Gebruikerscomponenten aan een model toevoegen

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Gebruikerscomponenten aan een model toevoegen

Gebruik de database Applicaties en componenten om uw gebruikerscomponent aan een model toe te voegen.

Een gebruikersverbinding, -detail of -verbindingsdetail aan een model toevoegen

 1. Klik op de knop Applicaties en componenten in het zijvenster om de database Applicaties en componenten te openen.
 2. Als u een component wilt zoeken, bladert u door de database of voert u een trefwoord in het zoekvak in.

  Gebruikerscomponenten hebben de volgende symbolen in de database:

  Type

  Symbool

  Gebruikerscomponent van het type onderdeel

  Gebruikersverbinding of -verbindingsdetail

  Gebruikersdetail

 3. Selecteer de gebruikerscomponent die u wilt toevoegen.
 4. Volg de instructies op de statusbalk om de gebruikerscomponent in het model toe te voegen.
 5. Als u de eigenschappen wilt wijzigen, dubbelklikt u op de gebruikerscomponent in het model.

Voorbeeld: Een gebruikerscomponent aan een model toevoegen

Dit voorbeeld geeft weer hoe u een eerder gemaakte aangepaste eindplaatverbinding aan een model toevoegt. Omdat u de gebruikerscomponent niet hebt gewijzigd zodat deze aan verschillende situaties in het model kan worden aangepast, moet u deze aan een vergelijkbare locatie toevoegen als waar hij is gemaakt. Anders werkt de gebruikerscomponent mogelijk niet zoals vereist is.

 1. Klik op de knop Applicaties en componenten in het zijvenster om de database Applicaties en componenten te openen.

 2. Selecteer in de database de aangepaste eindplaatverbinding die u wilt toevoegen.

  Tekla Structures geeft instructies op de statusbalk weer.

 3. Selecteer de kolom als het hoofdonderdeel.

 4. Selecteer de ligger als het aansluitende onderdeel.

  Tekla Structures voegt de eindplaatverbinding aan het model toe.

Gebruikerscomponent van het type onderdeel in het model toevoegen of verplaatsen

Gebruik de handles en maatlijnen voor rechtstreekse wijziging wanneer u gebruikerscomponenten van het type onderdeel toevoegt of verwijdert. Als u geen gebruikerscomponent van het type onderdeel in het model kunt selecteren, moet u ervoor zorgen dat de selectieknop Componenten selecteren is ingeschakeld.

Note:

Deze methode kan niet worden gebruikt bij het toevoegen van gebruikerscomponenten van het type onderdeel aan vlakken met uitsnijdingen of vellingkanten. U moet de uit te snijden onderdelen en de vellingkantobjecten uit het venster verbergen voordat u gebruikerscomponenten van het type onderdeel aan uitgesneden of afgewerkte vlakken via rechtstreekse wijziging kunt toevoegen.

We raden u niet aan deze methode te gebruiken bij gebruikerscomponenten van het type onderdeel die parametrisch zijn en waarin de invoerpunten de maatlijnen van de gebruikerscomponent van het type onderdeel definiëren. Het voorbeeld is vereenvoudigd op basis van de standaard afmetingen van de gebruikerscomponent van het type onderdeel en snappen heeft een ander focus dan gewoonlijk.

 1. Zorg ervoor dat Rechtstreekse wijziging is ingeschakeld.
 2. Klik op de knop Applicaties en componenten in het zijvenster om de database Applicaties en componenten te openen.
 3. Selecteer in de database de gebruikerscomponent van het type onderdeel die u wilt toevoegen.
 4. Beweeg de muisaanwijzer boven onderdeelvlakken en -randen in het model en zie hoe de gebruikerscomponent van het type onderdeel kantelt en zich aan de onderdeelvlakken aanpast.

  Als u het gebruikerscomponent van het type onderdeel aan een ander object toevoegt, geeft Tekla Structures locatiemaatlijnen naar de dichtstbijzijnde objectranden weer.

  Als u een gebruikerscomponent van het type onderdeel toevoegt dat slechts één invoerpunt heeft, drukt u op Tab om deze in stappen van 90 graden rondom de Y-as van het werkvlak te roteren.

 5. Wijs afhankelijk van het aantal invoerpunten van de gebruikerscomponent van het type onderdeel één of twee punten aan om de gebruikerscomponent van het type onderdeel in het model te plaatsen.

  Tekla Structures geeft de coördinaatassen, rotatiehandles en locatiemaatlijnen weer waarmee u de locatie en rotatie van de gebruikerscomponent van het type onderdeel nauwkeurig kunt verfijnen. De handles rood, groen en blauw volgens het lokale coördinatensysteem van de gebruikerscomponent van het type onderdeel.

 6. Klik met de middelste muisknop om de locatie en rotatie te bevestigen.

  Tekla Structures voegt de gebruikerscomponent van het type onderdeel aan het model toe.

 7. Als u de gebruikerscomponent van het type onderdeel langs één van de coördinaatassen wilt verplaatsen, sleept u de betreffende ashandle naar een nieuwe locatie.

 8. Als u de gebruikerscomponent van het type onderdeel rondom één van de coördinaatassen wilt roteren, sleept u de betreffende rotatiehandle naar een nieuwe locatie.

  Druk op Tab om de gebruikerscomponent van het type onderdeel in stappen van 90 graden in de richting van de geselecteerde rotatiehandle te roteren.

 9. U verplaatst of roteert de gebruikerscomponenten van het type onderdeel door een afstand of hoek op te geven:
  1. Selecteer een ashandle, een rotatiehandle of een maatlijnpijlpunt.
  2. Voer de waarde in waarmee u de maatlijn wilt wijzigen.

   Wanneer u gaat invoeren, geeft Tekla Structures het dialoogvenster Voer een numerieke locatie in weer.

  3. Klik op OK om de nieuwe maatlijn te bevestigen.
 10. Druk op Esc om het roteren te stoppen.
Was dit nuttig?
Vorige
Volgende