Opstartsnelkoppelingen met aangepaste initialisaties maken

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

Opstartsnelkoppelingen met aangepaste initialisaties maken

U kunt snelkoppelingen gebruiken om teklastructures.exe met aangepaste initialisaties te starten. Met deze functionaliteit kunt u snelkoppelingen voor verschillende doeleinden maken, bijvoorbeeld om aangepaste installatiebestanden te krijgen, afhankelijk van de klant waarvoor u in een project werkt. Tijdens de installatie van Tekla Structures worden automatisch snelkoppelingen voor de geselecteerde omgevingen gemaakt.

Opmerking:

We raden aan dat alleen de beheerders de aanpassing en de benodigde snelkoppelingen kunnen maken. Anders kunnen uw instellingen verschillen van de instellingen die voor uw bedrijf of voor het betreffende project waarvoor u werkt, worden gedefinieerd.

Een opstartsnelkoppeling met aangepaste initialisatie maken

 1. Open het user.ini-bestand met een standaardteksteditor.

  Het user.ini-bestand bevindt zich ..\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<version>\UserSettings op uw computer.

 2. Sla het bestand op met een nieuwe naam, bijvoorbeeld customer.ini of project.ini.
 3. Wijzig het bestand door de vereiste instellingen toe te voegen.
 4. Sla het gewijzigde initialisatiebestand op.
 5. Klik met de rechtermuisknop op de snelkoppeling voor Tekla Structures < versie > op uw bureaublad en selecteer Kopiëren.
 6. Plak de snelkoppeling op uw bureaublad.
 7. Selecteer de snelkoppeling, klik met de rechtermuisknop en selecteer Eigenschappen.
 8. Wijzig het Doel van de snelkoppeling door er de vereiste projectinitialisatiegegevens aan toe te voegen.

  Voer eerst het pad naar het huidige teklastructures.exe-bestand in en vervolgens de gewenste parameters.

  Gebruik de aanhalingstekens (") in het pad om mogelijke problemen te voorkomen als het pad spaties bevat. Als u Tekla Structures hebt geïnstalleerd in een pad dat geen spaties bevat, zijn er geen problemen als u de aanhalingstekens verwijdert, bijvoorbeeld C:\TeklaStructures\. Als u Tekla Structures hebt geïnstalleerd in een pad dat spaties bevat, zijn de aanhalingstekens nodig, bijvoorbeeld C:\Program Files\Tekla Structures\.

  De maximale lengte van een snelkoppeling is 256 tekens. Als u problemen met de lengte hebt, kunt u alle andere benodigde initialisatiebestanden vanuit het initialisatiebestand van het project aanroepen in plaats van deze aan de snelkoppeling toe te voegen.

 9. Voor het overschrijven van de instellingen in de snelkoppelingen, gebruikt u de parameter -i <initialization_file> in de user.ini- en option.ini-bestanden.

Beschikbare parameters in snelkoppelingen

De onderstaande tabel geeft de parameters weer die u in de opstartsnelkoppelingen kunt gebruiken.

De parameters kunnen in combinaties worden gebruikt. U de parameters instellen om bijvoorbeeld automatisch het dialoogvenster Tekla Structures - Instellingen kiezen te omzeilen, een model te openen en een macro uit te voeren.

Parameter Beschrijving

-I <ini_file_path>

Het opgegeven .ini-bestand wordt geladen vóór de .ini-omgevingsbestanden. Deze parameter kan meerdere keren worden opgegeven.

Deze parameter kan worden gebruikt om het dialoogvenster Tekla Structures - Instellingen kiezen (het inlogdialoogvenster) te omzeilen.

Voorbeeld:

"C:\Program Files\Tekla Structures\<version>\bin\TeklaStructures.exe" -I "C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\Environments\uk\Bypass.ini"

-i <ini_file_path>

Het opgegeven .ini-bestand wordt geladen na de .ini-bestanden van de rol. Deze parameter kan meerdere keren worden opgegeven.

Voorbeeld:

"C:\Program Files\Tekla Structures\<version>\bin\TeklaStructures.exe" -i "C:\TeklaStructures\MySettings.ini"

Een bestaand model openen

<model_path>

Het opgegeven model wordt na het opstarten geopend.

Voorbeeld:

"C:\Program Files\Tekla Structures\<version>\bin\TeklaStructures.exe" "C:\TeklaStructuresModels\My model"

Een bestaand, automatisch opgeslagen model openen

<model_path> /autosaved

Het opgegeven automatisch opgeslagen model wordt na het opstarten geopend.

Voorbeeld:

"C:\Program Files\Tekla Structures\<version>\bin\TeklaStructures.exe""C:\TeklaStructuresModels\My model" /autosaved

Een nieuw model maken zonder een modeltemplate

/create:<model_path>

Er wordt na het opstarten een nieuw model gemaakt.

Voorbeeld:

"C:\Program Files\Tekla Structures\<version>\bin\TeklaStructures.exe"/create:"C:\TeklaStructuresModels\My model"

Een nieuw model maken met een modeltemplate

/create:<model_path> /modelTemplate:<template_name>

Er wordt na het opstarten een nieuw model met een modeltemplate gemaakt.

Voorbeeld:

"C:\Program Files\Tekla Structures\<version>\bin\TeklaStructures.exe"/create:"C:\TeklaStructuresModels\My model" /modelTemplate:"Cast-in-Place"

Een nieuw multi-user model maken

/create:<model_path> /server:<server_name>

Er wordt na het opstarten een nieuw multi-user model gemaakt.

Voorbeeld:

"C:\Program Files\Tekla Structures\<version>\bin\TeklaStructures.exe"/create:"C:\TeklaStructuresModels\My model" /server:"my-server:1234"

Een macro uitvoeren na het opstarten

-m <macro_file_path>

De opgegeven macro wordt na het opstarten uitgevoerd.

Het onderstaande voorbeeld opent Tekla Structures, stelt de omgeving, de rol en de configuratie van het bestand Bypass.ini in, opent het model, leest het in en slaat het model op met behulp van de Voorbeeldmacro: Model Sharing Read in and Saver van de tool BIM Publisher die beschikbaar is in Tekla Warehouse.

"C:\Program Files\Tekla Structures\<version>\bin\TeklaStructures.exe" -I "C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\Environments\<environment>\Bypass.ini" "C:\TeklaStructuresModels\<model>" -m "C:\ReadInSave2016.cs"

Voorbeeld van een initialisatiebestand

Hieronder ziet u een voorbeeld van een aangepast projectinitialisatiebestand dat andere initialisatiebestanden aanroept.

MyProject.ini
//The project is based on the default UK settings
call C:\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\2019.0\Environments\uk\env_UK.ini
//..but our company policy requires these changes
call c:\CompanySettings\OurPolicy.ini
//..and the fabricator requires something
call c:\Fabricators\Fabricator1.ini
//..and then we let users to make some changes (color etc.)
call c:\Users\user_%USERNAME%.ini

De projectsnelkoppeling voor dit initialisatiebestand:

"C:\Program Files\Tekla Structures\<version>\bin\TeklaStructures.exe" -i "\\MyServer\MyProject\MyProject.ini" "\\MyServer\MyProject\MyModel\"
Was dit nuttig?