_attrfile.

Ja/Nee

Voor het bepalen of Tekla Structures wel of niet een object in een gebruikerscomponent maakt. Gekoppeld aan de eigenschap Maken van objecten in de Gebruikerscomponent browser.

Vorm

Een aan de vormendatabase gekoppeld gegevenstype. Wordt gebruikt voor het selecteren van een vorm in het dialoogvenster Vormendatabase.

Bitmask

Voor het definiëren van boutsamenstellingen (moeren en ringen) en onderdelen met sleufgaten. Gekoppeld aan de eigenschappen Boutstructuur en Onderdelen met sleufgaten van bouten in de Gebruikerscomponent browser.

De waarde is een vijfcijferige reeks van enen en nullen. Dit verwijst naar de selectievakjes in de bouteigenschappen. 1 betekent dat een selectievakje is ingeschakeld, 0 betekent dat een selectievakje is uitgeschakeld.

In het onderstaande voorbeeld betekent de waarde 10010 dat een bout met een ring en een moer in de boutsamenstelling wordt gemaakt.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende