CHANGES

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CHANGES

Het attribuut CHANGES geeft bijvoorbeeld aan de wijzigingen die in een tekening voorkwamen aan of de tekening wordt gewijzigd terwijl deze wordt uitgegeven of als een deel is gewijzigd. Dit attribuut kan voor het toevoegen van gegevens van de Documentmanager over wijzigingen in tekeninglijsten worden gebruikt. De Documentmanager heeft ook een kolom Wijzigingen voor deze gegevens.

Hieronder ziet u een voorbeeld van de kolom Wijzigingen in de Documentmanager.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende