ASSEMBLY_BOTTOM_LEVEL_UNFORMATTED

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

ASSEMBLY_​BOTTOM_​LEVEL_​UNFORMATTED

Geeft het niet-geformatteerde onderste niveau van een merk weer. Niet-geformatteerd niveau geeft de onderste niveaus als een lengte in mm als resultaat zodat u ze kunt formatteren en in formules in de templates kunt opnemen.

U kunt dit attribuut ook als een gebruikersattribuut in onderdeellabels en associatieve opmerkingen gebruiken.

Opmerking:

In tegenstelling tot het attribuut ASSEMBLY_BOTTOM_LEVEL kan het attribuut ASSEMBLY_BOTTOM_LEVEL_UNFORMATTED niet via het bestand MarkDimensionFormat.dim worden geformatteerd.

Raadpleeg ook

Templates in labels toevoegen

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende