ATTACHED_TO

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

ATTACHED_TO

Dit is een template-attribuut. Template-attributen kunnen worden gebruikt bij het filteren of om gegevens op te halen van het model dat moet worden gebruikt in tekeningen en lijsten. Als u bijvoorbeeld een rapport maakt, vervangt Tekla Structures de attributen die in de rapporttemplate zijn toegevoegd door de bijbehorende waarden van de objecteigenschappen.

Geeft weer of een oppervlak aan een onderdeel of een stort is gekoppeld.

Het attribuut geeft 0 als resultaat als het oppervlak aan een onderdeel wordt gekoppeld en 1 als het oppervlak aan een stort wordt gekoppeld.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende