ASSEMBLY_BOTTOM_LEVEL_GLOBAL_UNFORMATTED

Tekla Structures
2022
Tekla Structures

ASSEMBLY_​BOTTOM_​LEVEL_​GLOBAL_​UNFORMATTED

Dit is een template-attribuut. Template-attributen kunnen worden gebruikt bij het filteren of om gegevens op te halen van het model dat moet worden gebruikt in tekeningen en lijsten. Als u bijvoorbeeld een rapport maakt, vervangt Tekla Structures de attributen die in de rapporttemplate zijn toegevoegd door de bijbehorende waarden van de objecteigenschappen.

Geeft het onderste niveau van een merk weer via de globale as. Niet-geformatteerd niveau geeft de onderste niveaus als een lengte in mm als resultaat zodat u ze kunt formatteren en in formules in de templates kunt opnemen.

U kunt dit attribuut ook als een gebruikersattribuut in onderdeellabels en associatieve opmerkingen gebruiken.

Was dit nuttig?
Vorige
Volgende