CATALOG_NAME

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

CATALOG_NAME

Dit is een template-attribuut. Template-attributen kunnen worden gebruikt bij het filteren of om gegevens op te halen van het model dat moet worden gebruikt in tekeningen en lijsten. Als u bijvoorbeeld een rapport maakt, vervangt Tekla Structures de attributen die in de rapporttemplate zijn toegevoegd door de bijbehorende waarden van de objecteigenschappen.

Geeft de identificeerder van het wapeningsnet weer, bijvoorbeeld 8-200-2350/5000 of aangepast net.Voor standaardnetten wordt de netnaam weergegeven die in het nettendatabasebestand mesh_database.inp wordt gebruikt.

Deze identificeerder wordt ook weergegeven in het vak Net in de eigenschappen Wapeningsnet, in het dialoogvenster Net selecteren voor standaardnetten en als Databasenaam in de Gebruikerscomponent browser.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende