CUSTOM.WALL_xxx

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CUSTOM.WALL_​xxx

De volgende onderdeelspecifieke opening- en gebiedberekeningen zijn voor een sandwichpaneel beschikbaar. De berekeningen kunnen met aangepaste lijsten worden uitgevoerd.

  • CUSTOM.WALL_CORNER_AREA: Dit is het geveloppervlak van de draaiende hoek in de wand. Het onderdeel van de draaiende hoek moet zich aan het uiteinde van de hoek bevinden om de totale lengte te krijgen. Het hoekonderdeel moet op dezelfde manier worden gedefinieerd als uitgelegd in het gedeelte Inclusief draaiende hoeken in oppervlakberekening hieronder.

  • CUSTOM.WALL_GROSS_AREA: Dit is de bruto-oppervlakte van de wand.
  • CUSTOM.WALL_NET_AREA: Dit is de netto-oppervlakte van de wand. Alle openingen in de wand en/of op buitengrenzen van de wand zijn uitgesloten.
  • CUSTOM.WALL_OPENINGS_AREA: Dit is de totale oppervlakte alle openingen in de wand en/of op buitengrenzen van de wand.
  • CUSTOM.WALL_OPENINGS_N: Dit is de totale aantal openingen in de wand en/of op buitengrenzen van de wand.

In de Template Editor bevinden deze attributen zich in de submap CUSTOM in het dialoogvenster Attribuut.

In de onderstaande voorbeelden ziet u de bruto- en netto-oppervlakten van sandwichpanelen:

  • Bruto-oppervlakte: Berekeningsformule: (HxL), exclusief mogelijke hijslussen of andere niet-betonnen materialen. Het gebied van de draaiende hoek wordt in berekening opgenomen.

  • Netto-oppervlakte: Berekeningsformule: HxL - ΣA i

Inclusief draaiende hoeken in de gebiedsberekening

Als u draaiende hoeken in de gebiedsberekening wilt opnemen, moet u ervoor zorgen dat u de naam van het draaiende hoekonderdeel (L2 in de bovenstaande afbeelding) in het bestand SandwichWallCornerPartNames.dat hebt weergegeven. Dit bestand geeft alle geldige hoekonderdeelnamen weer. Wanneer er een lijst met één van deze aangepaste wandvelden voor het eerst wordt gegenereerd, wordt het bestand in de normale zoekvolgorde gezocht, waarbij vanaf de modelmap wordt begonnen en de zoekopdracht vervolgens wordt vervolgd vanaf de mappen die voor de variabelen zijn gedefinieerd, XS_PROJECT, XS_FIRM en XS_SYSTEM. Het eerste gevonden bestand wordt geladen.

Opmerking:

Het bestand SandwichWallCornerPartNames.dat wordt niet opnieuw geladen, zelfs niet als een ander model wordt geopend en zo kan het voorkomen dat de lijst op een bestand van een ander model is gebaseerd.

Was this helpful?
Vorige
Volgende