CRANK_xxx

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CRANK_xxx

Dit is een template-attribuut. Template-attributen kunnen worden gebruikt bij het filteren of om gegevens op te halen van het model dat moet worden gebruikt in tekeningen en lijsten. Als u bijvoorbeeld een rapport maakt, vervangt Tekla Structures de attributen die in de rapporttemplate zijn toegevoegd door de bijbehorende waarden van de objecteigenschappen.

Met de volgende templateattributen kunt u knikgegevens van stavensetstaven weergeven die door een stavensetsplitser of einddetailaanpasser worden gedefinieerd.

(1) = Locatie van de splitser

Templateattribuut Beschrijving

CRANK_SIDE_START

CRANK_SIDE_END

Geeft weer aan welke zijde van de splitser de knik aan het begin of uiteinde van de staaf wordt gemaakt: Left of Right.

CRANK_ROTATE_START

CRANK_ROTATE_END

Geeft weer naar welke hoek de knik aan het begin of uiteinde van de staaf wordt geroteerd.

CRANK_STRLEN_START

CRANK_STRLEN_END

Geeft de lengte van het rechte segment van de knik aan het begin of uiteinde van de staaf weer.

Dit is (2) in de bovenstaande afbeelding.

CRANK_LENTYPE_START

CRANK_LENTYPE_END

Geeft het type van de geknikte lengte aan het begin of uiteinde van de staaf weer: Diagonal ratio, Diagonal distance, Horizontal ratio, Horizontal distance.

CRANK_RATIO_START

CRANK_RATIO_END

Geeft de vermenigvuldigingsfactor van de staafdiameter weer die wordt gebruikt om de geknikte lengte aan het begin of uiteinde van de staaf te definiëren.

CRANK_DIST_START

CRANK_DIST_END

Geeft de lengte van het geknikte segment aan het begin of uiteinde van de staaf weer.

Als het type van de geknikte lengte Horizontal distance is, is dit (3) in de bovenstaande afbeelding.

Als het type van de geknikte lengte Diagonal distance is, is dit (4) in de bovenstaande afbeelding.

CRANK_OFFSET_START

CRANK_OFFSET_END

Geeft de offsetafstand van het rechte segment van de knik aan het begin of uiteinde van de staaf weer.

Dit is (5) in de bovenstaande afbeelding.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende