CUSTOM.REBAR_SHAPE_COUPLERS

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CUSTOM.REBAR_​SHAPE_​COUPLERS

Het gebruikerstemplateattribuut CUSTOM.REBAR_SHAPE_COUPLERS geeft in vergrote afbeeldingen de wapeningsstaafgeometrie, buigafmetingen en grafische symbolen weer die de koppelmoffen aan de staafuiteinden vertegenwoordigen. De koppelmofgegevens worden overgenomen uit de gebruikersattributen van de koppelmofwapeningscomponenten Koppelmof wapening, Anker staafuiteinde en Wapening splitsen en koppelmof toevoegen.

Het attribuut CUSTOM.REBAR_SHAPE_COUPLERS is alleen in grafische velden beschikbaar wanneer het inhoudstype STAAF is.

Zorg er in Tekla Structures voor dat een tekeningopmaak de gewenste tabel bevat. De tabel rebar_with_couplers is standaard beschikbaar in de eigenschappen Opmaak Tekening.

De tekening moet minstens enkele wapeningsstaven bevatten omdat de tabel anders niets weer te geven heeft.

De symbolen voor koppelmoffen en eindankers aanpassen

U kunt aanpassen hoe de symbolen voor koppelmoffen en eindankers worden weergegeven.

  1. U kunt de toewijzing tussen de modeleigenschappen en het werkelijke symbool voor verschillende typen koppelmoffen of ankers definiëren.

    De toewijzing wordt verwerkt in het bestand RebarCoupler.Symbols.dat dat zich standaard in ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\system bevindt. Het bestand kan onder de modelmap of onder elk van de algemene systeemmappen worden geplaatst die door de variabelen XS_PROJECT, XS_FIRM en XS_SYSTEM worden gedefinieerd. Voor instructies over hoe u de toewijzing kunt definiëren, raadpleegt u het bestand RebarCoupler.Symbols.dat.

    U kunt zowel de naam van het symboolbestand als het symboolnummer in het configuratiebestand RebarCoupler.Symbols.dat opgeven. Als de naam van het symboolbestand niet wordt opgegeven, wordt het standaardbestand (CouplerSymbols.sym) gebruikt. Raadpleeg voor meer details de voorbeeldbestanden die in de omgevingen zijn opgenomen.

  2. U kunt uw eigen symbolen maken die aan de uiteinden van een wapeningsstaaf worden getekend.

    Alle te gebruiken symbolen zitten in het symboolbestand CouplerSymbols.sym dat zich standaard in ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\symbols bevindt. U kunt nieuwe symbolen in de Symbool Editor maken en toevoegen.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende