ASSEMBLY.OBJECT_LOCKED

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

ASSEMBLY.OBJECT_​LOCKED

Dit is een template-attribuut. Template-attributen kunnen worden gebruikt bij het filteren of om gegevens op te halen van het model dat moet worden gebruikt in tekeningen en lijsten. Als u bijvoorbeeld een rapport maakt, vervangt Tekla Structures de attributen die in de rapporttemplate zijn toegevoegd door de bijbehorende waarden van de objecteigenschappen.

Geeft de waarde van de objectvergrendeling weer. De waardeopties zijn Ja, Nee en Organisatie.

De vergrendelingsstatus van het object kan in het dialoogvenster Objectvergrendelingen worden gewijzigd.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende